Menetlus : 2013/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0190/2014

Esitatud tekstid :

A7-0190/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0281

RAPORT
PDF 1895kWORD 1975k
20. märts 2014
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012
(2013/0309(COD))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Pilar del Castillo Vera
Õigusalane teave