Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 22. junij 2011 - BruseljKončna izdaja

16. Preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij ***I - Izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem * - Zahteve v zvezi s proračunskimi okviri držav članic *.- Proračunski nadzor v euroobmočju ***I - Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik ***I - Izvršilni ukrepi za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju ***I (razprava)
CRE

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnovesij [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvršilnih ukrepih za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool in Carl Haglund so predstavili svoja poročila.

Govorila sta András Kármán (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Govorili sta Pervenche Berès (poročevalka odbora EMPL) in Sari Essayah, ki je nadomeščala Davida Caso (poročevalca odbora EMPL).

Govorili so Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Stephen Hughes v imenu skupine S&D, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Ivo Strejček v imenu skupine ECR, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc in Ramon Tremosa i Balcells.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Peter van Dalen, Ilda Figueiredo in Jean-Paul Gauzès.

(Za nadaljevanje razprave glej: točka 18 zapisnika z dne 22.6.2011).

Zadnja posodobitev: 6. oktober 2011Pravno obvestilo