Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0409/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0409/2011

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 23
CRE 14/12/2011 - 23

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2011 - 9.11
CRE 15/12/2011 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.11. Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία [2011/2147(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Karima Delli (A7-0409/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0589)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου