Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 18 Δεκεμβρίου 2013

Joana Roque Lino (αριθ. 2501/2013)· Lorraine Cleaver (αριθ. 2502/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2503/2013)· Dr. Waltraud Wahler-Brenk (αριθ. 2504/2013)· Susanne Ascherl (αριθ. 2505/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2506/2013)· James Wilson (αριθ. 2507/2013)· Daphne Mears (αριθ. 2508/2013)· Gianfranco Sinha (αριθ. 2509/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2510/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2511/2013)· Ante Spahić (αριθ. 2512/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2513/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2514/2013)· Gareth Bowen (αριθ. 2515/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2516/2013)· Michaela Schlathölter (αριθ. 2517/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2518/2013)· Christiana Kotsovou (αριθ. 2519/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2520/2013)· Mario Serena (αριθ. 2521/2013)· Carolin Janker (αριθ. 2522/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2523/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2524/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2525/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2526/2013)· Gеоrgi Dukоv (αριθ. 2527/2013)· Lena Nicolaou (αριθ. 2528/2013)· Strahil Kerelov (αριθ. 2529/2013)· Rolf Klein (αριθ. 2530/2013)· Emma Thomson (αριθ. 2531/2013)· Natalia Martín De Pozuelo Martínez (αριθ. 2532/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2533/2013)· Fiet Sylwester (αριθ. 2534/2013)· José Antonio Torres Espino (αριθ. 2535/2013)· Thomas Nielsen (αριθ. 2536/2013)· Carlos Geppi (αριθ. 2537/2013)· Josef Ruckgaber (αριθ. 2538/2013)· Iker Aramendia Landa (αριθ. 2539/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2540/2013)· Alberto Ruiz González (αριθ. 2541/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2542/2013)· Safia Deriche (αριθ. 2543/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2544/2013)· John Hildebrand (αριθ. 2545/2013)· Audronė Barkauskienė (αριθ. 2546/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2547/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2548/2013)· Gerd Litzenburger (αριθ. 2549/2013)· Alberto Ruiz i González (αριθ. 2550/2013)· José Amorim de Sousa (αριθ. 2551/2013)· Barbro Grebacken (αριθ. 2552/2013)· Tuija Hanhisalo (αριθ. 2553/2013)· Albin Iñaki Díaz (αριθ. 2554/2013)· Natalja Igumnova (αριθ. 2555/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2556/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2557/2013)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 2558/2013)· Beata Loskot (αριθ. 2559/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2560/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2561/2013)· Carlos Benlloch Juan (αριθ. 2562/2013)· José Lacalle Márquez (αριθ. 2563/2013)· Jacqueline Wilson (αριθ. 2564/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2565/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2566/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2567/2013)· Jerzy Bobrowski (αριθ. 2568/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2569/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2570/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2571/2013)· Kosta Ivanov Avgusto (αριθ. 2572/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2573/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2574/2013)· Ulrich Neef (αριθ. 2575/2013)· Sonja Scheitler (αριθ. 2576/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2577/2013)· Flavio Miccono (αριθ. 2578/2013)· Asta Ignatavičiūtė (αριθ. 2579/2013)· Tarmo Mutli (αριθ. 2580/2013)· Edouard Meyer (αριθ. 2581/2013)· Albano de Alonso Paz (αριθ. 2582/2013)· Giorgios Ioannidis (αριθ. 2583/2013)· Kai Schwarzer (αριθ. 2584/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2585/2013)· Jos Aalders (αριθ. 2586/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2587/2013)· René Schöttke (αριθ. 2588/2013)· Richard Niney (αριθ. 2589/2013)· Aseem Mehrotra (αριθ. 2590/2013)· Nawa Diakite (αριθ. 2591/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2592/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2593/2013)· Matthias Heuer (αριθ. 2594/2013)· Dimitris Bourdos (αριθ. 2595/2013)· Luis Miguel García Zurro (αριθ. 2596/2013)· BassamThat's Alkari (αριθ. 2597/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2598/2013)· Mariyus Noko Ngele (αριθ. 2599/2013)· Claus Dott (αριθ. 2600/2013)· Daphne Mears (αριθ. 2601/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2602/2013)· Ιoannis Κontos (αριθ. 2603/2013)· Eelze Hof (αριθ. 2604/2013)· Paola Verdina (αριθ. 2605/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2606/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2607/2013)· Eelze Hof (αριθ. 2608/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2609/2013)· Amparo Yoldi (αριθ. 2610/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2611/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2612/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2613/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2614/2013)· Valerie King (αριθ. 2615/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2616/2013)· John Porro (αριθ. 2617/2013)· Natacha Duvernois (αριθ. 2618/2013)· Marie Helene Henocq (αριθ. 2619/2013)· Sibylle Scheffknecht-MacDonald (αριθ. 2620/2013)· Iolanda Marques (αριθ. 2621/2013)· Renato Lelli (αριθ. 2622/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2623/2013)· Artur Knappik (αριθ. 2624/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2625/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2626/2013)· Krisztián Varga (αριθ. 2627/2013)· Yaroslav Gerbut (αριθ. 2628/2013)· Olga Kmyta (αριθ. 2629/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2630/2013)· Dominique Dubosc (αριθ. 2631/2013)· Richard Daly (αριθ. 2632/2013)· Luc Mission (SPRL Mission Bureau d'Avocats) (αριθ. 2633/2013)· Sergy Alpin (αριθ. 2634/2013)· Kyriakos Nkikas (αριθ. 2635/2013)· Trine Rud Andresen (αριθ. 2636/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2637/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2638/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2639/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2640/2013)· Detlef Zöllner (αριθ. 2641/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2642/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2643/2013)· Hieronim Tonder (αριθ. 2644/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2645/2013)· Gertrud Persson (αριθ. 2646/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2647/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2648/2013)· Alexandru Firicel (αριθ. 2649/2013)· Flavio Miccono (αριθ. 2650/2013)· John McHardy (αριθ. 2651/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2652/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2653/2013)· André Prescher (αριθ. 2654/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2655/2013)· Silvio Basileo (αριθ. 2656/2013)· Denis Dugré (αριθ. 2657/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2658/2013)· Marc Aznar Martínez (αριθ. 2659/2013).

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013

José Ortega Ortega (αριθ. 2660/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2661/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2662/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2663/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2664/2013)· Ronald Horstmann (αριθ. 2665/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2666/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2667/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2668/2013)· Karl L. Meyer (αριθ. 2669/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2670/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2671/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2672/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2673/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2674/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2675/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2676/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2677/2013)· Liliane Senoyer (αριθ. 2678/2013)· Adeline Swolfs (αριθ. 2679/2013)· Ernevaza Kopačin (αριθ. 2680/2013)· Anton Venter (αριθ. 2681/2013)· Isabella Caruana (αριθ. 2682/2013)· Francesco Era (αριθ. 2683/2013)· Flavio Miccono (αριθ. 2684/2013)· Andrei Taga (αριθ. 2685/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2686/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2687/2013)· Paolo Del Bene (αριθ. 2688/2013)· Kenneth Kattenberg (αριθ. 2689/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2690/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2691/2013)· Karl Heinz Kleemann (αριθ. 2692/2013)· Christian Frener (αριθ. 2693/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2694/2013)· Annij Prisjolkova Bottiglieri (αριθ. 2695/2013)· Olga Sayago Solano (αριθ. 2696/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2697/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2698/2013)· Georgios Foutsitzis (αριθ. 2699/2013)· Carmen Pereira Pache (αριθ. 2700/2013)· Béla Géza Kerekes (αριθ. 2701/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2702/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2703/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2704/2013)· Maria de Jesus Prego Lopes Filipe (αριθ. 2705/2013)· Francesco Era (αριθ. 2706/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2707/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2708/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2709/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2710/2013)· Zhivko Zhekov (αριθ. 2711/2013)· Maria Montserrat Castrillo Mestre (αριθ. 2712/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2713/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2714/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2715/2013)· Britta Schlötcke (αριθ. 2716/2013)· Mario Lonbardozzi (αριθ. 2717/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2718/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2719/2013).

Στις 9 Ιανουαρίου 2014

Lars Mikkelsen (αριθ. 2720/2013)· Bruno Kramm (αριθ. 2721/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2722/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2723/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2724/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2725/2013)· Ismael Lloréns Santamaría (αριθ. 2726/2013)· Izabela Genoveva Pulpan (αριθ. 2727/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2728/2013)· Michael McDermott (αριθ. 2729/2013)· Malcolm McCandless (αριθ. 2730/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2731/2013)· Félix García Martínez (αριθ. 2732/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2733/2013)· Estera Neagoe (αριθ. 2734/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2735/2013)· Mihaela Profir (αριθ. 2736/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2737/2013)· Stefano Casabianca (αριθ. 2738/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2739/2013)· Ivan Enchev (αριθ. 2740/2013)· Indra Dombrovska (αριθ. 2741/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2742/2013)· Antonio Francisco Sánchez-Migallón León (αριθ. 2743/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2744/2013)· Ioannis Chatzisavvas (αριθ. 2745/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2746/2013)· Matteo La Cara (αριθ. 2747/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2748/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2749/2013)· Radojka Jovičić (αριθ. 2750/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2751/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2752/2013)· Elmaati Hlibat (αριθ. 2753/2013)· Sorin Nica (αριθ. 2754/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2755/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2756/2013)· Ursula Eysel-Stange (αριθ. 2757/2013)· Janina Dębowska (αριθ. 2758/2013)· Olivier Janssens (αριθ. 2759/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2760/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2761/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2762/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2763/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2764/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2765/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2766/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2767/2013)· Paolo Pelini (αριθ. 2768/2013)· Eugen Polák (αριθ. 2769/2013)· Guiberto Claudio Boccolari (αριθ. 2770/2013)· Steve Rawlings (αριθ. 2771/2013)· Giovanni Giuliari (αριθ. 2772/2013)· Ivan Ribičić (αριθ. 2773/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2774/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2775/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2776/2013)· Flavio Miccono (αριθ. 2777/2013)· Flavio Miccono (αριθ. 2778/2013)· Flavio Miccono (αριθ. 2779/2013)· Dirk Scherer (αριθ. 2780/2013)· Dirk Scherer (αριθ. 2781/2013)· Mohamad Sahelieh (αριθ. 2782/2013)· Andre Strauß (αριθ. 2783/2013)· Robert Martínez Correcher (αριθ. 2784/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2785/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2786/2013)· Fructuoso Pontigo Concha (αριθ. 2787/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2788/2013)· Hartmut Decker (αριθ. 2789/2013)· Bent Hansen (αριθ. 2790/2013)· Małgorzata Szafran (αριθ. 2791/2013)· Khristo Spasov (αριθ. 2792/2013)· Dirk Emmermann (αριθ. 2793/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2794/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2795/2013)· Tilman Kluge (αριθ. 2796/2013)· Heiko Rehse (αριθ. 2797/2013)· Heiko Rehse (αριθ. 2798/2013)· Peter Trumpfheller (αριθ. 2799/2013).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Φεβρουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου