Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2875(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0541/2011

Debatai :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Balsavimas :

PV 27/10/2011 - 13.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0475

Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. spalis 27 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13.2. Bahreinas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 ir B7-0562/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0541/2011

(keičiama B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 ir B7-0562/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu;

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ir Michail Tremopoulos Verts/ALE frakcijos vardu;

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0475)

Atnaujinta: 2012 m. sausis 24 d.Teisinis pranešimas