Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2874(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0540/2011

Συζήτηση :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0474

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτώβριος 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.1. Θιβέτ, ειδικότερα αυτοπυρπολισμοί γυναικών και ανδρών μοναχών
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 και B7-0564/2011

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η ομάδα S&D δεν υπέβαλε πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Θιβέτ και δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία, Bernd Posselt επί της εν λόγω παρέμβασης και Véronique De Keyser.

Οι Eva Lichtenberger, Marek Henryk Migalski και Kristiina Ojuland παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B7-0540/2011, B7-0561/2011 και B7-0563/2011.

Παρεμβαίνουν οι Véronique De Keyser για να διευκρινίσει την προηγούμενη παρέμβασή της και Sergio Paolo Francesco Silvestris σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Ο Thomas Mann παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B7-0564/2011.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι οι Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gesine Meissner, Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Zuzana Roithová, Sergio Gaetano Cofferati, Peter Šťastný και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουάριος 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου