Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2223(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0137/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0137/2012

Συζήτηση :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2012 - 12.30
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

12.30. Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0177)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0177)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (πβλ. Παράρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου