Eljárás : 2011/2227(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0123/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0123/2012

Viták :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Szavazatok :

PV 10/05/2012 - 12.23
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


JELENTÉS     
PDF 195kWORD 137k
2012. április 11.
PE 473.989v01-00 A7-0123/2012

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Monica Luisa Macovei

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(1),

–   tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 23. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(4), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0123/2012),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(5),

–   tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 23. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(8), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0123/2012),

1.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival együtt(9),

–   tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7–0051/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 23. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(12), és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0123/2012),

A. mivel Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: „a központ”) 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.  mivel 2011. május 10-én a Parlament megadta a mentesítést a központ igazgatójának a központ 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan(13), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásában a Parlament többek között kérte a központot:

-    hogy a Számvevőszék jelentéséhez csatolandó táblázatában hasonlítsa össze a mentesítés során vizsgált évben történt műveleteket az előző pénzügyi évben végrehajtott műveletekkel,

-    hogy keressen megoldást az átvitelek magas szintjére, mivel az negatív hatással van a költségvetés végrehajtására, és nem egyeztethető össze az évenkéntiség elvével,

-    hogy teljesítse kötelezettségét és a mentesítésért felelős hatóságnak küldje el az igazgatója által készített jelentést, amely összefoglalja a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásainak tartalmát,

C.       mivel a központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó teljes költségvetése 57 800 000 EUR volt, ami 2009. évi 49 200 000 euróval összevetve 17,5%-os növekedést jelent; mivel az Európai Uniónak a központ költségvetéséhez való hozzájárulása 2010-ben 56 225 000 EUR volt,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.      emlékeztet arra, hogy az Unió kezdeti hozzájárulása az ügynökség költségvetéséhez 2010-ben 53 078 000 eurót tett ki; megállapítja ugyanakkor, hogy ezt az összeget kiegészítette a többlet visszafizetéséből befolyó 145 000 euró, így az Unió teljes hozzájárulása 2010-ben elérte a 53 223 000 eurót;

2.      hangsúlyozza, hogy az Európai Unió általános költségvetése alapján a központnak fizetett 2010. évi teljes hozzájárulás 56 225 000 eurót tett ki, és az alábbiakból állt:

− 33 360 000 eurós hozzájárulás az I. és II cím alapján, valamint

− 22 895 000 eurós hozzájárulás a III cím alapján, amelyből 10 000 000 euró került kifizetésre;

megjegyzi azonban, hogy ugyanez a dokumentum 2010-re 53 223 000 eurós uniós hozzájárulást tartalmaz; elismeri a Bizottság azon állítását, amely szerint 2010-re vonatkozóan a központhoz való uniós hozzájárulás 56 225 000 euró volt, és a 53 223 000 eurós összeg a költségvetési számadatokat kísérő szövegben szereplő következetlenségek eredménye; úgy véli, hogy ez annak szükségességét mutatja, hogy a Bizottság a mentesítésért felelős hatóság számára minden évben összevont tájékoztatást nyújtson az egyes ügynökségeknek az Unió általános költségvetéséből nyújtott teljes finanszírozás éves összegéről;

3.      megjegyzi a központ beszámolója alapján, hogy a Bővítési Főigazgatósággal egy második támogatási megállapodást kötöttek egy kétéves kezdeti időtartamra, és hogy az azt követő, a 2009−2010-es időszakra vonatkozó 400 000 eurós költségvetési növelést 2010-ben hajtották végre; megjegyzi, hogy 2011-ben a központnak a támogatás meghosszabbítására irányuló kérelmet kellett volna beadnia;

4.      a központ 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolója alapján tudomásul veszi, hogy a költségvetés végrehajtása 95%-os volt a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy a költségvetés végrehajtási aránya a kifizetések tekintetében a teljes költségvetésnek csak 68%-át érte el; úgy véli azonban, hogy ez már önmagában fejlődés a 2009-es 59%-hoz képest, azonban úgy véli, hogy e tekintetben további erőfeszítésekre van szükség a központ részéről;

5.     hangsúlyozza, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtása 92,7%-ra javult, ami 3 800 000 euró nem felhasznált előirányzatot jelent; megjegyzi, hogy ez az alulteljesítés azzal függ össze, hogy a központ korlátozta a kifizetési előirányzatokra irányuló igényét annak érdekében, hogy – a Számvevőszék és a Bizottság kérésének megfelelően – az év végére csökkentse a bankszámláján lévő készpénz mennyiségét;

6.      a központ 2010-es éves tevékenységi jelentéséből megjegyzi, hogy az igazgató engedélyezésre jogosult tisztviselőként a pénzügyi felelősséget az öt osztályvezetőre, valamint egy időszakra az igazgatói iroda koordinátorára ruházta; megjegyzi azonban, hogy a 250 000 EUR feletti valamennyi szerződést az igazgatónak kell aláírnia;

Átvitt előirányzatok

7.      megjegyzi a Számvevőszék beszámolója alapján, hogy 2010-ben 15 600 000 eurós, a költségvetés 27%-ával megegyező összeget, beleértve a III. cím (Operatív kiadások) 50%-át is, 2011-re vitték át; ismételten sürgeti a központot, hogy haladéktalanul foglalkozzon a Számvevőszék által az átvitelek tekintetében talált hiányosságokkal; hangsúlyozza, hogy az átvitelek magas szintje negatív hatással van a költségvetés végrehajtására;

8.      aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az áthozatoknak ez a magas szintje – és ezzel párhuzamosan a kiadások passzív időbeli elhatárolásának alacsony összege − túlzott, és ellentmond az évenkéntiség költségvetési alapelvének;

Elszámolási rend

9.      a központ költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése alapján megjegyzi, hogy 2010 volt az első teljes év, amikor a központ az ABAC WF (a Bizottság új integrált költségvetési és számviteli rendszere);

10.    a központ éves tevékenységi jelentése alapján megjegyzi, hogy a központ elvégezte a kifizetések és kötelezettségvállalások belső rendszerének felülvizsgálatát;

Közbeszerzés

11.    a központ éves tevékenységi jelentése alapján megjegyzi, hogy a közbeszerzési osztály 50 nyílt eljárással, 18 tárgyalásos eljárással és 8 ajánlattételi felhívással foglalkozott; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az egyes közbeszerzési eljárások eredményéről;

12.    megjegyzi, hogy 5 év tárgyalást követően a központ és a svéd idősgondozási és közegészségügyi minisztérium székhely-megállapodást kötött;

Humánerőforrás

13.    megjegyzi, hogy a korábbi igazgató 2010 februárjában távozott a központtól, hogy az Egészségügyi Világszervezet európai regionális irodájában vállaljon pozíciót;

14.    sürgeti a Bizottságot, hogy hajtson végre megfelelő intézkedéseket személyzeti felvételi eljárásainak átláthatósága érdekében; különös aggodalmát fejezi ki a Számvevőszék alábbi megállapításai miatt: nem határoztak meg előre minimumpontszámot sem a felvételi beszélgetésre való behíváshoz, sem a tartaléklistára való felvételhez; megjegyzi, hogy ez rejtett kivételezésre utaló helyzetet vagy érdekütközést mutathat;

15.    a központ költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése alapján megjegyzi, hogy 2010. december 31-én a központban a 2010-es létszámtervben biztosított 200 ideiglenes álláshelyből az ideiglenes alkalmazottak összlétszáma 175 volt;

16.    a központ költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése alapján megállapítja, hogy 2010-ben az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak fluktuációja 7% volt;

17.    úgy véli, hogy a központ fontos uniós intézmény az európai szintű betegségfelügyelet megerősítése és fejlesztése, valamint a fertőző betegségek miatt az emberi egészséget fenyegető aktuális és várható veszélyek felmérése és kommunikálása, továbbá az európai egészségügyi tudás összegyűjtése szempontjából;

Teljesítmény

18.    megjegyzi, hogy a központ jelenleg a partnereivel együtt azon dolgozik, hogy végrehajtsák a 2009-es H1N1-járványból levont tanulságok alapján eszközölni kívánt változtatásokat a központ jövőbeli teljesítményének javítása érdekében; mindazonáltal utal a központnak a H1N1-járvány leküzdésére hozott intézkedésekhez nyújtott fontos hozzájárulására, többek között „A különleges világméretű influenzajárvány elleni védőoltások alkalmazása” című 2009-es időközi útmutatás révén;

Belső ellenőrzés

19.    a központ költségvetési és pénzgazdálkodási jelentése alapján megjegyzi, hogy elvégezték a belső ellenőrzési rendszer végrehajtásának felülvizsgálatát; fokozott aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy két standardot továbbra sem hajtottak végre, nevezetesen az üzletmenet folytonosságát és a tevékenységek értékelését, további négyet pedig csak részben hajtottak végre; ennek megfelelően sürgeti a központot, hogy haladéktalanul intézkedjen e tekintetben, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e standardok végrehajtásának helyzetéről;

20.    a központ költségvetési és pénzügyi igazgatási jelentéséből megbizonyosodik arról, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által tervezett „az éves munkaprogram kialakítását támogatófolyamatokra, és különös tekintettel az irányítási információs rendszerekre” irányuló vizsgálatot 2011-re halasztották; felszólítja ezért a Központot, hogy 2012 elején tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a Belső Ellenőrzési Szolgálat megállapításairól;

21.    a központ beszámolói alapján megállapítja, hogy 2010 végén a Belső Ellenőrzési Szolgálat nem tett kritikus megállapításokat; hat jelentős megállapítás azonban továbbra is nyitott kérdés volt; a központtól azt a tájékoztatást kapta, hogy ezen ajánlások közül négy az egészségügyet és a kommunikációt, a teljesítménymutatókat, a pénzügyi szereplők által alkalmazott ellenőrzési listát és a központ üléseinek költségbecslését érinti; sürgeti a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a központ által végrehajtandó további két ajánlásról;

22.    felhívja a figyelmet a mentesítésről szóló korábbi jelentéseiben tett, jelen állásfoglaláshoz mellékelt ajánlásaira;

23.    a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2012. ...-i állásfoglalására.

MELLÉKLET

Az Európai Parlament utóbbi években tett ajánlásai

 

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Teljesítmény/

Közbeszerzés

 

− hiányzik a közbeszerzésre vonatkozó eljárások szigorú végrehajtása: hiányoznak a világos kiválasztási kritériumok; az eljárás nem megfelelő kiválasztása; a tenderkiírásban leírt eljárás figyelmen kívül hagyása; a eljárások nem kielégítő dokumentálása

 

n.a.

− kéri, hogy a központ hasonlítsa össze a mentesítés során vizsgált évben történt előrelépéseket és az előző pénzügyi évben tett előrelépéseket, hogy a mentesítésért felelős hatóság jobban tudja értékelni a központ évről évre nyújtott teljesítményét;

 

− nem tudott székhely-megállapodást kötni a svéd kormánnyal, mivel sok olyan kérdés maradt függőben, amely további tárgyalást igényelt

− kéri, hogy a központ hasonlítsa össze a mentesítés során vizsgált évben történt műveleteket az előző pénzügyi évben végrehajtott műveletekkel,

 

Előirányzatok átvitele

− hiányzik az évenkéntiség elvét elvének szigorú betartása: Az év során a kötelezettségvállalási előirányzatok közel 45%-át átvitték a következő évre. Ezenkívül 2006 második felében számos átvitelt hajtottak végre → a személyzeti szükségletek pontatlan felmérése

− hiányzik az évenkéntiség elvét elvének szigorú betartása: hiányosságok a központ költségvetésének tervezése, nyomon követése és az azt követő végrehajtás terén

− amikor a költségvetés módosításairól döntöttek, nem mérték fel azoknak a munkatervre és a célok elérésére gyakorolt hatását

− hiányzik az évenkéntiség elvét elvének szigorú betartása: hiányosságok a központ költségvetésének tervezése és az azt követő végrehajtás terén

− kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a szükségleteken alapuló készpénzgazdálkodás biztosításának lehetőségeit → A központ óriási készpénzkészleteket tart fenn hosszú időszakon keresztül (2008. december 31-én 16 705 091 EUR)

− felszólítja a Központot, hogy tájékoztassa a mentesítő hatóságot az e hiányosság orvoslására hozott intézkedésekről; az átvitelek magas szintje negatív hatással van a költségvetés végrehajtására, és nem egyeztethető össze az évenkéntiség elvével;

 

Emberi erőforrások

 

n.a.

 

n.a.

− hiányosságok a személyzeti felvételi eljárások tervezésében

 

n.a.

 

Belső ellenőrzés

− előzetes költségvetési kötelezettségvállalások nélkül tettek jogi kötelezettségvállalásokat, ami ellentétes a költségvetési rendelettel

 

− az ügynökség nem felelt meg a pénzügyi szabályzatnak, sem pedig a gazdaságosság elvének: 2007-ben a központ 0,5 millió eurót fizetett saját főépületének felújítására a központ és az épület tulajdonosa közötti megállapodás miatt. Ez a megállapodás nem tartalmazta pontosan az elvégzendő munkálatokat, sem pedig a határidőket vagy a fizetési feltételeket.

− a központ nem teljesítse teljes mértékben azon kötelezettségét, hogy a mentesítésért felelős hatóságnak elküldje az igazgatója által készített jelentést, amely a belső ellenőr által lefolytatott számos belső ellenőrzés tartalmát,

− a központ nem teljesítette teljes körűen azon kötelezettségét, hogy a mentesítésért felelős hatóságnak elküldje az igazgatója által készített jelentést, amely összefoglalja a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásainak tartalmát

24.1.2012

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2011/2227(DEC))

A vélemény előadója: Jutta Haug

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  úgy véli, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ fontos uniós intézmény az európai szintű betegségfelügyelet megerősítése és fejlesztése, valamint a fertőző betegségek miatt az emberi egészséget fenyegető aktuális és várható veszélyek felmérése és kommunikálása, továbbá az európai egészségügyi tudás összegyűjtése szempontjából;

2.  megállapítja, hogy 2010-ben 57 800 000 euró összegű forrást biztosítottak a Központ számára, amelyből 56 300 000 euró az uniós költségvetésből származó támogatás volt;

3.  hangsúlyozza, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtása 92,7%-ra javult, ami 3 800 000 euró nem felhasznált előirányzatot jelent; megjegyzi, hogy ez az alulteljesítés azzal függ össze, hogy a Központ korlátozta a kifizetési előirányzatokra irányuló igényét annak érdekében, hogy – a Számvevőszék és a Bizottság kérésének megfelelően – az év végére csökkentse a bankszámláján lévő készpénz mennyiségét;

4.  ismét emlékezteti a Központot az évenkéntiség elvére, tekintettel az átvitelek magas, a teljes költségvetés 27%-át kitevő szintjére; megjegyzi, hogy az általános helyzet 2008-hoz és 2009-hez képest javult; felhívja azonban a Központot, hogy csökkentse tovább az átvitelek arányát;

5.  tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését a személyzeti kiválasztási eljárásokkal kapcsolatban; arra buzdítja a Központot, hogy vizsgálja felül személyzeti kiválasztási eljárását, amelyet a mentesítésért felelős hatóság minden bizonnyal vizsgálni fog;

6.  a rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára megadható a mentesítés a Központ 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.1.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.3.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Salvador Garriga Polledo, Louis Grech

(1)

HL C 366., 2011.12.15., 122. o.

(2)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(4)

HL L 357.,2002.12. 31., 72. o.

(5)

HL C 366., 2011.12.15., 122. o.

(6)

HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(8)

HL L 357.,2002.12. 31., 72. o.

(9)

HL C 366., 2011.12.15., 122. o.

(10)

HL L 248., 2002.9.16.,1. o.

(11)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(12)

HL L 357.,2002.12. 31., 72. o.

(13)

HL L 250., 2011.09.27., 145. o.

Utolsó frissítés: 2012. április 27.Jogi nyilatkozat