Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012 - StrasbourgLõplik väljaanne

10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), 21.12.2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel - (K(2011)9585) - tähtaeg: 21.03.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), 21.12.2011, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 809/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ) prospekte ja reklaami käsitlevaid sätteid - (K(2011)9591) - tähtaeg: 21.03.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), 6.1.2012, millega muudetakse määruse (EL) nr 510/2011 II lisa liikmesriikide aruandluse andmeallikate ja andmeparameetrite osas - (K(2011)9986) - tähtaeg: 06.03.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), 16.1.2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) ja kehtestatakse võrdlusmeetodite raamistik hoonete ja ehitusdetailide energiatõhususe miinimumnõuete kuluoptimaalse taseme arvutamiseks - (K(2011)10050) - tähtaeg: 16.03.2012
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2012Õigusalane teave