Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2957(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0126/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0126/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0080

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μάρτιος 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.7. Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0126/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0080)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απρίλιος 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου