Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0093(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0026/2012

Συζήτηση :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής *** - Περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000024/2012) που κατέθεσαν οι Emilio Menéndez del Valle και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (B7-0036/2012)

Ο Emilio Menéndez del Valle παρουσιάζει την έκθεσή του και αναπτύσσει την προφορική ερώτηση μαζί με τον Vital Moreira (συντάκτη).

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jörg Leichtfried, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Emilio Menéndez del Valle.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Emilio Menéndez del Valle και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής(2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012 και σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου