Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 29 Ιουνίου 2012

Raphael Murswieck (αριθ. 0723/2012)· Herwig Dittrich (αριθ. 0724/2012)· Monika Kleckner (αριθ. 0725/2012)· Georg Hinzen (αριθ. 0726/2012)· Sabrina Traumuller (αριθ. 0727/2012)· Rudi Clemens (αριθ. 0728/2012)· Klaus Heise (αριθ. 0729/2012)· Stefan Hartmann (αριθ. 0730/2012)· Jaroslaw Lubonski (αριθ. 0731/2012)· Stefan Hartmann (αριθ. 0732/2012)· Roland Maier (αριθ. 0733/2012)· Petar Petrov (αριθ. 0734/2012)· Ivan Peev (αριθ. 0735/2012)· S. H. Samuel (αριθ. 0736/2012)· Martin Arnould (WWF France -Antenne de Lyon) (αριθ. 0737/2012)· Marie Paule Léculier (4 υπογραφές) (αριθ. 0738/2012)· Marco Lamperti (αριθ. 0739/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0740/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0741/2012)· Michael Ashbrook (αριθ. 0742/2012)· Stefano Gasparri (αριθ. 0743/2012)· Andrei Tiberiu Eduard (αριθ. 0744/2012)· Mauro Sbroggiò (αριθ. 0745/2012)· Bruce McKenzie (αριθ. 0746/2012)· Peter Evans (αριθ. 0747/2012)· Walter Keim (αριθ. 0748/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0749/2012)· Gennaro Papa (αριθ. 0750/2012)· Kristina Gervyte Moses (αριθ. 0751/2012)· Harald zur Hausen (Deutsches Krebsforschungszentrum) (21 υπογραφές) (αριθ. 0752/2012)· Michael Miller (αριθ. 0753/2012)· Kunášek Alexander (αριθ. 0754/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0755/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0756/2012)· Andrzej Stępniewski (αριθ. 0757/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0758/2012)· Hicking Annegret Karimdadian (αριθ. 0759/2012)· Torsten Hanke (αριθ. 0760/2012)· Edward Zytka (αριθ. 0761/2012)· Florian Koczko (αριθ. 0762/2012)· Jan Henrik Stolpmann (αριθ. 0763/2012)· Sylwester Fiet (αριθ. 0764/2012)· Elzbieta Pawliszyn (αριθ. 0765/2012)· Martín Valenta (9 υπογραφές) (αριθ. 0766/2012)· Norbert Friedrichs (αριθ. 0767/2012)· Ana Martina Varela Velo (αριθ. 0768/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0769/2012)· Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0770/2012)· Maurizio Lancellotti (αριθ. 0771/2012)· Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0772/2012)· Ramón Vicente Sánchez García (αριθ. 0773/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0774/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0775/2012)· Lucila Rodríguez Cravanzola (αριθ. 0776/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0777/2012)· Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (2 υπογραφές) (αριθ. 0778/2012)· Andrei Daniel Dedu (αριθ. 0779/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0780/2012)· Max Turiel Ibáñez (2 υπογραφές) (αριθ. 0781/2012)· José Luis Sanz Márquez de Prado (αριθ. 0782/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0783/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0784/2012)· Eva Urbano Romero (αριθ. 0785/2012)· Alfonso González Finat (αριθ. 0786/2012)· Diego De Ramón Hernández (αριθ. 0787/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0788/2012)· Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (αριθ. 0789/2012)· (Asociatia de Proprietari) (αριθ. 0790/2012)· Rita Herrmann (αριθ. 0791/2012)· Michael Heizmann (MM Graphia Innovaprint GmbH & CO KG) (αριθ. 0792/2012)· Egon Schmidt (Verein "Neue Thayatalbahn") (αριθ. 0793/2012)· Laura Bergmann (αριθ. 0794/2012)· Klaus Pöchhacker (αριθ. 0795/2012)· Philipp Schmagold (αριθ. 0796/2012)· Petra Becker (αριθ. 0797/2012)· Ilias Zarkadas (αριθ. 0798/2012)· Ulrich Lobejäger (αριθ. 0799/2012)· Ralf Friedrich (αριθ. 0800/2012)· Andreas Mägdefrau (αριθ. 0801/2012)· Peter Möller (αριθ. 0802/2012)· Siegfried Keisler (αριθ. 0803/2012)· Gisela Nyquist (αριθ. 0804/2012)· Christina Andersson (αριθ. 0805/2012)· Margarita Radoynovska (αριθ. 0806/2012)· Michael Gross Hardt (αριθ. 0807/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0808/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0809/2012)· Jochen Beese (Krannich Solar S L) (αριθ. 0810/2012)· Eva Renner (αριθ. 0811/2012)· Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (αριθ. 0812/2012)· Sohail Khan (αριθ. 0813/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0814/2012)· Cédric Flandre (αριθ. 0815/2012)· Robert Radford (αριθ. 0816/2012)· Dilan Aktas (αριθ. 0817/2012)· Osservatorio Nazionale sull'Amianto Onlus (Osservatorio Nazionale Sull'Amianto Onlus) (αριθ. 0818/2012)· Bruno Mongiardo (αριθ. 0819/2012)· Michael M J Kemp (αριθ. 0820/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0821/2012)· Maurizio Colace (αριθ. 0822/2012)· Daniela Polito (αριθ. 0823/2012)· Danièle Jacquemont-Nezhaoui (Maison Internationale de Rennes (MIR)) (119 υπογραφές) (αριθ. 0824/2012)· Jesús Yesid Sarriá Perdomo (αριθ. 0825/2012)· Janusz Wilczynski (2 υπογραφές) (αριθ. 0826/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0827/2012)· Gianni Marussich (αριθ. 0828/2012)· Patrick Kieffer (αριθ. 0829/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0830/2012)· Gianluca Sciacchitano (αριθ. 0831/2012)· Vincenzo Turino (αριθ. 0832/2012)· Justinas Burba (Anti Corruption Constitutional Party of Lithuania) (αριθ. 0833/2012)· Miguel Ángel Sánchez Pérez (Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche) (2 υπογραφές) (αριθ. 0834/2012)· Anne-Marie Struggles (αριθ. 0835/2012)· Martin Cunniffe (αριθ. 0836/2012)· Jennifer Ajufo (αριθ. 0837/2012)· Vasilis Hadjievangelou (αριθ. 0838/2012).

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αυγούστου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου