Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2812(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0482/2011

Dezbateri :

PV 14/09/2011 - 12
CRE 14/09/2011 - 12

Voturi :

PV 15/09/2011 - 6.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0387

Proces-verbal
Joi, 15 septembrie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă

6.3. Situaţia din Siria (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 şi B7-0487/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0482/2011

(care înlocuieşte B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 şi B7-0487/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon şi Carmen Romero López, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel şi François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0387)

(Propunerea de rezoluţie B7-0484/2011 a devenit caducă.)

Ultima actualizare: 27 octombrie 2011Notă juridică