Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
26. november 2008
H-0942/08
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i december 2008 jf. forretningsordenens artikel 109 af Karin Riis-Jørgensen til Kommissionen

 Om: Liberalisering af det nationale spillemonopol
 Svar 

I Grækenland (Athen og Thessaloniki) arresterede og tilbageholdt de græske myndigheder mellem den 6. og den 8. november 2008 to repræsentanter for en privat udbyder af sportsvæddemål, som har koncession og tilladelse i EU, samt tre af deres kunder, for overtrædelse af den græske spillemonopollovgivning.

Denne lovgivning er allerede genstand for en begrundet udtalelse af 28. februar 2008 fra Kommissionen som led i de overtrædelsesprocedurer, der i løbet af de seneste 2 ½ år er blevet indledt over for 10 medlemsstater.

Mener Kommissionen ikke under henvisning til Domstolens dom, præmis 73, punkt 4(1), i Placanica-dommen (C-338/04), at disse arrestationer er disproportionerede?

Hvorfor går Kommissionen ikke strengere til værks og indbringer de lande for Domstolen, der har modtaget en begrundet udtalelse, såsom Grækenland, Danmark, Sverige, Finland og Nederlandene, eftersom disse lande ved at handle som i ovennævnte eksempel i Grækenland - eller ved helt at undlade at handle - tydeligt har vist, at de nægter at overholde EU-traktaten?

(1)Artikel 43 EF og 49 EF skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagerne omhandlede, der pålægger personer som de tiltalte i hovedsagerne strafferetlige sanktioner for at have udøvet organiseret væddemålsvirksomhed uden den koncession eller polititilladelse, som kræves i henhold til den nationale lovgivning, når disse personer ikke har kunnet opnå de nævnte koncessioner og tilladelser, fordi medlemsstaten har afslået at tildele dem i strid med fællesskabsretten.

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 15. december 2008Juridisk meddelelse