Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2603(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0201/2012

Debaty :

OJ 17/04/2012 - 88

Głosowanie :

PV 20/04/2012 - 10.4
CRE 20/04/2012 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0141

Protokół
Piątek, 20 kwietnia 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna

10.4. Sytuacja w Mali (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 i B7-0213/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0201/2012

(zastępujący B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012 i B7-0213/2012):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxela, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Bernd Posselt i Peter Šťastný w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Thijs Berman i Ana Gomes w imieniu grupy S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

François Alfonsi, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0141)

(Projekt rezolucji B7-0205/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Jan Zahradil w sprawie odczytu wyników głosowania.

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2012Informacja prawna