Procedure : 2008/0046(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0160/2008

Indgivne tekster :

A6-0160/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/05/2008 - 8.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0201

BETÆNKNING     *
PDF 125kWORD 53k
18. april 2008
PE 404.637v01-00 A6-0160/2008

om forslag til Rådets direktiv om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF

(KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Neil Parish

(Forenklet procedure - jf. forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF

(KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0120),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0156/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0160/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


PROCEDURE

Titel

Forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område

Referencer

KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

Dato for høring af EP

7.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for henvisning

AGRI

10.4.2008

Ordfører(e)

       Dato for valg

Neil Parish

31.3.2008

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

31.3.2008

Dato for vedtagelse

17.4.2008

 

 

 

Seneste opdatering: 8. maj 2008Juridisk meddelelse