Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2119(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0055/2014

Rozpravy :

PV 03/02/2014 - 14
CRE 03/02/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 04/02/2014 - 6.5

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0051

Zápisnica
Pondelok, 3. február 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia

14. 29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) - Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva (rozprava)
CRE

Správa o 29. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) [2013/2119(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Správa o vhodnosti právnych predpisov EÚ a subsidiarite a proporcionalite – 19. správa o lepšej tvorbe práva za rok 2011 [2013/2077(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger a Sajjad Karim uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Silvia-Adriana Ţicău aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Sajjadovi Karimovi, ktorý na ňu odpovedal.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Slavi Binev v mene skupiny EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina a Malcolm Harbour.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Silvia-Adriana Ţicău aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Malcolmovi Harbourovi, ktorý na ňu odpovedal, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Andreas Mölzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău a Sari Essayah.

Vystúpili títo poslanci: Viviane Reding, Eva Lichtenberger a Sajjad Karim.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 4.2.2014 a bod 6.15 zápisnice zo dňa 4.2.2014.

Posledná úprava: 7. apríl 2014Právne oznámenie