Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý 17. dubna 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

5. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a GUE/NGL a od sekretariátu nezařazených poslanců následující žádosti o jmenování:

výbor DEVE: Patrick Le Hyaric, kterým je nahrazena Gabriele Zimmer

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Francisco Sosa Wagner

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Derek Vaughan, kterým je nahrazena Linda McAvan

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Linda McAvan, kterou je nahrazen Derek Vaughan

delegace pro vztahy s Íránem: Ewald Stadler

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Poslední aktualizace: 10. května 2012Právní upozornění