Menettely : 2008/0046(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0160/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0160/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/05/2008 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0201

MIETINTÖ     *
PDF 114kWORD 52k
18. huhtikuuta 2008
PE 404.637v02-00 A6-0160/2008

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY, 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY ja direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY, ja 2005/94/EY muuttamisesta

(KOM(2008)0120 – C6-0156/0000 – 2008/0046(CNS))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Neil Parish

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY, 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY ja direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY, ja 2005/94/EY muuttamisesta

(KOM(2008)0120 – C6-0156/0000 – 2008/0046(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0120),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0156/0000),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0160/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

7.4.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

10.4.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Neil Parish

31.3.2008

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

31.3.2008

Hyväksytty (pvä)

17.4.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.4.2008

Päivitetty viimeksi: 8. toukokuuta 2008Oikeudellinen huomautus