Postup : 2008/0046(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0160/2008

Předložené texty :

A6-0160/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/05/2008 - 8.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0201

ZPRÁVA     *
PDF 127kWORD 54k
18. dubna 2008
PE 404.637v02-00 A6-0160/2008

o návrhu směrnice Rady, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a pozměňují směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES

(KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Neil Parish

(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a pozměňují směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES

(KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0120),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0156/2008),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0160/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


POSTUP

Název

Zjednodušení postupů pro tvorbu seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti

Referenční údaje

KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

Datum konzultace s EP

7.4.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

10.4.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Neil Parish

31.3.2008

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

31.3.2008

Datum přijetí

17.4.2008

 

 

 

Poslední aktualizace: 8. května 2008Právní upozornění