Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý 17. dubna 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

7. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu)

- (000052/2012), kterou pokládají Carlos Coelho a Simon Busuttil za skupinu PPE, Ioan Enciu a Henri Weber za skupinu S&D, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Franziska Keller a Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0107/2012);

- (000065/2012), kterou pokládají Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch a Louis Michel za skupinu ALDE Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0108/2012);

- (000046/2012), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE a Evelyne Gebhardt za skupinu S&D Komisi: Co si představit pod "místní výrobou" potravin? (B7-0109/2012);

- (000070/2012), kterou pokládají Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann a Albert Deß za skupinu PPE, Luis Manuel Capoulas Santos a Paolo De Castro za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin a Giommaria Uggias za skupinu ALDE Komisi: Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (B7-0110/2012);

- (000071/2012), kterou pokládají Patrick Le Hyaric a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL Radě: Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (B7-0111/2012);

- (000100/2012) , kterou pokládá Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0112/2012).

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

- Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi a Gianluca Susta o mezinárodním obchodu coby nástroji pro udržitelný ekonomický rozvoj a ochranu spotřebitelů (0016/2012);

- Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong a Kristiina Ojuland o vzdělávání a náboženské diskriminaci v Pákistánu (0017/2012);

- Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog a Zuzana Roithová k uctění památky Václava Havla a jako projev uznání tomuto bývalému prezidentovi Československa a České republiky a obhájci lidských práv (0018/2012).

Poslední aktualizace: 10. května 2012Právní upozornění