Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij vandaag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaand volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluit heeft ondertekend (artikel 74 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (herschikking) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2012Juridische mededeling