Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0280(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0178/2011

Debatten :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.17
CRE 23/06/2011 - 12.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 28/09/2011 - 4.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0421

Notulen
Woensdag 22 juni 2011 - BrusselDefinitieve uitgave

16. Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I - Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten * - Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten *.- Begrotingstoezicht in het eurogebied ***I - Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid ***I - Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool en Carl Haglund leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door András Kármán (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur van de Commissie EMPL) en Sari Essayah (ter vervanging van David Casa, rapporteur van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc en Ramon Tremosa i Balcells.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen, Ilda Figueiredo en Jean-Paul Gauzès.

(voortzetting van het debat: zie punt 18 van de notulen van 22.6.2011).

Laatst bijgewerkt op: 6 oktober 2011Juridische mededeling