Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2223(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0137/2012

Ingivna texter :

A7-0137/2012

Debatter :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.30
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 10 maj 2012 - BrysselSlutlig utgåva

12.30. Ansvarsfrihet 2010: Europeiska sjöfartsbyrån (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjöfartsbyrån för budgetåret 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2012)0177)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0177)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutningen av räkenskaperna godkändes (se bilaga VI, artikel 5.1 i arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 25 juni 2012Rättsligt meddelande