Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 22 ta' Ġunju 2011 - BrussellVerżjoni finali

16. Il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi ***I - L-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv * - Ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri *.- Is-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro ***I - Is-sorveljanza ta' pożizzjonijiet baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika ***I - Miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro ***I (dibattitu)
CRE

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta’ pożizzjonijiet baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika ekonomika [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool u Carl Haglund ppreżentaw ir-rapporti tagħhom.

Tkellmu András Kármán (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Pervenche Berès (rapporteur tal-Kumitat EMPL) u Sari Essayah (li ssostitwiet lil David Casa, rapporteur tal-Kumitat EMPL).

Tkellmu Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, Stephen Hughes f'isem il-Grupp S&D, Sharon Bowles f'isem il-Grupp ALDE, Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc u Ramon Tremosa i Balcells.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Tkellmu Peter van Dalen, Ilda Figueiredo u Jean-Paul Gauzès.

(wara d-dibattitu: ara punt 18 tal- Minuti ta' 22.6.2011).

Aġġornata l-aħħar: 6 t'Ottubru 2011Avviż legali