Назад 
 Напред 
PVTACRE
ПротоколВ друг формат
четвъртък, 16 февруари 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Неотдавнашни политически събития в Унгария (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Русия (внесени предложения за резолюция)
 4.Внесени документи
 5.Събиране на семейството на граждани на трети страни, живеещи на територията на Европейския съюз (разискване)
 6.Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход *** - Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (разискване)
 7.Бъдещето на Европейската програма за мониторинг на Земята – Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Схеми за гарантиране на депозитите (преработка) ***I (гласуване)
  8.2.Насоки за бюджета за 2013 г. - Други раздели освен Комисията (гласуване)
  8.3.Многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид (гласуване)
  8.4.Принос на общата политика в областта на рибарството за производството на обществени блага (гласуване)
  8.5.Неотдавнашни политически събития в Унгария (гласуване)
  8.6.Положението в Русия (гласуване)
  8.7.Споразумение между ЕС и Мароко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството (гласуване)
  8.8.Споразумение между ЕС и Мароко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството *** (гласуване)
  8.9.Положението в Сирия (гласуване)
  8.10.Деветнадесета сесия на Съвета по правата на човека в Женева (гласуване)
  8.11.Достъп на слепите хора до книги (гласуване)
  8.12.Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход (гласуване)
  8.13.Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход *** (гласуване)
  8.14.Бъдещето на Европейската програма за мониторинг на Земята – Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  13.1.Смъртното наказание в Беларус и по-конкретно случаите на Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв
  13.2.Египет: неотдавнашни събития
  13.3.Смъртното наказание в Япония
 14.Време за гласуване
  14.1.Смъртното наказание в Беларус и по-конкретно случаите на Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв (гласуване)
  14.2.Египет: неотдавнашни събития (гласуване)
  14.3.Смъртното наказание в Япония (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Решения относно някои документи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника)
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол
Окончателна версия (255 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (249 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (363 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (469 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (294 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (181 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (442 kb)
Последно осъвременяване: 29 март 2012 г.Правна информация