Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2948(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0693/2011

Debatai :

OJ 13/12/2011 - 146

Balsavimas :

PV 14/12/2011 - 7.10

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0575

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. gruodžio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

7.10. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 ir B7-0700/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0693/2011

(keičiama B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 ir B7-0700/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin ir Boris Zala S&D frakcijos vardu,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0575).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0699/2011 anuliuotas.)

Atnaujinta: 2012 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas