Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0093(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0026/2012

Debatter :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0061

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung *** - Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Muntlig fråga (O-000024/2012) från Emilio Menéndez del Valle och Vital Moreira, för utskottet INTA, till kommissionen: Förslag till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle redogjorde för sitt betänkande och utvecklade den muntliga frågan med Vital Moreira (frågeställare).

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Ana Gomes (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Tokia Saïfi för PPE-gruppen, Jörg Leichtfried för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: João Ferreira.

Talare: Michel Barnier och Emilio Menéndez del Valle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Emilio Menéndez del Valle och Vital Moreira, för utskottet INTA, om utkastet till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 16.2.2012 och punkt 8.13 i protokollet av den 16.2.2012.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Senaste uppdatering: 29 mars 2012Rättsligt meddelande