Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000015/2012

Внесени текстове :

O-000015/2012 (B7-0031/2012)

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 5
CRE 16/02/2012 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
четвъртък, 16 февруари 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. Събиране на семейството на граждани на трети страни, живеещи на територията на Европейския съюз (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000015/2012), зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Комисията: Зелена книга относно правото на събиране на семейството на граждани на трети страни, живеещи на територията на ЕС (Директива 2003/86/EC) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Véronique Mathieu, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cecilia Wikström, Simon Busuttil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt и Salvatore Iacolino.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber и Andreas Mölzer.

Изказа се Juan Fernando López Aguilar (автор).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказа се Michel Barnier.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 29 март 2012 г.Правна информация