Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý 17. dubna 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

15. Situace v Mali (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Mali

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Michael Gahler, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi, François Alfonsi, Tunne Kelam, Corina Creţu a Santiago Fisas Ayxela.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil João Ferreira.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 20.4.2012.

Poslední aktualizace: 10. května 2012Právní upozornění