Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2119(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0055/2014

Debatter :

PV 03/02/2014 - 14
CRE 03/02/2014 - 14

Omröstningar :

PV 04/02/2014 - 6.5

Antagna texter :

P7_TA(2014)0051

Protokoll
Måndagen den 3 februari 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) - EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning (debatt)
CRE

Betänkande om den tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) [2013/2119(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Betänkande om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – 19:e rapporten om bättre lagstiftning avseende 2011 [2013/2077(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger och Sajjad Karim redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Silvia-Adriana Ţicău ställde en fråga ("blått kort") till Sajjad Karim, som denne besvarade.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Slavi Binev för EFD-gruppen, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina och Malcolm Harbour.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Silvia-Adriana Ţicău ställde en fråga ("blått kort") till Malcolm Harbour, som denne besvarade, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău och Sari Essayah.

Talare: Viviane Reding, Eva Lichtenberger och Sajjad Karim.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 4.2.2014 och punkt 6.15 i protokollet av den 4.2.2014.

Senaste uppdatering: 7 april 2014Rättsligt meddelande