Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý 17. dubna 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

12. Plán práce
CRE

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání dubnového plenárního zasedání (PE 483.920/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny PPE, aby byla na pořád jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o právní bezpečnost evropských investic mimo Evropskou unii, po kterých vystoupí řečníci za politické skupiny.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Jaime Mayor Oreja, aby žádost podpořil.

Parlament žádost schválil.

Lhůta pro předložení:

Návrhy usnesení: středa 18. dubna ve 12:00

Pozměňovací návrhy a společný návrh usnesení: čtvrtek 19. dubna ve 12:00

Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: čtvrtek 19. dubna ve 13:00.

Vystoupil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, který vyjádřil potěšení nad schválením této žádosti, zároveň však uvedl, že Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) se nebude moci zítřejší rozpravy zúčastnit.

Žádost skupiny S&D, aby byla z pořadu jednání stažena zpráva, kterou předkládá Astrid Lulling, o zdanění energetických produktů a elektřiny (A7-0052/2012).

Vystoupili: Hannes Swoboda za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, aby žádost podpořil, a Astrid Lulling (zpravodajka) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (122 pro, 173 proti, 3 zdržení se).

Čtvrtek

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 90 odst. 6 jednacího řádu předložila skupina GUE/NGL, týkající se žádosti o posudek Soudního dvora k otázce slučitelnosti Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami (B7-0200/2012), je zařazen přímo do hlasování a bude se o něm hlasovat před hlasováním o zprávě, kterou předkládá Sophia in 't Veld (A7-0099/2012).

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů a alternativních návrhů usnesení ke zprávě, kterou předkládá Filip Kaczmarek, o převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z Komise a jeho dopadu na poskytování pomoci (A7-0056/2012) byly stanoveny na středu 18. dubna ve 12:00.

Pátek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 10. května 2012Právní upozornění