Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
ProtokółInne formaty
Wtorek, 17 kwietnia 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie chorwackich obserwatorów w Parlamencie Europejskim
 3.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 9.Petycje
 10.Przesunięcie środków
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Bezpieczeństwo prawne inwestycji europejskich na zewnątrz Unii Europejskiej.
 14.Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (debata)
 15.Sytuacja w Mali (debata)
 16.Sytuacja w Syrii (debata)
 17.Sytuacja w Birmie (debata)
 18.Strategia na rzecz Morza Czarnego (debata)
 19.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Azerbejdżan - Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Armenia (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1
Protokół
Wersja ostateczna (142 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (1 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (190 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (231 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2012Informacja prawna