Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2249(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0386/2016

Viták :

PV 14/02/2017 - 3

Szavazatok :

PV 16/02/2017 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0049

Jegyzőkönyv
2017. február 14., kedd - StrasbourgVégleges kiadás

3. Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások – Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javítása – Az euróövezet költségvetési kapacitása (vita)
CRE

Jelentés az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról [2014/2248(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

Jelentés az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról [2014/2249(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Mercedes Bresso és Elmar Brok (A8-0386/2016)

Jelentés az euróövezet költségvetési kapacitásáról [2015/2344(INI)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Reimer Böge és Pervenche Berès (A8-0038/2017)

Guy Verhofstadt, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Reimer Böge és Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Paulo Rangel (az AFCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: José Manuel Fernandes (a BUDG bizottság véleményének előadója), Petri Sarvamaa (a CONT bizottság véleményének előadója), Jean Arthuis (a BUDG bizottság véleményének előadója), Zigmantas Balčytis (a CONT bizottság véleményének előadója), Neoklis Sylikiotis (az EMPL bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Marco Valli, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marco Zanni, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Diane James, Alain Lamassoure, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, Paul Tang, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luke Ming Flanagan, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas és Sander Loones.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Pavel Telička, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Steven Woolfe, Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: ez utóbbihoz (az elnök megállapítja, hogy nem kékkártyás kérdésről van szó), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber és Milan Zver.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand és Zoltán Balczó.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge és Pervenche Berès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.6. pont , 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.7. pont és 2017.2.16-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

Utolsó frissítés: 2017. május 11.Jogi nyilatkozat