Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2948(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0693/2011

Debatter :

OJ 13/12/2011 - 146

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.10

Antagna texter :

P7_TA(2011)0575

Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.10. Toppmöte EU-Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011 och B7-0700/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0693/2011

(ersätter B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011 och B7-0700/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Nadezhda Neynsky, Joachim Zeller, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Traian Ungureanu och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin och Boris Zala för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Indrek Tarand och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański och Adam Bielan för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2011)0575)

(Resolutionsförslag B7-0699/2011 bortföll.)

Senaste uppdatering: 27 mars 2012Rättsligt meddelande