Назад 
 Напред 
PVTACRE
ПротоколВ друг формат
Вторник, 17 Април 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Посрещане на хърватските наблюдатели в Европейския парламент
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Искане за защита на парламентарен имунитет
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Петиции
 10.Трансфер на бюджетни кредити
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз
 14.Правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 15.Положението в Мали (разискване)
 16.Положението в Сирия (разискване)
 17.Положението в Бирма/Мианмар (разискване)
 18.Стратегия за Черно море (разискване)
 19.Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан - Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Армения (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1
Протокол
Окончателна версия (161 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (1 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (195 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (245 kb)
Последно осъвременяване: 10 Май 2012 г.Правна информация