Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2875(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0541/2011

Rozpravy :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Hlasovanie :

PV 27/10/2011 - 13.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0475

Zápisnica
Štvrtok, 27. októbra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia

13.2. Bahrajn (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 a B7-0562/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0541/2011

(nahrádzajúci B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 a B7-0562/2011):

podaný týmito poslancami:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE;

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt a Ana Gomes v mene skupiny S&D;

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford a Louis Michel v mene skupiny ALDE;

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE;

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0475)

Posledná úprava: 24. januára 2012Právne oznámenie