Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
3. maaliskuuta 2008
H-0208/08
SUULLINEN KYSYMYS huhtikuun 2008 istuntojakson kyselytunnille työjärjestyksen 109 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Linda McAvan komissiolle

 Aihe: Teurashevosten kuljetukset
 Vastaus 

Teuraseläimiksi tarkoitettuja hevosia kuljetetaan saatujen tietojen mukaan hyvin kehnoissa oloissa ja hevoset joutuvat viettämään pitkiä aikoja ahtaissa tiloissa.

Millä tavoin komissio varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot panevat täytäntöön eläinten suojelua kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005(1)? Milloin komissio aikoo esittää kuljetusaikoja ja eläintiheyttä koskevia ehdotuksia?

(1)7  EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2008Oikeudellinen huomautus