Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
ProtokollMuud formaadid
Teisipäev, 17. aprill 2012 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Horvaatia vaatlejad Euroopa Parlamendis
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Petitsioonid
 10.Assigneeringute ümberpaigutamine
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu
 14.Inimõigused maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 15.Olukord Malis (arutelu)
 16.Olukord Süürias (arutelu)
 17.Olukord Birmas (arutelu)
 18.Musta mere strateegia (arutelu)
 19.ELi ja Aserbaidžaani assotsieerimislepingu läbirääkimised – ELi ja Armeenia assotsieerimislepingu läbirääkimised (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1 lisa
Protokoll
Lõplik väljaanne (138 kb)
  1 lisa
Lõplik väljaanne (1 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (162 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (214 kb)
Viimane päevakajastamine: 10. mai 2012Õigusalane teave