Menettely : 2013/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0190/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0190/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.5
CRE 03/04/2014 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0281

MIETINTÖ
PDF 1975kWORD 2093k
20. maaliskuuta 2014
PE 522.762v02-00 A7-0190/2014
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta
(2013/0309(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Pilar del Castillo Vera
Oikeudellinen huomautus