Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 24 listopada 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna

14. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w II sesji listopadowej 2014 r. (PE 542.136/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy PPE o zamknięcie debaty nad oświadczeniem Komisji: Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków(2014/2967(RSP)) (punkt 66 PDOJ) przez złożenie projektów rezolucji.

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE w celu uzasadnienia wniosku oraz Pavel Telička w celu jego poparcia.

Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy:

- projekty rezolucji: wtorek 25 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 13.00

- wnioski o głosowanie podzielone i o głosowanie odrębne: środa 26 listopada 2014 r., godz. 19.00

- głosowanie: czwartek 27 listopada 2014 r.

Wtorek

Wniosek grupy PPE o wycofanie z porządku obrad głosowania nad projektem rezolucji: „Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb Granicznych Kanady” (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014) (punkt 67 PDOJ).

Głos zabrały: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE w celu uzasadnienia wniosku oraz Birgit Sippel w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GE (przy 113 głosach za, 146 głosach przeciw i 22 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy PPE o przełożenie na sesję plenarną w grudniu 2014 r. głosowania nad projektem rezolucji zamykającej debatę nad oświadczeniem Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przyznania Palestynie statusu państwa (2014/2964(RSP)) (punkt 64 PDOJ).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE w celu uzasadnienia wniosku oraz Richard Howitt w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GE (przy (188 głosach za, 167 głosach przeciw i 25 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Wniosek grupy EFDD o zmianę tytułu oświadczenia Komisji: „Sytuacja przemysłu hutniczego w UE” (2014/2976(RSP)) na następujący: „Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu” (punkt 75 PDOJ). Grupa EFDD zwróciła się również o zamknięcie debaty przez złożenie projektów rezolucji.

Głos zabrał Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD w celu uzasadnienia wniosku.

W GE (przy (192 głosach za, 133 głosach przeciw i 32 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy:

- projekty rezolucji: wtorek 25 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 13.00

- wnioski o głosowanie podzielone i o głosowanie odrębne: środa 26 listopada 2014 r., godz. 19.00

- głosowanie: kolejna sesja

°
° ° °

Wniosek grupy ECR o wpisanie, wraz ze złożeniem projektów rezolucji, jako ostatni punkt porządku obrad w środę oświadczenia Komisji na temat nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce, zagrażających demokracji w tym kraju.

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR w celu uzasadnienia wniosku, Ryszard Antoni Legutko w celu jego poparcia oraz Jan Olbrycht w celu wyrażenia sprzeciwu.

Parlament odrzucił wniosek

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2015Informacja prawna