Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 22 iunie 2011 - BruxellesEdiţie definitivă

16. Prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice ***I - Aplicarea procedurii de deficit excesiv * - Cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre *.- Supravegherea bugetară în zona euro ***I - Consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice ***I - Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool şi Carl Haglund îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: András Kármán (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Pervenche Berès (raportoare, Comisia EMPL) şi Sari Essayah (care îl înlocuieşte pe David Casa, raportor, Comisia EMPL).

Au intervenit: Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE, Ivo Strejček, în numele Grupului ECR, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc şi Ramon Tremosa i Balcells.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Peter van Dalen, Ilda Figueiredo şi Jean-Paul Gauzès.

(continuarea dezbaterii: a se vedea punctul 18 al PV din 22.6.2011).

Ultima actualizare: 6 octombrie 2011Notă juridică