Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000325/2011 (B7-0027/2012)

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Гласувания :

OJ 16/02/2012 - 95

Приети текстове :


Протокол
четвъртък, 16 февруари 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия

7. Бъдещето на Европейската програма за мониторинг на Земята – Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000325/2011), зададен от Norbert Glante, от името на комисията ITRE, към Комисията: Бъдещето на ГМОСС (B7-0027/2012)

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Norbert Glante (автор).

Изказаха се: Rachida Dati, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori и Damien Abad.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Michel Barnier.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Norbert Glante, от името на комисията ITRE, относно бъдещето на програмата за ГМОСС (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 16.2.2012.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване).

Последно осъвременяване: 29 март 2012 г.Правна информация