Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2011(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0097/2012

Внесени текстове :

A7-0097/2012

Разисквания :

PV 19/04/2012 - 16
CRE 19/04/2012 - 16

Гласувания :

PV 20/04/2012 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0138

Протокол
четвъртък, 19 април 2012 г. - СтрасбургОкончателна версия

(Заседанието, прекъснато в 20.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

16. Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (разискване)
CRE

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via, от името на групата PPE, Edit Herczog, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edit Herczog, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Salvador Garriga Polledo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier и Gaston Franco.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Francesca Balzani.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 20.4.2012.

Последно осъвременяване: 10 май 2012 г.Правна информация