Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2875(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0541/2011

Debaty :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Głosowanie :

PV 27/10/2011 - 13.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0475

Protokół
Czwartek, 27 październik 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna

13.2. Bahrajn (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 i B7-0562/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0541/2011

(zastępujący B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 i B7-0562/2011):

złożony przez następujących posłów:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt i Ana Gomes w imieniu grupy S&D;

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford i Louis Michel w imieniu grupy ALDE;

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE;

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0475)

Ostatnia aktualizacja: 24 styczeń 2012Informacja prawna