Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
ProtokollAndra textformat
Tisdagen den 17 april 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Kroatiska observatörer till Europaparlamentet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 7.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Framställningar
 10.Anslagsöverföringar
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Den rättsliga säkerheten för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen
 14.De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 15.Situationen i Mali (debatt)
 16.Situationen i Syrien (debatt)
 17.Situationen i Burma (debatt)
 18.Svartahavsstrategin (debatt)
 19.Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan - Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1
Protokoll
Slutlig utgåva (143 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (1 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (164 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (216 kb)
Senaste uppdatering: 10 maj 2012Rättsligt meddelande