Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2249(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0386/2016

Debatai :

PV 14/02/2017 - 3

Balsavimas :

PV 16/02/2017 - 6.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0049

Protokolas
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

3. Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos. Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis. Euro zonos biudžeto pajėgumai (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų [2014/2248(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016).

Pranešimas dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis [2014/2249(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Mercedes Bresso ir Elmar Brok (A8-0386/2016).

Pranešimas dėl euro zonos biudžeto pajėgumų [2015/2344(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Pervenche Berès (A8-0038/2017).

Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ir Pervenche Berès pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Paulo Rangel (AFCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes (BUDG komiteto nuomonės referentas), Petri Sarvamaa (CONT komiteto nuomonės referentas), Jean Arthuis (BUDG komiteto nuomonės referentas), Zigmantas Balčytis (CONT komiteto nuomonės referentas), Neoklis Sylikiotis (EMPL komiteto nuomonės referentas), Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Ashley Fox, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio De Masi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Marco Valli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marco Zanni (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Diane James, Alain Lamassoure (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Edouard Ferrand), Paul Tang, Bernd Kölmel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández), Sylvie Goulard, Liadh Ní Riada, Bas Eickhout (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luke Ming Flanagan), Rolandas Paksas, Auke Zijlstra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Eleftherios Synadinos, Burkhard Balz, Josef Weidenholzer, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Helmut Scholz, Fabio Massimo Castaldo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Harald Vilimsky, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas ir Sander Loones.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pavel Telička (nesutiko, kad Steven Woolfe pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Danuta Maria Hübner, Roberto Gualtieri, Alexander Graf Lambsdorff, Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, Jérôme Lavrilleux (nesutiko, kad Steven Woolfe pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Jakob von Weizsäcker, Dariusz Rosati (nesutiko, kad Takis Hadjigeorgiou pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, István Ujhelyi, Steven Woolfe (pateikė mėlynosios kortelės klausimą prieš tai buvusiam kalbėtojui (pirmininkas konstatavo, kad tai nėra mėlynosios kortelės klausimas), Markus Pieper, Enrique Guerrero Salom, Michaela Šojdrová, Markus Ferber ir Milan Zver.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Kovatchev, Maria Grapini, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand ir Zoltán Balczó.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Guy Verhofstadt, Elmar Brok, Jo Leinen, Reimer Böge ir Pervenche Berès.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.6 punktas, 2017 02 16 protokolo 6.7 punktas ir 2017 02 16 protokolo 6.8 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Atnaujinta: 2017 m. gegužės 11 d.Teisinis pranešimas