Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2011(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0097/2012

Ingivna texter :

A7-0097/2012

Debatter :

PV 19/04/2012 - 16
CRE 19/04/2012 - 16

Omröstningar :

PV 20/04/2012 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0138

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2012 - StrasbourgSlutlig utgåva

(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

16. Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter (debatt)
CRE

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen [08136/2012 - C7-0088/2012- 2012/2011(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Francesca Balzani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Edit Herczog för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edit Herczog, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Salvador Garriga Polledo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Isabelle Durant, Silvia-Adriana Ţicău, Jacky Hénin, Monika Hohlmeier och Gaston Franco.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Janusz Lewandowski och Francesca Balzani.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 20.4.2012.

Senaste uppdatering: 10 maj 2012Rättsligt meddelande