Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2874(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0540/2011

Debatter :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0474

Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

12.1. Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning
CRE

Resolutionsförslag B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 och B7-0564/2011

Talare: Véronique De Keyser för S&D-gruppen, som redogjorde för skälen till att S&D-gruppen inte hade lagt fram något resolutionsförslag om Tibet och inte heller skulle delta i omröstningen, Bernd Posselt, som yttrade sig om detta inlägg, och Véronique De Keyser.

Eva Lichtenberger, Marek Henryk Migalski och Kristiina Ojuland redogjorde för resolutionsförslagen B7-0540/2011, B7-0561/2011 och B7-0563/2011.

Talare: Véronique De Keyser förtydligade sitt tidigare inlägg och Sergio Paolo Francesco Silvestris yttrade sig om hur debatten fortlöpte.

Thomas Mann redogjorde för resolutionsförslaget B7-0564/2011.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gesine Meissner, Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Zuzana Roithová, Sergio Gaetano Cofferati, Peter Šťastný och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 27.10.2011.

Senaste uppdatering: 24 januari 2012Rättsligt meddelande