Διαδικασία : 2014/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0252

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 753kWORD 654k
1 Ιουνίου 2015
PE 549.135v02-00 A8-0175/2015

που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Bernd Lange

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2013(1) και αποχαρακτηρίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 168 έως 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως την αρχή της προφύλαξης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 26 Μαρτίου 2014(2),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτρόπου Cecilia Malmström και του Αντιπροσώπου για το εμπόριο των ΗΠΑ Michael Froman, της 20ής Μαρτίου, σχετικά με τον αποκλεισμό των δημόσιων υπηρεσιών από τις εμπορικές συμφωνίες ΕΕ και ΗΠΑ·

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2015, σχετικά με την TTIP,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την TTIP(3),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama, του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου David Cameron, της γερμανίδας Καγκελάριου Angela Merkel, του Προέδρου της Γαλλίας François Hollande, του ιταλού Πρωθυπουργού Matteo Renzi και του ισπανού Πρωθυπουργού Mariano Rajoy, της 16ης Νοεμβρίου 2014, μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου των G20 στο Brisbane της Αυστραλίας(4),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014(5),

–       έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθύνσεις του Προέδρου Juncker, της 15ης Ιουλίου 2014, που απευθύνονται στην επόμενη Επιτροπή και φέρουν τον τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή»(6),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014, προς το Σώμα των Επιτρόπων σχετικά με τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την TTIP (C(2014)9052)(7), τις αποφάσεις της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2014 για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ Μελών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων (C(2014)9051) και για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων (C(2014)9048), τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-350/12 P, 2/13 (2), 1/09 (3)) σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων και την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή της 6ης Ιανουαρίου 2015 για την περάτωση της ιδία πρωτοβουλία έρευνας (OI/10/2014/RA) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών και πρόσβαση σε έγγραφα (Διαφάνεια),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ, της 3ης Δεκεμβρίου 2014(8),

–       έχοντας υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων («από το αγρόκτημα στο τραπέζι»), η οποία υιοθετήθηκε το 2004(9),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους (ISDS) στο πλαίσιο της TTIP (SWD(2015)0003),

–       έχοντας υπόψη τα προτεινόμενα κείμενα της ΕΕ που υποβλήθηκαν προς συζήτηση με τις ΗΠΑ στους γύρους των διαπραγματεύσεων για την TTIP, και συγκεκριμένα αυτά που έχουν αποχαρακτηριστεί και δημοσιευτεί από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων τα έγγραφα θέσης της ΕΕ με τίτλο «TTIP regulatory issues - engineering industries»(10) (Ζητήματα ρυθμιστικού χαρακτήρα στην TTIP - μηχανολογικές βιομηχανίες), «Test–case on functional equivalence: proposed methodology for automotive regulatory equivalence»(11) (Δοκιμαστική εφαρμογή λειτουργικής ισοδυναμίας: προτεινόμενη μεθοδολογία για τη ρυθμιστική ισοδυναμία στην αυτοκινητοβιομηχανία), και «Trade and sustainable development chapter/labour and environment: EU paper outlining key issues and elements for provisions in the TTIP»(12) (Κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη/εργασία και περιβάλλον: έγγραφο της ΕΕ που περιγράφει βασικά ζητήματα και στοιχεία των διατάξεων της TTIP), και τα προτεινόμενα κείμενα σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (ΤΦΕ)(13), τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (ΥΦΠ)(14), τα τελωνεία και τη διευκόλυνση του εμπορίου(15), τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)(16), ενδεχόμενες διατάξεις για τον ανταγωνισμό(17), ενδεχόμενες διατάξεις για τις κρατικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων ή προνομίων(18), ενδεχόμενες διατάξεις σχετικά με τις επιδοτήσεις(19) και την επίλυση των διαφορών(20) και αρχικές διατάξεις για την κανονιστική συνεργασία(21),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση για τη «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ)» της Επιτροπής των Περιφερειών (ECOS-V-063), που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 110ης συνόδου της ολομέλειας (11-13 Φεβρουαρίου 2015), και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2014 με θέμα «Οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και οι απόψεις της ΕΟΚΕ σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας και την ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-ΗΠΑ»,

–       έχοντας υπόψη την αρχική έκθεση της ECORYS προς την Επιτροπή, στην τελική της μορφή, με τίτλο «Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) in support of negotiations of a comprehensive trade and investment agreement between the European Union and the United States of America»(22) (Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής), της 28ης Απριλίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις(23),

–       έχοντας υπόψη τη λεπτομερή αποτίμηση της αξιολόγησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ («Detailed Appraisal of the European Commission’s Impact Assessment on EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership»), που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2014 από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) για το Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματά του, ιδίως τα ψηφίσματα της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ(24), της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής(25), και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013(26),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0175/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές μέσω του εμπορίου και η μεγέθυνση μέσω των επενδύσεων αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης για τις οποίες δεν απαιτούνται κρατικές επενδύσεις·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ της ΕΕ εξαρτάται κατά μέγα μέρος από το εμπόριο και τις εξαγωγές και τα οφέλη από το εμπόριο και τις επενδύσεις βάσει κανόνων, και ότι μια φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να στηρίζει την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 2020 για αύξηση του ποσοστού του ΑΕγχΠ της ΕΕ που παράγεται από τη βιομηχανία από 15% σε 20%, μέσω της ενίσχυσης του διατλαντικού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ευκαιριών ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης COM 2003/361/ΕΚ), τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τα δίκτυα επιχειρήσεων, που πλήττονται δυσανάλογα από τους μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες, καθώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν οικονομίες κλίμακας που τους εξασφαλίζουν ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών συνασπισμών στον κόσμο παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πρότυπα, προδιαγραφές και κανόνες - που θα εγκριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο - που θα είναι προς όφελος και τρίτων χωρών και αναμένεται ότι θα επιτρέψουν να αποφευχθεί ένας περαιτέρω κατακερματισμός του παγκόσμιου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεχόμενη αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία θα επιτρέψει σε άλλες τρίτες χώρες με διαφορετικά πρότυπα και αξίες να αναλάβουν τον ρόλο αυτό·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη υπογράψει διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να εμπνευστεί από τις βέλτιστες πρακτικές και να επιτρέψει μια ευχερέστερη αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν τα εν λόγω κράτη μέλη·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες κρίσεις στα σύνορα της ΕΕ και οι εξελίξεις ανά τον κόσμο καταδεικνύουν την ανάγκη να επενδύσουμε στην παγκόσμια διακυβέρνηση και σε ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες και αξίες·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη διασύνδεση των παγκόσμιων αγορών – έως 40% των ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων κατασκευάζονται από εισαγόμενα ανάντη προϊόντα – επιτάσσει στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής να διαμορφώσουν και να προωθήσουν την αλληλεπίδραση των αγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική παραγωγή θα πραγματοποιείται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και ότι η ύπαρξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και η άρση των περιττών εμποδίων έχουν θεμελιώδη σημασία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, με παράλληλη διατήρηση και ανάπτυξη μιας εύρωστης, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των καταναλωτών είχαν ως αποτέλεσμα ένα υψηλό κανονιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, που συνοδευόταν από υψηλές τιμές των ενεργειακών πρώτων υλών και της ηλεκτρικής ενέργειας, παράγοντες οι οποίοι - αν δεν αντιμετωπιστούν στην ΤΤΙΡ - μπορεί να επιταχύνουν τη διαδικασία μετεγκατάστασης, αποβιομηχάνισης και απώλειας θέσεων εργασίας, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να απειληθούν οι στόχοι όσον αφορά την αναβιομηχάνιση και την απασχόληση στην ΕΕ και να υπονομευθούν ακόμη και οι στόχοι πολιτικής που επιδιώκονται μέσω των κανονισμών της ΕΕ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλοσχεδιασμένη εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει στην αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκοσμιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία δεν θα πρέπει απλώς να εστιάζει στη μείωση των δασμών και των ΜΔΦ αλλά θα πρέπει να αποτελεί επίσης εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου μέσω της ενίσχυσης των ρυθμίσεων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με τις κοινές αξίες μας, ούτως ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, με δεδομένο τον κοινό στόχο για ανοικτό και επί ίσοις όροις ανταγωνισμό·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η ύπαρξη κοινών υψηλών προτύπων είναι προς όφελος των καταναλωτών, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η σύγκλιση έχει νόημα και για τις επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης αντιστάθμισης του υψηλότερου κόστους που απορρέει από τα υψηλότερα πρότυπα μέσω των αυξημένων οικονομιών κλίμακας σε μια δυνητική αγορά 850 εκατομμυρίων καταναλωτών·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες έχουν αποδειχθεί σημαντικά επωφελείς για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο πραγματικός αντίκτυπος της ΤΤΙΡ τόσο στην οικονομία της ΕΕ όσο και στην οικονομία των ΗΠΑ είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και να προβλεφθεί όταν οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι μελέτες καταλήγουν σε αντιφατικά αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP από μόνη της δεν θα επιλύσει τα χρόνια διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα και τα υποκείμενα αίτιά τους στην ΕΕ, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, παράγοντας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μεγέθυνσης, και οι προσδοκίες για την ΤΤΙΡ θα πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο της φιλοδοξίας που θα επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών κατέδειξαν με σαφήνεια τη διαρκή γεωπολιτική σημασία της γεωργίας, τη σημασία της πρόσβασης σε ένα φάσμα διαφορετικών γεωργικών αγορών και την ανάγκη για ισχυρές και στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες με αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους·

ΙΑ     λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ευρωπαϊκή γεωργία είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια αμοιβαίως επωφελής εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην παγκόσμια αγορά, χωρίς να διακυβεύονται ούτε τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων ούτε η μελλοντική βελτίωση των προτύπων αυτών, και παράλληλα να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά του·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές και επενδυτικές ροές δεν αποτελούν αυτοσκοπό και ότι η ευημερία των απλών πολιτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώς και οι αυξημένες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ως κινητήριες δυνάμεις της μεγέθυνσης και της απασχόλησης, αποτελούν τα κριτήρια αναφοράς για μια εμπορική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο μιας καλής εμπορικής συμφωνίας που ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, προκειμένου να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις μας με άλλες χώρες εταίρους·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν έναν ορισμένο βαθμό εμπιστευτικότητας προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας, και ότι ο περιορισμένος βαθμός διαφάνειας που χαρακτήριζε τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων στο παρελθόν δημιούργησε προβλήματα σε σχέση με τον δημοκρατικό έλεγχο της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

ΙΔ     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker επανέλαβε σαφώς στις πολιτικές κατευθύνσεις του ότι επιθυμεί μια ισορροπημένη και λογική εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι –ενώ η ΕΕ και οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προόδου εάν προχωρήσουν στην αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων τους όσον αφορά τα προϊόντα και εργαστούν για τη θέσπιση διατλαντικών προτύπων– η ΕΕ δεν θα θυσιάσει τα πρότυπά της όσον αφορά την ασφάλεια (τροφίμων), την υγεία, την υγεία των ζώων, την κοινωνική προστασία, το περιβάλλον και την προστασία των δεδομένων ή την πολιτισμική πολυμορφία· υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουμε, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ευρωπαίων πολιτών και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν είναι διαπραγματεύσιμες, παρά μόνον αν ο στόχος είναι η επίτευξη ακόμη μεγαλύτερου βαθμού προστασίας·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να διασφαλιστεί μια ικανοποιητική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον «ασφαλή λιμένα» και η γενική συμφωνία προστασίας των δεδομένων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker δήλωσε επίσης ρητά στις πολιτικές του κατευθύνσεις ότι δεν θα δεχτεί περιορισμό της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων στα κράτη μέλη από ειδικά καθεστώτα για τις διαφορές στον τομέα των επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα που είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την προστασία των επενδυτών και την ISDS στο πλαίσιο της TTIP, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προβληματισμού – που λαμβάνει υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις – εντός και μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, με παράλληλη ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των πολιτών και τον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία έχει ως αντικείμενο τον βέλτιστο τρόπο εξασφάλισης προστασίας στις επενδύσεις και ίσης μεταχείρισης στους επενδυτές, χωρίς να θίγεται το προνόμιο των κρατών να επιβάλλουν ρυθμίσεις·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει απόλυτα τόσο την απόφαση του Συμβουλίου για τον αποχαρακτηρισμό των οδηγιών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, όσο και την πρωτοβουλία της Επιτροπής για διαφάνεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ζωηρός δημόσιος διάλογος σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την TTIP καταδεικνύει ότι οι διαπραγματεύσεις για την TTIP πρέπει να διενεργούνται με περισσότερη διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες και να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο του 2013, αλλά ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί ένα κοινό κείμενο·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η TTIP αναμένεται ότι θα είναι μια μικτή συμφωνία η οποία θα πρέπει να κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ·

1.        απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

α)       όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το ευρύτερο πλαίσιο:

i)                να εξασφαλίσει ότι οι διαφανείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ θα οδηγήσουν σε μια φιλόδοξη, ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και υψηλής ποιότητας συμφωνία για το εμπόριο και τις επενδύσεις, που θα προαγάγει την αειφόρο ανάπτυξη με επιμερισμένα οφέλη για όλα τα κράτη μέλη, με αμοιβαία οφέλη και προς το αμοιβαίο συμφέρον των εταίρων, θα αυξήσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ, θα υποστηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, θα είναι άμεσα επωφελής για τους ευρωπαίους καταναλωτές· το περιεχόμενο και η εκτέλεση της συμφωνίας έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων· να τονίσει ότι η ΤΤΙΡ είναι η πιο σημαντική πρόσφατη πρωτοβουλία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και θα πρέπει να αναζωογονήσει τη διατλαντική εταιρική σχέση στο σύνολό της, πέρα από τις εμπορικές πτυχές της· να δώσει έμφαση στο ότι η επιτυχής ολοκλήρωσή της έχει υψηλή γεωπολιτική σημασία·

ii)               να υπογραμμίσει ότι, αν και οι διαπραγματεύσεις για την TTIP συνίστανται σε διαπραγματεύσεις που αφορούν τρεις βασικούς τομείς – φιλόδοξη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά (για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης), μείωση των ΜΔΦ και ενίσχυση της συμβατότητας των ρυθμιστικών καθεστώτων καθώς και ανάπτυξη κοινών κανόνων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και δυνατοτήτων στον τομέα του παγκόσμιου εμπορίου – όλοι αυτοί οι τομείς είναι εξίσου σημαντικοί και πρέπει να περιληφθούν σε μια ολοκληρωμένη δέσμη· η TTIP θα πρέπει να είναι μακρόπνοη και δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, να οδηγήσει σε έναν διαρκή και γνήσια ανοιχτό χαρακτήρα της αγοράς σε αμοιβαία βάση και επί τόπου διευκόλυνση του εμπορίου, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε διαρθρωτικά μέτρα με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης διατλαντικής συνεργασίας με παράλληλη διατήρηση των ρυθμιστικών προτύπων και της προστασίας των καταναλωτών, και πρόληψη του κοινωνικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

iii)              να συνεκτιμήσει τη στρατηγική σημασία της οικονομικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ εν γένει και της TTIP ειδικότερα, μεταξύ άλλων ως δυνατότητας για την προώθηση των αρχών και των αξιών, στη βάση ενός πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων, που θα μοιράζονται και θα προασπίζονται η ΕΕ και οι ΗΠΑ, με κοινές προσεγγίσεις και οράματα σε ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου εμπορίου, των επενδύσεων και των εμπορικών σχέσεων, όπως αυστηρά πρότυπα, κανόνες και ρυθμίσεις, με σκοπό να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο διατλαντικό όραμα και μια κοινή δέσμη στρατηγικών στόχων· να έχει υπόψη ότι, δεδομένου του μεγέθους της διατλαντικής αγοράς, η ΤΤΙΡ αποτελεί ευκαιρία για τη διαμόρφωση και τη ρύθμιση της παγκόσμιας εμπορικής τάξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευημερία και των δύο οικονομιών σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο·

iv)             να εξασφαλίσει, με δεδομένες ιδίως τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη διενέργεια ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων και δεν θα προκαταλαμβάνει ή θα αντιβαίνει στις διεργασίες του ΠΟΕ· οι διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει γενικότερα να θεωρούνται ως δεύτερη καλύτερη λύση, και δεν πρέπει να αποτρέπουν οποιεσδήποτε προσπάθειες με στόχο την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων σε πολυμερές επίπεδο· η ΤΤΙΡ πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες με άλλες εμπορικές συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση·

v)              να έχει υπόψη ότι η ΣΛΕΕ ορίζει την εμπορική πολιτική της ΕΕ ως αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης και, ως εκ τούτου, να αξιολογήσει τις συνέπειες της τελικής συμφωνίας, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες, όπως η ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά λόγω των κοινών διατλαντικών προτύπων, και τους κινδύνους, όπως η εκτροπή του εμπορίου από τις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω διάβρωσης των δασμολογικών προτιμήσεων·

vi)             να διασφαλίσει ότι η συμφωνία εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της συμπερίληψης μιας νομικώς δεσμευτικής και ανασταλτικής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πάγιου στοιχείου των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες·

β)       όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά:

i)                να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στην αγορά στους διάφορους τομείς είναι αμοιβαία, εξίσου μακρόπνοη και αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες αμφοτέρων των μερών, και να υπογραμμίσει ότι χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων προτάσεων που αφορούν τους εν λόγω τομείς·

ii)               να θέσει ως στόχο την εξάλειψη όλων των δασμών, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα αμφότερων των πλευρών, για τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν λεπτομερείς κατάλογοι κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία· επισημαίνοντας ότι η CETA θα μπορούσε να αποτελέσει καλό σημείο αναφοράς εν προκειμένω, να προβλέψει για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα κατάλληλες μεταβατικές περιόδους και ποσοστώσεις και σε λίγες περιπτώσεις την εξαίρεσή τους·

iii)              να καταβάλει κάθε προσπάθεια, όπως προβλέπεται σαφώς στη διαπραγματευτική εντολή, για την ενσωμάτωση μιας προστατευτικής ρήτρας στη συμφωνία, η οποία θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αύξηση των εισαγωγών ενός συγκεκριμένου προϊόντος απειλεί να προκαλέσει ουσιαστική ζημία στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων·

iv)             να λάβει υπόψη ότι δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός παγκοσμίως, υπάρχουν σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα για την ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης, για παράδειγμα στους τομείς της μηχανικής και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, τον χρηματοοικονομικό τομέα και τις υπηρεσίες μεταφορών·

v)              να αυξήσει την πρόσβαση στην αγορά για υπηρεσίες σύμφωνα με την «προσέγγιση υβριδικού καταλόγου», χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στην αγορά «θετικούς καταλόγους», βάσει των οποίων θα αναφέρονται ρητά οι υπηρεσίες που πρόκειται να καταστούν ανοιχτές σε αλλοδαπές εταιρείες και θα αποκλείονται νέες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι πιθανές ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης και μη αναστρεψιμότητας θα ισχύουν μόνο για διατάξεις περί απαγόρευσης των διακρίσεων και θα παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να επιστρέψουν υπό δημόσιο έλεγχο, και συγχρόνως να λάβει υπόψη την ανάδυση νέων και καινοτόμων υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας «προσέγγιση αρνητικού καταλόγου» για την «εθνική μεταχείριση»·

vi)             οι διαπραγματεύσεις πρέπει να εξετάσουν ουσιαστικά και να καταργήσουν τους ισχύοντες περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίοι οφείλονται σε αμερικανικές νομοθετικές πράξεις όπως οι νόμοι Jones Act, Foreign Dredging Act, Federal Aviation Act και US Air Cabotage Law, καθώς και σε σχέση με τους περιορισμούς κεφαλαίων στην ξένη ιδιοκτησία των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι παρακωλύουν σημαντικά την πρόσβαση εταιρειών της ΕΕ στην αγορά καθώς και την καινοτομία αυτή καθαυτή στις ΗΠΑ·

vii)            να αξιοποιήσει την κοινή δήλωση που αποτυπώνει τη σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών να αποκλείσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής της ΤΤΙΡ, (που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ύδρευση, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και εκπαίδευσης), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές και κατά περίπτωση τοπικές αρχές διατηρούν πλήρως το δικαίωμα να εισάγουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν μέτρα που αφορούν την θέση σε λειτουργία, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες, καθώς και στη διαπραγματευτική εντολή της ΕΕ· η εξαίρεση αυτή πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες παρέχονται και χρηματοδοτούνται·

viii)           να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, κυρίως μέσω της δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου με ομοσπονδιακά κράτη που έχουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να είναι σε θέση οι επαγγελματίες της ΕΕ και των ΗΠΑ να εργάζονται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και να διευκολύνει την κινητικότητα των επενδυτών, των επαγγελματιών, των εργαζομένων και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στους τομείς που καλύπτει η TTIP·

ix)             να λάβει υπόψη ότι η διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων για τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών και αγαθών αποτελεί βασικό στοιχείο για την αξιοποίηση της συμφωνίας και να αυξήσει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, την πολιτική πίεση προς τις ΗΠΑ για να διασφαλισθούν η πλήρης αμοιβαιότητα και η ισότιμη μεταχείριση στον τομέα των θεωρήσεων για όλους τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ χωρίς διακρίσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στις ΗΠΑ·

x)              να συνδυάσει τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με τη σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων στο υψηλότερο επίπεδο, με σκοπό την εισαγωγή και συμβατότητα των αναγκαίων ρυθμίσεων για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών και την υποστήριξη των εν εξελίξει προσπαθειών συνεργασίας σε άλλα διεθνή φόρουμ, όπως η επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας· να διασφαλίσει ότι αυτές οι προσπάθειες συνεργασίας δεν περιορίζουν τη ρυθμιστική και εποπτική κυριαρχία της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να επιβάλλουν απαγορεύσεις σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και δραστηριότητες·

xi)             να καθιερώσει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών για την πιο αποτελεσματική διεθνή συνεργασία, με στόχο να θεσπιστούν υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως κατά του χρηματοοικονομικού και φορολογικού εγκλήματος και της διαφθοράς·

xii)            να διασφαλίσει ότι το κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων δεν διακυβεύεται μέσω της ελευθέρωσης της ροής των δεδομένων, ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η ροή των δεδομένων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του διατλαντικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας· να ενσωματώσει, ως βασική παράμετρο, μια ολοκληρωμένη και σαφή οριζόντια αυτοδύναμη διάταξη, βασιζόμενη στο άρθρο XIV της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), η οποία να εξαιρεί πλήρως από τη συμφωνία το υφιστάμενο και μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς την υποχρέωση να είναι αυτή σε συνάφεια με άλλα στοιχεία της TTIP· να διαπραγματευθεί διατάξεις οι οποίες άπτονται του ζητήματος των ροών προσωπικών δεδομένων μόνον υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται και γίνεται σεβαστή η πλήρης εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, και να υπάρξει συνεργασία με τις ΗΠΑ με στόχο την ενθάρρυνση των τρίτων χωρών να καθιερώσουν παρόμοια υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων σε όλο τον κόσμο·

xiii)           να λάβει υπόψη ότι η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελική συμφωνία ΤΤΙΡ μπορεί να μην δοθεί ενόσω δεν θα έχουν εντελώς εγκαταλειφθεί οι δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης των ΗΠΑ και δεν έχει εξευρεθεί η κατάλληλη λύση για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 74 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014·

xiv)           να διασφαλίσει ότι θα αποκατασταθεί ταχέως και πλήρως η εμπιστοσύνη μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία είχε υπονομευτεί ως αποτέλεσμα των σκανδάλων μαζικής παρακολούθησης·   

xv)            να συμπεριλάβει ένα μακρόπνοο κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό που θα διασφαλίζει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού γίνεται σεβαστό, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο· να διασφαλίσει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις κρατικές επιχειρήσεις ή τις εταιρείες που υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο· να διασφαλίσει ότι οι κρατικές επιδοτήσεις προς τις ιδιωτικές εταιρείες θα ρυθμίζονται και θα υπόκεινται σε διαφανές σύστημα ελέγχου·

xvi)            να ζητήσει το άνοιγμα του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η οποία είναι εκ φύσεως παγκόσμια αλλά έχει τις βάσεις της κυρίως στην ΕΕ και στις ΗΠΑ· να τονίσει στις διαπραγματεύσεις ότι η ψηφιακή οικονομία πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη διατλαντική αγορά, με μόχλευση στην παγκόσμια οικονομία και στο περαιτέρω άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών·

xvii)          να λάβει υπόψη, όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, ότι η TTIP πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών της ΕΕ ίσους όρους ανταγωνισμού και ισότιμη και διαφανή πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ βασισμένη στην αμοιβαιότητα, καθώς και να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών των ΗΠΑ να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλα τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, με τα πρότυπα για την ασφάλεια των προϊόντων και με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την παροχή υπηρεσιών στην Ευρώπη ή σε ευρωπαίους πελάτες·

xviii)         να διασφαλίσει στη συμφωνία και σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να εγκρίνουν ή να διατηρήσουν οποιοδήποτε μέτρο (ιδίως δε ρυθμιστικού ή/και δημοσιονομικού χαρακτήρα) σχετικό με την προστασία ή την προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα όπως ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή την πλατφόρμα διανομής και έχοντας υπόψη ότι η εντολή που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη, εξαιρεί ρητά τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

xix)           να προσδιορίσει ότι τίποτε στη συμφωνία δεν επηρεάζει την δυνατότητα της ΕΕ ή των κρατών μελών της ΕΕ να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοοικονομική στήριξη σε βιομηχανίες πολιτιστικών αγαθών και σε υπηρεσίες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και οπτικοακουστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες τύπου·

xx)            να επιβεβαιώσει ότι τα συστήματα σταθερής τιμής βιβλίου, καθώς και ο καθορισμός της τιμής εφημερίδων και περιοδικών δεν θα απειληθούν από τις υποχρεώσεις που θα ανακύψουν βάσει της συμφωνίας TTIP·

xxi)           με δεδομένο το τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στην απόκτηση μιας χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο, για παράδειγμα στον κατασκευαστικό τομέα, τα έργα πολιτικού μηχανικού, τις μεταφορές και τις ενεργειακές υποδομές και τον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών, να ακολουθήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωση του κεφαλαίου προς τις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις, με σκοπό την επίλυση, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει επί του παρόντος ως προς τον βαθμό ανοίγματος των δύο αγορών δημοσίων συμβάσεων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, με σημαντική διεύρυνση της αγοράς των ΗΠΑ, (που εξακολουθεί να υπόκειται στον νόμο Buy American Act του 1933), τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο, βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ), και με στόχο την εξάλειψη των περιορισμών που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό και διοικητικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο πολιτειών· και να καταρτίσει μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ θα τηρηθούν σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα·

xxii)          να διασφαλίσει, με στόχο να καθιερωθούν ανταγωνιστικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις προβλέψιμες διαδικαστικές απαιτήσεις για την ισότιμη πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ και των ΗΠΑ, ιδίως των ΜΜΕ, στην υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τη διαφάνεια της ισχύουσας διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων στην επικράτειά τους·

xxiii)         να προωθήσει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την προαγωγή κοινών προτύπων βιωσιμότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, σε όλα τα ομοσπονδιακά και υπο-ομοσπονδιακά διοικητικά επίπεδα, μεταξύ άλλων κατά την υλοποίηση της πρόσφατα αναθεωρημένης συμφωνίας για τις κρατικές προμήθειες, και την έγκριση και την τήρηση των κανόνων κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)·

xxiv)         να διασφαλίσει ότι οι πολιτείες των ΗΠΑ περιλαμβάνονται στη διαπραγματευτική διεργασία προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα από το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών στις ΗΠΑ σε εταιρείες από την ΕΕ·

xxv)          να ενημερωθεί όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για τον ευαίσθητο χαρακτήρα των τομέων της άμυνας και της ασφάλειας και να λάβει υπόψη τους στόχους που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Άμυνα του 2013 σχετικά με την προώθηση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς άμυνας και ασφάλειας και μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (EDTIB)·

xxvi)         να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής θα στοχεύουν στον συμβιβασμό των προσεγγίσεων ΕΕ και ΗΠΑ και στην κατάρτιση αποτελεσματικών κανόνων καταγωγής, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των κανόνων καταγωγής μέσω άλλων συμφωνιών, να θεωρήσει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ευκαιρία για την επίτευξη υψηλών κοινών προτύπων στον τομέα της υποχρεωτικής ένδειξης καταγωγής των προϊόντων· με δεδομένη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά και τη δυνητική αναβάθμιση της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού, θα χρειαστεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο σώρευσης και το πεδίο εφαρμογής αυτής· να λάβει εντούτοις υπόψη ότι σκοπός της TTIP είναι να διευκολύνει το εμπόριο προϊόντων που παρήχθησαν πραγματικά στις ΗΠΑ και στην ΕΕ και όχι να επιτρέπει εισαγωγές από τρίτες χώρες, ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να εξετασθούν κατά περίπτωση εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα και να χορηγηθούν εξαιρέσεις από κάθε είδους σώρευση για ευαίσθητους τομείς·

xxvii)        να διασφαλίσει ότι η TTIP αποτελεί ανοικτή συμφωνία και να εξετάσει τρόπους με τους οποίους πολύτιμοι εταίροι, οι οποίοι έχουν συμφέρον επί των διαπραγματεύσεων για την TTIP λόγω συμφωνιών τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ ή τις ΗΠΑ, μπορούν να ενημερώνονται πιο ενεργά για τις εξελίξεις·

γ) όσον αφορά τον πυλώνα της ρυθμιστικής συνεργασίας και συνοχής και τους ΜΔΦ:

i)                να διασφαλίσει ότι το κεφάλαιο περί ρυθμιστικής συνεργασίας προωθεί ένα διαφανές, αποτελεσματικό οικονομικό περιβάλλον που θα προάγει τον ανταγωνισμό μέσω του εντοπισμού και της αποτροπής πιθανών μελλοντικών μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, που πλήττουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ, και διευκολύνει το εμπόριο και τις επενδύσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα και εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα προστασίας της υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης που ορίζει το άρθρο 191 ΣΛΕΕ, τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της υγείας των ζώων, καθώς και της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, που ισχύει στο εσωτερικό της ΕΕ· να στηρίξει, σεβόμενη πλήρως την κανονιστική αυτονομία, τη θέσπιση ενός δομημένου διαλόγου και τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών με όσο το δυνατό πιο διαφανή τρόπο και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· να περιλάβει εγκάρσιες διατάξεις σχετικά με τη ρυθμιστική συνοχή και τη διαφάνεια για την ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών, αποδοτικών από άποψη κόστους και πιο συμβατών κανονισμών για αγαθά και υπηρεσίες· οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές πρέπει να προσδιορίσουν, και να είναι ιδιαίτερα σαφείς, ποιες είναι οι τεχνικές διαδικασίες και τα πρότυπα που έχουν θεμελιώδη σημασία και δεν μπορούν να διακυβευθούν, ποιες είναι οι διαδικασίες και τα πρότυπα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας κοινής προσέγγισης, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους είναι επιθυμητή η αμοιβαία αναγνώριση βάσει κοινού υψηλού προτύπου και ισχυρού συστήματος εποπτείας της αγοράς και εκείνα όπου είναι απλώς δυνατή η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, βάσει της εμπειρίας συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πολλά έτη σε διάφορα φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και του Φόρουμ Ρυθμιστικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, και να εξασφαλίσουν ομοίως ότι η συμφωνία δεν θα επηρεάσει πρότυπα που δεν έχουν ακόμα καταρτιστεί σε τομείς όπου η νομοθεσία ή τα πρότυπα διαφέρουν πολύ στις ΗΠΑ σε σύγκριση με την ΕΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας πλαισίου (π.χ. REACH), ή την έγκριση νέων νόμων (π.χ. κλωνοποίηση), ή μελλοντικούς ορισμούς σχετικά με το επίπεδο προστασίας (π.χ. ενδοκρινικοί διαταράκτες)· να εξασφαλίσει ότι τυχόν διατάξεις για ρυθμιστική συνεργασία στην ΤΤΙΡ δεν θα εισαγάγουν διαδικαστική απαίτηση για την έγκριση των αντίστοιχων ενωσιακών πράξεων και δεν θα οδηγούν σε δεσμευτικά δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό·

ii)               να χρησιμοποιήσει ως βάση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ τις κύριες αρχές των πολυμερών συμφωνιών για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ και να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και διαδικασίες για τα ΥΦΜ· να στοχεύσει καταρχήν στην εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση των υπερβολικά επαχθών μέτρων ΥΦΜ, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν τις διαδικασίες εισαγωγών· ειδικότερα να διασφαλίσει ότι οι προ-εγκρίσεις, τα υποχρεωτικά πρωτόκολλα ή οι εκ των προτέρων έλεγχοι των τελωνειακών διασαφήσεων δεν εφαρμόζονται ως μόνιμα μέτρα στις εισαγωγές· να επιτύχει αύξηση της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, αμοιβαία αναγνώριση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και ενδιαφερομένων μερών, καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών φορέων καθορισμού προτύπων· να διασφαλίσει, κατά τις διαπραγματεύσεις για τα ΥΦΜ και τους ΤΦΕ, ότι τα υψηλά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της ασφάλειας τροφίμων, της ζωής και της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών στην ΕΕ, δεν θα τεθούν σε αμφισβήτηση καθοιονδήποτε τρόπο·

iii)              να προτρέψει την αμερικανική πλευρά να άρει την απαγόρευση των εισαγωγών βοείου κρέατος από την ΕΕ·

iv)             όσον αφορά το κεφάλαιο της οριζόντιας ρυθμιστικής συνεργασίας, να προωθήσει τη διμερή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων, για την αποφυγή περιττών αποκλίσεων, ιδίως όσον αφορά νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, προς όφελος της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής ανταγωνιστικότητας και των επιλογών των καταναλωτών· να υλοποιήσει τον στόχο αυτό μέσω της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και να βελτιώσει τις διαδικασίες έγκρισης και εφαρμογής διεθνών μέσων, με ταυτόχρονο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, στη βάση επιτυχημένων εμπειριών όπως τα πρότυπα ISO ή το παγκόσμιο φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών σχετικά με τα οχήματα (WP.29) της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)· να υπενθυμίσει ότι η αναγνώριση της ισοδυναμίας του μέγιστου δυνατού αριθμού κανονισμών για την ασφάλεια των οχημάτων, στη βάση ενός πραγματικά ισοδύναμου επιπέδου προστασίας, θα αποτελέσει μία από τις πλέον σημαντικές επιτεύξεις της συμφωνίας· να εξασφαλίσει ότι η εκ των προτέρων εκτίμηση αντίκτυπου κάθε κανονιστικής πράξης θα πρέπει να υπολογίζει επίσης τον αντίκτυπό της στους καταναλωτές και το περιβάλλον παράλληλα με τον αντίκτυπό της στο εμπόριο και στις επενδύσεις· να προωθήσει τη ρυθμιστική συμβατότητα μόνον εφόσον δεν θίγονται οι θεμιτοί ρυθμιστικοί στόχοι και στόχοι πολιτικής και οι αρμοδιότητες των νομοθετών της ΕΕ και των ΗΠΑ·

v)              να θέσει ως στόχο τη διατήρηση της εγγύησης για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων εντός της Ένωσης, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις περιττές επικαλύψεις δοκιμών που προκαλούν σπατάλη πόρων, ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου·

vi)             να εξετάσει τελωνειακά ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κανόνων της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) του ΠΟΕ και να τονίσει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική εξάλειψη του διοικητικού φόρτου, χρειάζεται οπωσδήποτε να επιτευχθεί υψίστου βαθμού ρυθμιστική ευθυγράμμιση των πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τα τελωνεία και τα σύνορα·

vii)            να ορίσει σαφώς, στο πλαίσιο της μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας, ποια μέτρα αφορούν τους ΤΦΕ και τις επικαλυπτόμενες ή περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και διατυπώσεις και ποια συνδέονται με θεμελιώδη πρότυπα και κανονισμούς, ή διαδικασίες που εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιου συμφέροντος·

viii)           να μεριμνήσει για την απόλυτη τήρηση των εδραιωμένων ρυθμιστικών συστημάτων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, καθώς και τον σεβασμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και του δημοκρατικού του ελέγχου επί των κανονιστικών διαδικασιών της ΕΕ κατά την κατάρτιση πλαισίου που θα αφορά τη μελλοντική συνεργασία, με ταυτόχρονη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας και εγρήγορσης όσον αφορά την ισορροπημένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που περιλαμβάνονται στην κατάρτιση μιας ρυθμιστικής πρότασης, και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία· να προσδιορίσει τον ρόλο, τη σύνθεση και το νομικό καθεστώς του Ρυθμιστικού Οργάνου Συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή των συστάσεών του θα συνεπαγόταν παραβίαση των διαδικασιών για τη θέσπιση νομοθεσίας που ορίζονται από τις συνθήκες· να παρακολουθεί επίσης ότι διατηρείται η ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να θεσπίζουν τις δικές τους πολιτικές, ιδίως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές·

δ)       όσον αφορά τους κανόνες:

i)                να συνδυάσει τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και τη ρυθμιστική συνεργασία με τη θέσπιση μακρόπνοων κανόνων και αρχών, έχοντας υπόψη ότι κάθε πυλώνας έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, σε ζητήματα όπως, μεταξύ άλλων, η αειφόρος ανάπτυξη, η ενέργεια, οι ΜΜΕ, οι επενδύσεις και οι κρατικές επιχειρήσεις·

ii)               να διασφαλίσει ότι το κεφάλαιο σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη είναι δεσμευτικού και εκτελεστού χαρακτήρα και να θέσει ως στόχο την πλήρη και αποτελεσματική κύρωση, εφαρμογή και επιβολή των οκτώ θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και του περιεχομένου τους, της Ατζέντας της ΔΟΕ για την Αξιοπρεπή Εργασία και των βασικών διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών· οι διατάξεις θα πρέπει να στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων προστασίας των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων· ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη που θα βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και έναν σαφώς διαρθρωμένο διάλογο με την επονομαζόμενη κοινωνία των πολιτών·

iii)              να διασφαλίσει ότι τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν περιορίζονται στο κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη αλλά περιλαμβάνονται ομοίως σε άλλους τομείς της συμφωνίας, όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο υπηρεσιών, η ρυθμιστική συνεργασία και οι δημόσιες συμβάσεις·

iv)             να διασφαλίσει την εκτελεστότητα των εργασιακών και των περιβαλλοντικών προτύπων, βάσει όλων των εμπειριών που αξιολογήθηκαν θετικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη ή τα εθνικά κοινοβούλια· να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των εργασιακών διατάξεων και η συμμόρφωση προς αυτές υπόκεινται σε αποτελεσματική διεργασία παρακολούθησης, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και στον γενικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που ισχύει για τη συμφωνία στο σύνολό της·

v)              να διασφαλίσει, με απόλυτη τήρηση της εθνικής νομοθεσίας, ότι οι υπάλληλοι των διατλαντικών εταιρειών, οι οποίες είναι καταχωρισμένες δυνάμει του δικαίου κράτους μέλους της ΕΕ, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις σύμφωνα με την οδηγία για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων·

vi)             να διασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος της TTIP στην οικονομία, στην απασχόληση, στην κοινωνία και στο περιβάλλον εξετάζεται και μέσω ενδελεχούς και αντικειμενικής εκ των προτέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου (αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία), τηρουμένων πλήρως των διατάξεων της οδηγίας της ΕΕ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία, με σαφή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει συγκριτικές, εμπεριστατωμένες μελέτες αντίκτυπου για κάθε κράτος μέλος και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της ΕΕ και των ομολόγων τους στις ΗΠΑ με σκοπό να καταρτιστούν προβλέψεις για απώλειες θέσεων εργασίας και κερδών στους τομείς που επηρεάζονται σε κάθε κράτος μέλος, μέσω των οποίων το κόστος προσαρμογής θα μπορούσε εν μέρει να καλυφθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ και των κρατών μελών·

vii)            να διατηρήσει τον στόχο της θέσπισης ειδικού κεφαλαίου για την ενέργεια, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανικές πρώτες ύλες να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν τρόπους για τη διευκόλυνση των εξαγωγών ενέργειας, ούτως ώστε η TTIP να καταργήσει κάθε υφιστάμενο περιορισμό ή εμπόδιο στις εξαγωγές καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ και του αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς ενέργειας χωρίς διακρίσεις, υποστηρίζοντας έτσι τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και καταλήγοντας σε χαμηλότερες πηγές ενέργειας· τονίζει ότι το εν λόγω ειδικό κεφάλαιο πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς διασφαλίσεις ώστε τα ενωσιακά περιβαλλοντικά πρότυπα και οι στόχοι της δράσης για το κλίμα να μην υπονομεύονται· να ενθαρρύνει τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ με σκοπό να τεθεί τέλος στις φορολογικές απαλλαγές στα καύσιμα για τις εμπορικές πτήσεις σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του G20 για σταδιακή εξάλειψη των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·

viii)           να διασφαλίσει ότι το δικαίωμα εκάστου εταίρου να διαχειρίζεται και να ρυθμίζει τη διερεύνηση, εκμετάλλευση και παραγωγή ενεργειακών πηγών δεν θίγεται από καμιά συμφωνία, αλλά ότι, εφόσον ληφθεί απόφαση σχετικά με την εκμετάλλευση, εφαρμόζεται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων· να λάβει υπόψη ότι καμία από τις διατάξεις της συμφωνίας δεν πρέπει να υπονομεύει τις θεμιτές δημοκρατικές και χωρίς διακρίσεις αποφάσεις όσον αφορά την ενεργειακή παραγωγή, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης· να εξασφαλίσει ότι η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και σε ενέργεια θα πρέπει επίσης να παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε εταιρείες προερχόμενες τόσο από την ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ και τα πρότυπα ποιότητας των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να γίνονται σεβαστά, περιλαμβανομένων των προτύπων για ενεργειακά προϊόντα σχετικά με τον αντίκτυπό τους στις εκπομπές CO2 όπως εκείνα που κατοχυρώνονται στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων·

ix)             να διασφαλίσει ότι η TTIP στηρίζει τη χρήση και την προώθηση πράσινων αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας την ανάπτυξή τους, και απλοποιεί τις εξαγωγές και εισαγωγές των προϊόντων αυτών αξιοποιώντας έτσι το σημαντικό δυναμικό τόσο για περιβαλλοντικά όσο και για οικονομικά οφέλη, που παρέχει η διατλαντική οικονομία και συμπληρώνοντας τις υπό εξέλιξη πολυμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τα πράσινα αγαθά με σκοπό να συμβάλει στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην «πράσινη οικονομία»·

x)              να διασφαλίσει ότι η TTIP χρησιμεύει ως βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη φιλόδοξων και δεσμευτικών κοινών προτύπων αειφορίας για την ενεργειακή παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τηρώντας τα ισχύοντα πρότυπα σε αμφότερες τις πλευρές όπως οι οδηγίες της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση και τον οικολογικό σχεδιασμό, και να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και τις καινοτομίες στον τομέα της ενέργειας, καθώς και την προώθηση καθαρότερης τεχνολογίας·

xi)             να διασφαλίσει ότι η ΤΤΙΡ συμβάλλει στη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ)·

xii)            να διασφαλίσει ότι η TTIP περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ βάσει κοινής δέσμευσης των δύο διαπραγματευομένων μερών και στοχεύει στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων στις ΗΠΑ για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (περιλαμβανομένων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων), με βάση τις εμπειρίες των εξαγωγικών ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της εξάλειψης των διπλών απαιτήσεων πιστοποίησης, της θέσπισης ενός διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών όσον αφορά τις διάφορες κανονιστικές ρυθμίσεις και βέλτιστες πρακτικές, της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε καθεστώτα στήριξης για ΜΜΕ, της καθιέρωσης ταχέων διαδικασιών στα σύνορα ή της κατάργησης ορισμένων μέγιστων τιμών δασμών που εξακολουθούν να ισχύουν· θα πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί για τη συνεργασία αμφότερων των πλευρών προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, για παράδειγμα μέσω μιας κοινής υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ, με την ανάληψη εκ μέρους των ενδιαφερόμενων ΜΜΕ βασικού ρόλου στην κατάρτιση αυτής της υπηρεσίας, η οποία θα παρέχει τις αναγκαίες ειδικές πληροφορίες για εξαγωγές, εισαγωγές ή επενδύσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους δασμούς, τους φόρους, τους κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις ευκαιρίες της αγοράς·

xiii)           να διασφαλίσει ότι η TTIP περιέχει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις, που θα περιλαμβάνει διατάξεις τόσο για την πρόσβαση στην αγορά όσο και για την προστασία των επενδύσεων, αναγνωρίζοντας ότι η ελεύθερη πρόσβαση σε κεφάλαια μπορεί να προαγάγει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση· το κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στην επικράτεια των ΗΠΑ και αμερικανικών εταιρειών στην επικράτεια της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ευαίσθητη φύση ορισμένων ειδικών τομέων· στόχος των ανωτέρω θα πρέπει να είναι η προβολή της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού, η αύξηση της εμπιστοσύνης για την πραγματοποίηση επενδύσεων της ΕΕ στις ΗΠΑ, και θα πρέπει να εξετάζει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επενδυτών παραπέμποντας, μεταξύ άλλων, στις αρχές του ΟΑΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες και στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κριτήρια αναφορά·

xiv)           να διασφαλίσει ότι η προστασία των επενδύσεων περιορίζεται σε διατάξεις που αφορούν το διάστημα μετά την εγκατάσταση και εστιάζουν στην εθνική μεταχείριση, στο μάλλον ευνοούμενο κράτος και στην προστασία έναντι της άμεσης και έμμεσης απαλλοτρίωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για ταχεία, επαρκή και ουσιαστική αποζημίωση· τα πρότυπα προστασίας και οι ορισμοί του επενδυτή και της επένδυσης θα πρέπει να διατυπωθούν με νομική ακρίβεια ώστε να προστατεύεται το δικαίωμα εισαγωγής ρυθμίσεων προς το δημόσιο συμφέρον, να αποσαφηνίζεται η σημασία της έμμεσης απαλλοτρίωσης και να αποτρέπονται αβάσιμες ή επουσιώδεις αξιώσεις· η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ και να περιλαμβάνει προληπτική εξαίρεση χωρίς χρονικό περιορισμό για την περίπτωση χρηματοπιστωτικών κρίσεων·

xv)            να διασφαλίσει την εφαρμοσιμότητα των διεθνών συμφωνιών, να δώσει τέλος στην άνιση μεταχείριση των ευρωπαίων επενδυτών στις ΗΠΑ με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ με τις ΗΠΑ· να διασφαλίσει ότι οι αλλοδαποί επενδυτές απολαύουν μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες να επιδιώξουν και να επιτύχουν αποκατάσταση των αδικιών, χωρίς ωστόσο να έχουν περισσότερα δικαιώματα σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές·

–             να αξιοποιήσει το έγγραφο προβληματισμού που παρουσίασε η Επίτροπος Malmström στην επιτροπή ΙΝΤΑ στις 7 Μαΐου και τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά ως βάση για τη διαπραγμάτευση ενός νέου και αποτελεσματικού συστήματος προστασίας των επενδύσεων, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν ευπρόσδεκτες προτάσεις για μεταρρύθμιση και βελτίωση·

–         λαμβάνοντας υπόψη τα εξελιγμένα νομικά συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ, να αναθέσει στα δικαστήρια της ΕΕ και των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέχουν πραγματική νομική προστασία με βάση την αρχή της δημοκρατικής νομιμότητας, με αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο·

–         να προτείνει μια μόνιμη λύση για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που θα υπόκειται σε δημοκρατικές αρχές και έλεγχο, στο πλαίσιο της οποίας οι ενδεχόμενες υποθέσεις θα εξετάζονται με διαφάνεια από δημόσια διορισμένους, ανεξάρτητους επαγγελματίες δικαστές σε δημόσιες δίκες, και η οποία θα περιλαμβάνει μηχανισμό άσκησης έφεσης που θα διασφαλίζει τη συνέπεια των δικαστικών αποφάσεων και τον σεβασμό της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της ΕΕ και των κρατών μελών·

–             σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ένα δημόσιο διεθνές δικαστήριο για τις επενδύσεις θα συνιστούσε ενδεχομένως το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για την αντιμετώπιση διαφορών στον τομέα επενδύσεων·

xvi)           να διασφαλίσει ότι η TTIP περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο, ισόρροπο και επικαιροποιημένο κεφάλαιο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και επακριβώς καθορισμένους τομείς των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και της ενισχυμένης προστασίας των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, και ότι προβλέπει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, χωρίς να υπεισέρχεται στην ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος της ΕΕ για τα δικαιώματα δημιουργού και διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των ΔΔΙ και του δημόσιου συμφέροντος, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να διατηρηθεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, μέσω της συνέχισης της στήριξης των ευελιξιών της TRIPS·

xvii)          να θεωρήσει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακολουθήσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ να δεσμεύονται και να συμμετέχουν σε παγκόσμιες πολυμερείς συζητήσεις για την εναρμόνιση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω των υφιστάμενων διεθνών φορέων, και εκφράζει, κατά συνέπεια, επιφυλάξεις όσον αφορά την απόπειρα ενσωμάτωσης διατάξεων σχετικά με το ουσιαστικό δίκαιο ευρεσιτεχνίας στην ΤΤΙΡ, ιδίως για ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και τις περιόδους χάριτος·

xviii)         να διασφαλίσει ότι το κεφάλαιο για τα ΔΔΙ δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων του Διαδικτύου ούτε ποινικές κυρώσεις ως μέσο επιβολής, κάτι που έχει απορριφθεί στο παρελθόν από το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης συνθήκης ACTA·

xix)           να διασφαλίσει πλήρη αναγνώριση και ισχυρή νομική προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ και μέτρα για την αντιμετώπιση της αθέμιτης χρήσης τους και των παραπλανητικών πληροφοριών και πρακτικών· να διασφαλίσει την επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα και τη γνήσια προέλευση των προϊόντων αυτών για τους καταναλωτές και την προστασία της τεχνογνωσίας των παραγωγών, ως ζωτικού στοιχείου μιας ισορροπημένης συμφωνίας·

ε) όσον αφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και την πρόσβαση του κοινού και των πολιτικών ιθυνόντων:

i)               να συνεχίσει τις εν εξελίξει προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις, καθιστώντας περισσότερες διαπραγματευτικές προτάσεις γνωστές στο ευρύ κοινό, να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα·

ii)               να μεταφράσει αυτές τις προσπάθειες για διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω της επίτευξης διακανονισμού με την αμερικανική πλευρά για τη βελτίωση της διαφάνειας, που θα καλύπτει μεταξύ άλλων την πρόσβαση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων εγγράφων, με παράλληλη τήρηση της δέουσας εμπιστευτικότητας, προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του Κοινοβουλίου και στα κράτη μέλη η δυνατότητα να έχουν εποικοδομητικές συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό· να διασφαλίσει ότι αμφότερα τα διαπραγματευόμενα μέρη θα καλούνται να αιτιολογήσουν ενδεχόμενη άρνησή τους να αποκαλύψουν διαπραγματευτικές προτάσεις·

iii)              να προωθήσει μια ακόμα στενότερη συμμετοχή των κρατών μελών, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη διαπραγματευτική εντολή που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα δυνητικά οφέλη της συμφωνίας για τους ευρωπαίους πολίτες, σύμφωνα με τη δέσμευση που διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία εγκρίθηκαν στις 20 Μαρτίου 2015, και με σκοπό να διεξαχθεί στην Ευρώπη ευρύς και τεκμηριωμένος δημόσιος διάλογος σχετικά με την TTIP, που θα αποσκοπεί στη διερεύνηση των γνήσιων προβληματισμών γύρω από τη συμφωνία·

iv)             να ενισχύσει τη συνεχή και διαφανή συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων· παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις·

v)              να παρακινήσει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους υποχρεώσεις, να παράσχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή αυτή και να ενισχύσει την πρόσβαση στα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου αυτά να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή την κατάλληλη ενημέρωση όσον αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

vi)             να αξιοποιήσει τη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και να επιδιώξει ακόμη στενότερο, δομημένο διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαπραγματευτική διαδικασία και να συνεργάζεται με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και με το Κογκρέσο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη εκατέρωθεν του Ατλαντικού, με σκοπό τη διασφάλιση ενός αποτελέσματος που θα είναι προς όφελος των πολιτών στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και όχι μόνο·

vii)            να διασφαλίσει ότι η TTIP και η μελλοντική εφαρμογή της θα συνοδεύεται από εμβάθυνση της διατλαντικής κοινοβουλευτικής συνεργασίας, με βάση και με την αξιοποίηση της εμπειρίας του Διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου, η οποία θα οδηγήσει στο μέλλον σε ένα ευρύτερο και ενισχυμένο πολιτικό πλαίσιο ώστε να αναπτυχθούν κοινές προσεγγίσεις, να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση και να βελτιωθεί η συνολική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

2.        αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1)

         http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf

(2)

         http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf

(3)

         http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf

(4)

         http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm

(5)

         http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/en/pdf

(6)

         http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf

(7)

  http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf

(8)

         http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm

(9)

          http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf

(10)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf

(11)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf

(12)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf

(13)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf

(14)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf

(15)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf

(16)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf

(17)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf

(18)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf

(19)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf

(20)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf

(21)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf

(22)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf

(23)

        http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153259.pdf

(24)

        ΕΕ C 68 E, 7.3.2014, σ. 53.

(25)

        Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.

(26)

        Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2015)0009.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όταν η ΕΕ συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας, όπως η TTIP, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να εκφράζει τη θέση του σχετικά με αυτήν, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων, βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Ο εισηγητής δράττεται της ευκαιρίας για να προβεί σε εκτίμηση των κυριότερων αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων που προέκυψαν μετά από συζητήσεις διάρκειας 1,5 έτους και να εκφράσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τους βασικούς τομείς μιας δυνητικής συμφωνίας TTIP. Η έκθεση του Κοινοβουλίου αναμένεται ότι θα συμβάλει σε μια νέα εκκίνηση των διαπραγματεύσεων, μετά τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής και την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Οκτώβριο του 2012 και τον Μάιο του 2013. Στόχος του εισηγητή ήταν να είναι όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη και να δώσει στα μέλη διαφόρων επιτροπών στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου τη δυνατότητα να συμβάλουν με τεκμηριωμένο τρόπο στη διαδικασία. Το Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά την κύρωση των εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών: καμία συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς τη συναίνεσή του. Η απόρριψη της ACTA (προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων στον ψηφιακό τομέα) απέδειξε ότι το Κοινοβούλιο παίρνει πολύ σοβαρά τον ρόλο του στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής.

Με δεδομένες τις πολυάριθμες επικρίσεις των ευρωπαίων πολιτών και την περιορισμένη αποδοχή από το ευρύ κοινό της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας, το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και θα εγγυηθεί την έγκριση μιας καλής συμφωνίας, μιας συμφωνίας που θα σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες, θα προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και θα συμβάλλει στην ευημερία όλων των πολιτών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (1.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Francisco José Millán Mon

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  πιστεύει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι βασικοί στρατηγικοί εταίροι· τονίζει ότι η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) είναι η πιο σημαντική πρόσφατη πρωτοβουλία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη διατλαντική εταιρική σχέση στο σύνολό της, πέρα από τις εμπορικές πτυχές της· τονίζει ότι η επιτυχής ολοκλήρωσή της είναι υψηλής γεωπολιτικής σημασίας σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ στρέφονται προς την Ασία και τη σύναψη της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (TPP)· υπογραμμίζει ότι η ΤΤΙΡ προβλέπεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό των δύο οικονομιών, που αμφότερες έχουν πληγεί από την κρίση· τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τον όσο το δυνατό πιο ανοιχτό και διαφανή τρόπο ·

2.  τονίζει ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαμορφώνεται κατά τρόπο σύμφωνο με άλλες εξωτερικές πολιτικές και μέσα πολιτικής· συνεπώς, ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Επιτρόπων, των γενικών διευθύνσεων, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των κρατών μελών·

3.  επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της ΤΤΙΡ στην ενίσχυση και τη διαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομικής διακυβέρνησης που βασίζονται σε κανόνες και διαπνέονται από τις κοινές αξίες της ΕΕ και των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό κόσμο· σημειώνει ότι οι επιδράσεις της θα υπερβούν τη διμερή διάσταση, διευκολύνοντας τη θέσπιση κοινών κανόνων, διατάξεων και ρυθμίσεων που θα μπορούσαν αργότερα να υιοθετηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει, εν προκειμένω, ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις που διεξάγει η ΕΕ δεν πρέπει να αποτελούν υποκατάστατο αλλά εφαλτήριο για την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου εντός του ΠΟΕ·

4.  τονίζει ότι η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να υποβαθμίζει τα πρότυπα που προβλέπονται ειδικότερα σε σημαντικούς τομείς, όπως η προστασία των καταναλωτών, η υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα ή το περιβάλλον, αλλά αντ᾽ αυτού να λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των ρυθμιστικών συστημάτων της ΕΕ και των ΗΠΑ και να επιδιώκει τη θέσπιση υψηλότερων κοινών προτύπων, αποτελώντας παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, διότι αυτό θα οδηγήσει στην ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής θέσης της ΕΕ και στην προώθηση των αξιών της· υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο περί προστασίας των επενδύσεων δεν αναιρούν το δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών να θεσπίζουν, στο πλαίσιο της επιδίωξης νόμιμων στόχων δημόσιας τάξης, νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους·

5.  τονίζει ότι και τα δύο μέρη της ΤΤΙΡ πρέπει να δεσμευτούν ότι θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι τα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν με τις συνδικαλιστικές ενώσεις με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων προς τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές·

6.  όσον αφορά τις αγορές δημόσιων συμβάσεων, καλεί την Επιτροπή να είναι ενήμερη όσον αφορά τον ευαίσθητο χαρακτήρα των τομέων της άμυνας και της ασφάλειας και θα πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Άμυνα του 2013 σχετικά με την προώθηση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς άμυνας και ασφάλειας και μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (EDTIB)·

7.  τονίζει ότι η σύναψη της ΤΤΙΡ δημιουργεί την προοπτική ενός ευρέως οικονομικού χώρου, που θα περιλαμβάνει τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οιαδήποτε τελική συμφωνία θα μπορούσε να επεκταθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η στενή συνεργασία με χώρες με τις οποίες η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, και να προβεί, στη διάρκεια της διεργασίας, σε διαβουλεύσεις με τις χώρες εκείνες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την ΤΤΙΡ, όπως το Μεξικό και ο Καναδάς, λόγω της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της Βορείου Αμερικής, και η Τουρκία, λόγω της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτες, η ΤΤΙΡ θα έχει θετικό αντίκτυπο στις οικονομίες τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων και νέων ευκαιριών για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

8.  τονίζει ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές πηγές και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμπερίληψη ενός σημαντικού κεφαλαίου για την ενέργεια στην ΤΤΙΡ· τονίζει το δυναμικό της ΤΤΙΡ στη διαφοροποίηση του ευρωενωσιακού εφοδιασμού σε υδρογονάνθρακες και τη συμβολή της στην ενεργειακή της ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για την αξιοποίηση του εν λόγω δυναμικού βάσει υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων, της μετάβασης σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών και φιλόδοξων ενωσιακών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να έχει επίπτωση στο δικαίωμα που έχει το κάθε μέρος να ελέγχει την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών του·

9.  πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από μια εμβάθυνση της διατλαντικής κοινοβουλευτικής συνεργασίας, και ότι η ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μέσω της ΤΤΙΡ θα μπορούσε να οδηγήσει στο μέλλον σε ένα ευρύτερο και ενισχυμένο πολιτικό πλαίσιο, θα μπορούσε να αναπτύξει κοινές προσεγγίσεις, να ενισχύσει τη στρατηγική εταιρική σχέση και να βελτιώσει τη συνολική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ· τονίζει ότι κάθε μέσο που δημιουργείται για την ενίσχυση της κανονιστικής συνεργασίας δεν πρέπει να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές ή αμερικανικές νομοθετικές διαδικασίες και ότι οι νομοθέτες πρέπει πάντοτε να συμμετέχουν με τον κατάλληλο τρόπο, με σεβασμό προς τα αντίστοιχα κοινοβουλευτικά δικαιώματά τους, σε οιοδήποτε όργανο δημιουργηθεί με σκοπό τη ρυθμιστική συνεργασία· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων φορέων·

10. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η από πλευράς ΗΠΑ κατάργηση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου για πέντε κράτη μέλη της ΕΕ·

11. σημειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των διαπραγματεύσεων· αναγνωρίζει ότι έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της, επίσης και έναντι των αρχών των ΗΠΑ, υπέρ της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής διαφάνειας των διαπραγματεύσεων, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας έγκαιρης πρόσβασης σε περισσότερα έγγραφα των διαπραγματεύσεων· διαπιστώνει ότι η κατάλληλη επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση επιτυχίας στη συμφωνία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις δραστηριότητες προβολής· ευελπιστεί ότι και άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις θα τύχουν διαφανέστερης προσέγγισης από πλευράς Επιτροπής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

20

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Νίκος Ανδρουλάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Амджад Башир, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke, Ангел Джамбазки

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dieter-Lebrecht Koch


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (24.2.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Arne Lietz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  καλεί την Επιτροπή να σέβεται, στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων, το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας και να εντάξει στη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) μια ρητή αναφορά στην αναπτυξιακή πολιτική ως έναν από τους νόμιμους στόχους της δημόσιας πολιτικής, καθώς και στην αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, ζητώντας όπως οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να έχει κατά νου ότι, δεδομένου του μεγέθους και της εμβέλειας της διατλαντικής οικονομίας, οι επιδράσεις της TTIP θα υπερβούν τις διμερείς σχέσεις και θα έχουν αναμφίβολα αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς η γιγάντια αυτή εμπορική συμφωνία ενδέχεται να διαμορφώσει παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες και να θέσει νέα πρότυπα· ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει μια ανεξάρτητη μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της TTIP επί των αναπτυσσομένων χωρών και επί των μελλοντικών στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφ' ης στιγμής οι διατάξεις της TTIP θα είναι σαφέστερες, καθώς η διατύπωση της διαπραγματευτικής εντολής είναι τόσο γενική ώστε οι πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες να είναι ακόμη δύσκολο να προβλεφθούν·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι ο αντίκτυπος της TTIP στις αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι ποικίλος ανάλογα με την οικονομική τους διάρθρωση και τις υφιστάμενες εμπορικές τους σχέσεις· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η πλειονότητα των αναπτυσσομένων χωρών επωφελείται από κάποιο βαθμό δασμολογικών προτιμήσεων από την ΕΕ και τις ΗΠΑ· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τον διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της TTIP και να εξετασθεί ο πιθανός κίνδυνος κατάρρευσης των προτιμήσεων και της απορρέουσας εκτροπής του εμπορίου και των επενδύσεων για ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να επισημάνει, στον διάλογό της με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις δυνατότητες της TTIP να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο παγκόσμιο εμπόριο, οι οποίες απορρέουν από την αυξανόμενη μεγέθυνση και ζήτηση εξαγωγικών αγαθών τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ και από το χαμηλότερο κόστος του εμπορίου λόγω της ανάγκης προσαρμογής σε μια ενιαία δέσμη κανόνων και προτύπων, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση και στις δύο αγορές· συνιστά στην Επιτροπή να ενεργήσει ώστε να μετριαστεί το κόστος της συμμόρφωσης (ιδίως για τις ΜΜΕ) και να στηριχθούν πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν την ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας διαμέσου των κατάλληλων αναπτυξιακών μέσων·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στις αναπτυσσόμενες χώρες πολιτική στήριξη και τεχνική βοήθεια στην επιδίωξή τους για ισχυρότερη περιφερειακή ενσωμάτωση και περιοχές εμπορικών συναλλαγών, και να υιοθετήσει μια δικαιότερη προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις της για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (EPAs) έτσι ώστε αυτές να στοχεύουν στη θέσπιση ενός ασφαλούς πλαισίου για τη ροή εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η TTIP δεν θα μειώσει τη σημασία του ΠΟΕ και ότι θα συμβάλει σε ένα δίκαιο και βιώσιμο παγκόσμιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών χωρίς να παρακάμπτει σημαντικά ζητήματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως η διατροφική ασφάλεια, οι γεωργικές επιδοτήσεις και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, κλιμακώνοντας τις προσπάθειες προόδου σε δημοκρατικά πολυμερή φόρα, όπως ο ΠΟΕ, π.χ. σε ό,τι αφορά την προτιμησιακή επιλογή της ΕΕ, και να ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα, καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί ένα εμπορικό σύστημα που δεν θα αποκλείει κανέναν και θα λειτουργεί προς όφελος όλων· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο τρίτος πυλώνας της TTIP σέβεται τους πολυμερείς κανόνες διά των οποίων ο ΠΟΕ προβλέπει εξαιρέσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα περιορισμών των εξαγωγών στον τομέα της ενέργειας και της πρόσβασης σε πρώτες ύλες·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική προστασία, τη δημόσια και καθολική κάλυψη υγείας, την καθολική πρόσβαση στα φάρμακα και την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων· ενθαρρύνει την ΕΕ να καταστεί υπέρμαχος των συμφερόντων των αναπτυσσομένων χωρών·

8.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διαφάνεια και τον δημοκρατικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, ενισχύοντας τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kosma Złotowski


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (27.3.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jeppe Kofod

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις:

α.  να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί μια συνολική και φιλόδοξη συμφωνία για την ΤΤΙΡ που θα ενισχύει τον θεμιτό ανταγωνισμό και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις αξίες της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, εξασφαλίζοντας οφέλη για τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και τους επενδυτές, αυξάνοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, και διασφαλίζοντας ότι η ρυθμιστική συνεργασία δεν υπονομεύει τον δημοκρατικό έλεγχο σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, και η οποία θα επιδιώκει μία μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη κοινωνία·

β.  να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις από χρηματοοικονομικούς παράγοντες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ρυθμίζονται με βάση τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες για υψηλά επίπεδα προστασίας, ιδίως σε τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η εργασία, τα κοινωνικά δικαιώματα, η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η περιβαλλοντική νομοθεσία, η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία των δεδομένων· να διασφαλίσει ότι καμιά διάταξη δεν θα αποκλείει με οποιονδήποτε τρόπο τη μελλοντική ενίσχυση των εν λόγω προτύπων, είτε ουσιαστικά είτε προκαλώντας έναν ρυθμιστικό αρνητικό αντίκτυπο· και να διασφαλίσει ότι στη συμφωνία ΤΤΙΡ θα συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ·

γ.  να ασπαστεί την άποψη ότι μια καλή συμφωνία επί των ρυθμιστικών προτύπων μπορεί να αποτελέσει παγκόσμιο προηγούμενο για μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, μειώνοντας το κόστος για τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, σε ολόκληρο τον κόσμο·

δ.  να αναγνωρίσει ότι από την ΤΤΙΡ θα μπορέσουν να επωφεληθούν κυρίως οι ΜΜΕ, καθώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν οικονομίες κλίμακας που τους επιτρέπουν να έχουν εύκολη πρόσβαση στις αγορές σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, και ότι οι ΜΜΕ δεν έχουν τους χρηματοδοτικούς, νομικούς ή άλλους πόρους ώστε να αντιμετωπίσουν ρυθμιστικές διαφορές και άλλους φραγμούς στο εμπόριο·

ε.  να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και της διάθεσης κρατικών ενισχύσεων, κατοχυρώνοντας παράλληλα την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού στους τομείς που αφορούν τις συγχωνεύσεις, την αντιμετώπιση των μονοπωλίων, τις κρατικές επιχειρήσεις και τις επιδοτήσεις· να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει ότι στη συμφωνία θα περιληφθεί ένα κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό·

στ.  να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα συνδυάζονται με αμοιβαία αναγνώριση και ανοδική σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων, γεγονός το οποίο προϋποθέτει την προώθηση υψηλότερων προτύπων και του γενικού συμφέροντος ως βασικού στόχου· να υποστηρίξει ακόμη υψηλότερα διεθνή πρότυπα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες συνεργασίας σε άλλα διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, χωρίς να θίγεται η ικανότητα των αρχών της ΕΕ και των κρατών μελών να ρυθμίζουν και να εποπτεύουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα και πρακτικές κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών και εποπτικών καθηκόντων τους·

ζ.  να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η ευκαιρία που παρέχουν οι διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ για μια από κοινού θετική και εποικοδομητική πορεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όσα έχουν ήδη επιτευχθεί επί του ζητήματος από αμφότερες τις πλευρές· στα προς συζήτηση ζητήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται διμερείς διαβουλεύσεις πριν από τη θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων, διαφάνεια έναντι των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τις διμερείς συζητήσεις επί χρηματοοικονομικών ζητημάτων και περισσότερη λογοδοσία προς τους εκλεγμένους φορείς·

η.  να μην προβλεφθούν επιπλέον δεσμεύσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς η διασύνδεση, η πολυπλοκότητα και οι υπερβολικά μεγάλες οντότητες δημιουργούν και διασπείρουν συστημικούς κινδύνους και αποτελούν απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

θ.  να υποβάλει μια οδηγία με μέτρα κατά της BEPS (διάβρωση της φορολογικής βάσης και μεταφορά των κερδών), προκειμένου να δοθεί τέλος στον επιζήμιο ανταγωνισμό από επιχειρήσεις, ιδίως πολυεθνικές, οι οποίες οργανώνουν τη συνολική φορολογική θέση τους, συχνά πέραν του Ατλαντικού, με τρόπο που επιτρέπει τη μεταφορά των κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλότερη φορολογία, λαμβάνοντας υπόψη το έργο του ΟΟΣΑ· να διασφαλίσει ότι θα απαιτηθεί από τους εξωχώριους επενδυτικούς οργανισμούς, των οποίων οι διαχειριστές εκτελούν δραστηριότητες σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, να έχουν ενδοχώρια έδρα· να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για φορολογικά ζητήματα, εξαιρουμένων των ΜΜΕ· να δημιουργήσει έναν ορισμό και έναν κατάλογο των φορολογικών παραδείσων σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το έργο του ΟΟΣΑ·

ι.   να λάβει άμεσα μέτρα για να συμπεριληφθούν νομικά μέτρα στην ΤΤΙΡ για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας των κεφαλαίων πέρα από τον Ατλαντικό, και να διασφαλιστεί ότι η τελευταία βασίζεται σε οικονομική δραστηριότητα και δεν επιδιώκει την αποφυγή καταβολής φόρων στη χώρα παραγωγής· να διασφαλίσει ενισχυμένη διαφάνεια και λεπτομέρεια σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών πέρα από τον Ατλαντικό·

ια. να λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, στις δημόσιες συμβάσεις και δημόσιες προμήθειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να διασφαλίζει ότι σε αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς ο σεβασμός των κοινωνικών, δεοντολογικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων· να αναγνωρίσει ότι η υφιστάμενη ανισορροπία της πρόσβασης στην αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες στις ΗΠΑ σε σύγκριση με την ΕΕ αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό· να αναγνωρίσει ότι το 85% των δημόσιων διαγωνισμών στην ΕΕ είναι ήδη ανοικτοί σε προμηθευτές από τις ΗΠΑ, ενώ μόνο το 32% των διαγωνισμών των ΗΠΑ είναι ανοικτοί σε προμηθευτές από την ΕΕ· να διασφαλιστεί ότι οι προσφάτως θεσπισθέντες κανόνες της ΕΕ επί των δημοσίων συμβάσεων θα εξακολουθήσουν να γίνονται σεβαστοί·

ιβ. να διασφαλιστεί ότι οι προσφάτως θεσπισθέντες κανόνες της ΕΕ επί των δημοσίων συμβάσεων θα προστατευτούν και θα τύχουν στήριξης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που βασίζονται στη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής αντί της χαμηλότερης τιμής, τις ειδικές αγορές που διατίθενται σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να προάγουν τη διακοινοτική συνεργασία, καθώς και τη διατήρηση κατώτατων ορίων εξαίρεσης διαδικασιών υποβολής προσφορών από ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες· να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τις ΕΕ δεν θα υφίστανται διακρίσεις όταν υποβάλλουν προσφορά για δημόσιες συμβάσεις στις ΗΠΑ και ότι θα απολαμβάνουν διαφανούς πρόσβασης αντίστοιχης με εκείνη που ισχύει για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη στο πλαίσιο των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ·

ιγ. να λάβει άμεσα δραστικά μέτρα ενάντια στον προστατευτισμό, και να επιλύσει το ζήτημα της νομοθεσίας που παρεμποδίζει την ευρωπαϊκή πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ·

ιδ. να διασφαλίσει ότι ο καθένας και όλοι μαζί οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών που θα τεθούν σε εφαρμογή στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ τηρούν την αρχή της πλήρους διαφάνειας, υπόκεινται σε δημοκρατικές αρχές και έλεγχο και δεν παρεμβαίνουν στο δικαίωμα των κυβερνήσεων να προβαίνουν σε ρυθμίσεις·

ιε. να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι θα επιλεγεί μια "προσέγγιση θετικού καταλόγου", στο πλαίσιο της οποίας όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της TTIP θα αναφέρονται ρητά στη συμφωνία κατά τρόπο θετικό και ότι η συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης ή μη αναστρεψιμότητας·

ιστ.   να αναγνωρίσει και να τονίσει τη συνεχιζόμενη σημασία των κρατικών επιχειρήσεων και άλλων μορφών δημόσιας ιδιοκτησίας για τις σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και να ζητήσει την εξαίρεσή τους από τη συμφωνία· να διασφαλίσει, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη, ότι η διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών δεν θα επηρεαστεί από την ΤΤΙΡ·

ιζ. να διαβεβαιώσει ότι η TTIP θα ωφελήσει τις ΜΜΕ περισσότερο από τις μεγάλες επιχειρήσεις· να σημειώσει ότι η εξάλειψη των δασμών, η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και η σύγκλιση των προτύπων προϊόντων θα διευκολύνουν σημαντικά τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο και ότι η ΤΤΙΡ θα είναι η πρώτη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που θα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ· να εργασθεί προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ επί των ΜΜΕ· να εργασθεί για τη δημιουργία ιστοτόπων όπου οι ΜΜΕ τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τους δασμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και όλους τους κανονισμούς που ισχύουν για τα προϊόντα, σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο στις ΗΠΑ, και σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών στην ΕΕ·

ιη. να διασφαλισθεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού τυγχάνει δέοντος σεβασμού σε όλους τους τομείς, και ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές αγορές·

ιθ. να διασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και η προστασία τους τυγχάνουν πλήρους σεβασμού στη συμφωνία και ότι δεν υπονομεύονται από αυξημένη πρόσβαση στην αγορά και ανταγωνισμό·

κ.  να έχει συνείδηση του γεγονότος ότι η εν λόγω συμφωνία έχει πέρα από πολιτική σημασία και οικονομική σημασία, καθώς συνάπτεται μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μια κοινή προσέγγιση στο θέμα της ασφάλειας αλλά και από την κοινή προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

κα. να έχει συνείδηση των αβεβαιοτήτων που υφίστανται όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την TTIP και, προκειμένου να εξαλειφθούν οι εν λόγω αβεβαιότητες, να προσδώσει στις διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και να δρομολογήσει μια ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης·

κβ. να λάβει περαιτέρω μέτρα ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, ιδίως σε σχέση με την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

κγ.  να διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διαδικασία, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, του οποίου ο δεσμευτικός χαρακτήρας έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου, και να τηρεί πλήρως και άμεσα ενήμερο το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων· να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση όλων των βουλευτών στα ενοποιημένα κείμενα των διαπραγματεύσεων· να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις έγγραφα από όλες τις πλευρές, με εξαίρεση τα έγγραφα τα οποία πρέπει να χαρακτηρισθούν απόρρητα με σαφή αιτιολόγηση και σε κατά περίπτωση βάση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

κδ. να προτείνει πρωτοβουλίες σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στην αγορά και έναρξης επενδύσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού·

κε.  να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει δέοντα ρόλο στις αποφάσεις περί ρυθμιστικής σύγκλισης που θα ληφθούν κατόπιν της κύρωσης της συμφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

13

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jussi Halla-aho


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (1.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με «τις συστάσεις που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)»

2014/2228(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marian Harkin.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη την έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2013,

1.  απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

     (i)         να εξασφαλίσει ότι η TTIP αφενός θα διασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα έχει απτή και θετική συμβολή στη διασφάλιση και τη δημιουργία ισχυρής, βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας αυξημένων προσόντων για να ικανοποιηθούν οι νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας μαζί με καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου 75% απασχόλησης για το 2020, έχοντας κατά νου ότι το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για τη βελτίωση της ευημερίας· να σέβεται και να προστατεύει πλήρως τα παγκόσμια εργασιακά πρότυπα· να εγγυάται ότι τα πρότυπα αυτά, ιδίως τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, προστατεύονται και ότι μπορούν να βελτιωθούν·

     (ii)        να παράσχει στο Κοινοβούλιο επικαιροποιημένες εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της TTIP στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη αναφορά στις συνέπειες που αφορούν κράτη μέλη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη·

     (iii)       να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κατάρτισης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και καλύτερα καταρτισμένων εργαζομένων, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

     (iv)       να διασφαλίσει ότι θα αξιολογηθούν διεξοδικά σε ανοιχτή συζήτηση οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται μια πιθανή συμφωνία·

     (v)        να μετρήσει κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος, από τον καθορισμό κοινών με τις ΗΠΑ προτύπων κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας, να αποδυναμωθούν οι ευρωπαϊκές συλλογικές προτιμήσεις και να επιδεινωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

     (vi)       να εξακολουθήσει να εγγυάται, σε όλα τα κεφάλαια της TTIP, ότι η συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε αποδυνάμωση, καταστρατήγηση ή κατάργηση των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ακόλουθους τομείς: εργασιακά δικαιώματα, εργασιακές συνθήκες, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικά προσόντα, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, κοινωνικός διάλογος, κατάργηση των διακρίσεων στον τόπο και στην αγορά εργασίας· επιπλέον, να εγγυηθεί ότι η TTIP περιλαμβάνει συνολικές και δεσμευτικές διατάξεις για τους εργασιακούς νόμους και τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις Βασικές Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και με την ατζέντα της αξιοπρεπούς εργασίας· να εξασφαλίσει ότι η ενθάρρυνση του εμπορίου ή των επενδύσεων δεν θα γίνεται μέσω της εξασθένισης της εργασιακής νομοθεσίας· σε περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές, οι εργατικές διατάξεις πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανισμό επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής εμπορικών κυρώσεων· από την άποψη αυτή, ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα εποπτικά όργανα της ΔΟΕ·

     (vii)      σε περίπτωση που τελικά στοιχεία της συμφωνίας TTIP θέτουν σε κίνδυνο ή εμποδίζουν τα πρότυπα στους τομείς αυτούς, να ενημερώσει αμέσως σχετικά την αρμόδια Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί διαβούλευση και να ληφθούν αποφάσεις·

     (viii)      να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για τα πρότυπα εργασίας στην Ευρώπη και να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ·

     (ix)       να διασφαλίσει την αναγνώριση της οριζόντιας διάστασης της εργασίας και των κοινωνικών διατάξεων, καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση και υπεράσπισή τους σε όλα τα τμήματα της συμφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες·

     (x)        να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την TTIP, θα επιτευχθούν οι αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για τους Ευρωπαίους φορείς παροχής υπηρεσιών και αγαθών, και η δυνατότητα των επαγγελματιών να εργαστούν στις ΗΠΑ μετά από αναγνώριση των προσόντων τους, αποτελούν βασικά στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση της συμφωνίας TTIP·

     (xi)       να διασφαλίσει τη δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρει σημαντικά στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της TTIP· στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή των εργασιακών διατάξεων και η συμμόρφωση με αυτές πρέπει να υπόκεινται σε μια διαδικασία παρακολούθησης που περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών σε μια διαδικασία κοινωνικού διαλόγου που περιλαμβάνει συμβουλευτικές επιτροπές, έχοντας παράλληλα κατά νου την ευρύτερη διάσταση του άρθρου 17(1) ΣΕΕ· να εξασφαλίσει ότι η κοινωνία των πολιτών και το ενδιαφερόμενο κοινό έχουν ενημερωθεί και έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά κείμενα της διαπραγμάτευσης και ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν πρόσβαση σε ένα ενοποιημένο κείμενο διαπραγμάτευσης αμέσως μετά τη συζήτηση των εν λόγω κειμένων σε γύρους διαπραγμάτευσης·

     (xii)      να λάβει άμεσα μέτρα για να εγγυηθεί το δικαίωμα των κρατών μελών να νομοθετούν, να χρηματοδοτούν, να οργανώνουν, να ορίζουν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η αποχέτευση, η διαχείριση αποβλήτων, η κοινωνική ασφάλεια, οι σιδηρόδρομοι και οι δημόσιες μεταφορές, η ενέργεια, οι πολιτιστικές και οπτικοακουστικές υπηρεσίες, κτλ. και να εξασφαλίσει την εξαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της περίθαλψης, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της εκπαίδευσης) από το πεδίο εφαρμογής της συνθήκης·

     (xiii)      να διασφαλίσει τον ρητό αποκλεισμό των δημοσίων υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ από το πεδίο εφαρμογής της TTIP, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές είναι ελεύθερες να εισάγουν, να υιοθετούν, να διατηρούν ή να καταργούν οποιοδήποτε μέτρο σε σχέση με την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ (δημόσια υγεία) και στο Πρωτόκολλο 26 (υπηρεσίες γενικού συμφέροντος) αυτής· η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμοστεί είτε οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται ως μονοπώλιο, λειτουργούν με αποκλειστικά δικαιώματα ή με άλλο τρόπο και είτε χρηματοδοτούνται από δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια και/ή παρέχονται στο κοινό ή σε ιδιώτες· οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, την εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από δημόσια κεφάλαια, τις σιδηροδρομικές και δημόσιες μεταφορές, τις υπηρεσίες ύδρευσης, φυσικού αερίου και ηλεκτροδότησης·

     (xiv)     να διασφαλίσει ότι ρήτρες μη αναστρεψιμότητας και ρήτρες διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης δεν ισχύουν για καμία δημόσια και κοινωνική υπηρεσία· πρέπει να διαφυλαχθεί το πλήρες πεδίο για την επανεθνικοποίηση και την επαναδημοτικοποίηση των υπηρεσιών·

     (xv)      να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες και οι πολύ μικρές εταιρείες, όπως είναι οι μη δασμολογικοί εμπορικοί φραγμοί, η γραφειοκρατία και φαινόμενα εκτροπής του εμπορίου που απορρέουν από την TTIP· να εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν πλήρως από μια ανοικτή αγορά με τη δημιουργία ενός οικονομικού πλαισίου που ενθαρρύνει τις εξαγωγές και ενός ευνοϊκού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος· να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 87% του συνόλου των ΜΜΕ στην Ευρώπη που δεν ασχολείται με εξαγωγές αλλά στηρίζεται στην εγχώρια ζήτηση·

     (xvi)     να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να εξετάσει νέους μηχανισμούς για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την TTIP·

     (xvii)     να δημιουργήσει κίνητρα και να προωθήσει την αναδοχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), η οποία πρέπει να συμπληρώνει και επουδενί να υποκαθιστά την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία·

     (xviii)    να εξασφαλίσει ότι η συμφωνία σχετικά με οποιονδήποτε μηχανισμό επίλυσης διαφορών για θέματα προστασίας των επενδυτών θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS), θα είναι πλήρως διαφανής και δημοκρατικά υπόλογη, θα αναφέρει ρητά το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν ρυθμίσεις, και σε καμιά περίπτωση δεν θα περιορίζουν ή θα παρεμποδίζουν τον νομοθέτη από το να θεσπίζει και να επιβάλλει νομοθεσία τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής για τη χώρα του· ένα σύστημα διακρατικής επίλυσης διαφορών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ -που και οι δυο έχουν πλήρως λειτουργικά νομικά συστήματα και επαρκές επίπεδο επενδυτικής προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου- είναι ένα ακόμη κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση επενδυτικών διαφορών· πρέπει να αποκλειστεί η συμπερίληψη στην TTIP οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων·

     (xix)     να λάβει μέτρα για την υποστήριξη μιας προσέγγισης "θετικής λίστας" στη συμφωνία σε σχέση με το κεφάλαιο για το εμπόριο σε υπηρεσίες και την εγκατάσταση, βάσει της οποίας θα προσδιορίζονται ρητά οι υπηρεσίες που πρόκειται να ανοίξουν σε ξένες εταιρείες·

     (xx)      δεδομένου ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει στην έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου της ότι θα μπορούσε να υπάρξει παρατεταμένο και σημαντικό κόστος προσαρμογής στην αγορά εργασίας της ΕΕ, να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν ρεαλιστικές στατιστικές προβολές σχετικά με τις απώλειες και τα κέρδη σε θέσεις εργασίας στους επηρεαζόμενους τομείς και σε κάθε κράτος μέλος, οι οποίες πρέπει να ενημερώνονται και να δημοσιεύονται διαρκώς έτσι ώστε να μπορεί η Επιτροπή να επεμβαίνει εγκαίρως για να υποστηρίζει τους τομείς, τις περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που πλήττονται· στο πλαίσιο αυτών των προβολών, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους εξωγενείς κλυδωνισμούς και να προβλέπει σενάρια αντιμετώπισης κρίσεων· η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου ενός προσαρμοσμένου Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με επαρκή προϋπολογισμό·

     (xi)       να διασφαλίσει αυστηρή αμοιβαιότητα όσον αφορά τους όρους των συναλλαγών, με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ιστού, την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της απασχόλησης και την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα·

     (xxii)     να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η κανονιστική συνεργασία δεν θα περιορίσει το δικαίωμα των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να νομοθετούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος· πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η κανονιστική συνεργασία δεν θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση των προτύπων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων υγείας και ασφάλειας· πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα δεν θα αντιμετωπίζονται ως μη δασμολογικοί φραγμοί ή ως τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο· οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία κανονιστικής συνεργασίας με ισόρροπη εκπροσώπηση·

     (xxiii)    να εξασφαλίσει ότι οι νέοι ενωσιακοί κανόνες που εγκρίνονται μέσω της αναθεώρησης των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, εξακολουθούν να διαφυλάσσονται και να προωθούνται στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων, ιδίως σε σχέση με: την πρόσβαση στην αγορά δημοσίων συμβάσεων για τις ΜΜΕ, τα κριτήρια ανάθεσης με βάση την καλύτερη αξία και όχι τη χαμηλότερη τιμή· τις αγορές για παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία· τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να συνεργάζονται και να σχηματίζουν οντότητες σε επίπεδο ευρύτερων κοινοτήτων· και τα όρια κάτω από τα οποία η δημόσια σύμβαση δεν υπόκειται σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς κανόνες·

     (xxiv)    να εξασφαλίσει, προκειμένου να διασφαλιστεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο από τον ανταγωνισμό του αγγλοσαξονικού αμερικανικού καπιταλισμού, και προκειμένου να μη θυσιαστούν οι συλλογικά χρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ότι η TTIP δεν θα ενισχύσει την πίεση στα κράτη μέλη για να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, ως εύκολο τρόπο για να γίνουν οικονομικά ανταγωνιστικά και να παρέχουν στους επενδυτές ένα ελκυστικό επιχειρηματικό κλίμα·

     (xxv)    να εξασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να εγκρίνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις· οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και η συμφωνία δεν πρέπει να περιορίζει την ικανότητα ανταπόκρισης στις κοινωνικές απαιτήσεις, όπως προβλέπεται στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις· επιπλέον, οι πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη Σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες στις δημόσιες συμβάσεις·

     (xxvi)    να λάβει ταχέως μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα εξεταστούν τα ζητήματα που αφορούν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, όπως η μετακίνηση της έδρας πέραν του Ατλαντικού με σκοπό την εκμετάλλευση συνθηκών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και υπονομεύουν την απασχόληση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

18

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Karima Delli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miapetra Kumpula-Natri, Joachim Schuster, Νεοκλής Συλικιώτης, Ivo Vajgl


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (16.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bart Staes

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Φεβρουαρίου 2013 του Προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Μαΐου 2013(2), σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ,

–   έχοντας υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής της 14ης Ιουνίου 2013(3),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 2013 και του 2014 για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που εκπονήθηκαν από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ(4),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 2013 και του 2014 για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές που εκπονήθηκαν από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ(5),

–   έχοντας υπόψη τις μελέτες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών του ΕΚ με τίτλο «Οι νομικές επιπτώσεις της εταιρικής σχέσης, εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (TTIP) για το κοινοτικό κεκτημένο και οι τομείς της επιτροπής ENVI που θα μπορούσαν να εξετασθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων» του Οκτωβρίου 2013(6) και «Οι νομοθετικοί τομείς των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ENVI» του Νοεμβρίου 2014(7),

–   έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ) στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο συνέταξε τον Ιούνιο του 2014 η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD)(8),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 168 και 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως την αρχή της προφύλαξης στο άρθρο 191 παράγραφος 2,

–   έχοντας υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων («από το αγρόκτημα στο τραπέζι»), η οποία καθιερώθηκε το 2004(9),

–   λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου του Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη διατλαντική συμφωνία συναλλαγών και επενδύσεων·

–   λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών, στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση, και λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία για συγκεκριμένες κατηγορίες πηγών εκπομπών, όπως τις κατηγορίες Euro 5/6 και EURO VI, που αποσκοπούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η οποία προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και ευημερίας επί σειρά γενεών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις δεν αποτελούν στόχους αλλά μέσα για την αύξηση των προτύπων διαβίωσης, τη βελτίωση της ευημερίας, την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας, την εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης, καθώς και τη βιώσιμη χρήση των παγκόσμιων πόρων, σύμφωνα με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Νοεμβρίου 2014, σε 25 από τα 28 κράτη μέλη η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών τάσσεται υπέρ μιας διατλαντικής συμφωνίας συναλλαγών και επενδύσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη, ως ήπειρος με γηράσκοντα πληθυσμό, σπάνιες πρώτες ύλες, χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και ένα κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται σε μεγάλες κοινωνικές δαπάνες σε σχέση με το ΑΕγχΠ, θα εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την ανάπτυξη εκτός ΕΕ, η οποία θα τη βοηθήσει να δημιουργήσει εγχώρια ευημερία για να στηρίξει τα κοινωνικά της συστήματα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, κυρίως λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την TTIP(10),στόχος της Συμφωνίας είναι η αύξηση των συναλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, με στόχο την εμφάνιση νέων οικονομικών ευκαιριών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη μέσω αυξημένης πρόσβασης στην αγορά και μεγαλύτερης ρυθμιστικής συμβατότητας, με κατάργηση των περιττών ρυθμιστικών εμποδίων στο εμπόριο και ανοίγοντας τον δρόμο για παγκόσμια πρότυπα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προεξάρχων στόχος των συμβαλλομένων μερών και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ενθαρρύνουν το εμπόριο ή τις άμεσες ξένες επενδύσεις χαλαρώνοντας την εγχώρια νομοθεσία και τα πρότυπα ως προς το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(11) και ο Πρόεδρος Ομπάμα(12) έχουν δηλώσει δημόσια και επανειλημμένα ότι τα πρότυπα δεν θα υποβαθμιστούν σε καμία πλευρά του Ατλαντικού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει ορισμένες άλλες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες εταιρικών σχέσεων με άλλους παγκόσμιους παράγοντες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ περιλαμβάνουν τρεις βασικούς πυλώνες, που καλύπτουν α) πρόσβαση στην αγορά, β) ρυθμιστικά ζητήματα και μη δασμολογικοί φραγμοί, και γ) κανόνες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ προσφέρει την ευκαιρία να χαραχθεί μια οδός προς τη θέσπιση υψηλών προτύπων σε ορισμένους τομείς φια την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο·

Η. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι ο στόχος της TTIP για μείωση και εξάλειψη υφιστάμενων μη δασμολογικών φραγμών(13) θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ενωσιακό επίπεδο προστασίας σχετικά με τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ρυθμιστικά συστήματα της ΕΕ και των ΗΠΑ, που αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ασφάλειας των τροφίμων, της ενημέρωσης των καταναλωτών και της υγείας των ζώων, εξαιτίας των διαφορετικών νομικών και πολιτικών νοοτροπικών, που αντανακλούν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, όπως είναι οι διαφορετικές αρχές (π.χ. η αρχή της προφύλαξης), κρίσεις, στόχοι πολιτικής και μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ορισμένα πρότυπα σε αυτούς τους τομείς συνιστούν εμπορικούς φραγμούς(14);

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρόθεση έγκρισης της TTIP και παρόμοιων εμπορικών συμφωνιών έχει ήδη επηρεάσει προτάσεις και δράσεις της Επιτροπής που σχετίζονται για παράδειγμα με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του κλίματος (π.χ. επεξεργασία κρεάτων για τη μείωση των παθογόνων οργανισμών, επισήμανση κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους και εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων,·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία που έχει εκφραστεί ότι το σχέδιο διατάξεων για τη ρυθμιστική συνεργασία όσον αφορά πράξεις που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις συναλλαγές και τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ: 

     - εκχωρεί στις ΗΠΑ τυπικά δικαιώματα όσον αφορά την έγκριση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα για κανένα είδος ελέγχου όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις·

     - εκχωρεί στις ΗΠΑ το δικαίωμα να προβαίνουν σε ρυθμιστικές ανταλλαγές όσον αφορά τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της από κοινού εξέτασης δυνητικών μέσων για την προαγωγή της ρυθμιστικής συμβατότητας·

     - θα μπορούσε να καταστήσει εκ των πραγμάτων δύσκολη για την ΕΕ την υπέρβαση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή των διεθνών μέσων, λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για διεθνή ρυθμιστική συνεργασία και εφαρμογή των διεθνών μέσων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προϋπόθεση για την επίτευξη μεγαλύτερης ρυθμιστικής συμβατότητας χωρίς να διακινδυνεύουν τα υφιστάμενα και μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα υγείας και περιβάλλοντος, είναι να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των τομέων εκείνων όπου οι στόχοι και τα επίπεδα προστασίας είναι παρόμοια, και εκείνων στους οποίους υπάρχουν αποκλίσεις· ότι, στους τομείς όπου οι στόχοι και τα επίπεδα προστασίας είναι παρόμοια, θα μπορούσαν να επιδιωχθούν κοινές προσεγγίσεις ή αμοιβαία αναγνώριση· ότι, σε τομείς όπου τα επίπεδα προστασίας αποκλίνουν σαφώς, η συνεργασία θα πρέπει να εστιαστεί στην ανταλλαγή πληροφοριών ή στην προς τα πάνω εναρμόνιση·

ΙΔ. ότι οι νομοθέτες ΕΕ και ΗΠΑ έχουν ακολουθήσει πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη ρύθμιση της ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, ιδίως σε σχέση με την αδειοδότηση, τη σήμανση και τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών για ΓΤΟ, την ιχνηλασιμότητα του κρέατος, την αντιμετώπιση των παθογόνων οργανισμών, τα παρασιτοκτόνα και τα κλωνοποιημένα ζώα· ότι οι κανονισμοί της ΕΕ για το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης και στην προσέγγιση "από το αγρόκτημα στο τραπέζι" που ορίζουν αυστηρότερους ενωσιακούς κανόνες και κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθούν·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος μιας μελλοντικής ΤΤΙΡ στο κεκτημένο της ΕΕ για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συγκεκριμένες διατάξεις της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια εμπορική συμφωνία να τροποποιήσει ισχύουσα νομοθεσία σε συμβαλλόμενες χώρες· ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και η έγκριση μελλοντικής νομοθεσίας πρέπει να παραμείνουν στα χέρια δημοκρατικά εκλεγμένων σωμάτων που σέβονται καθιερωμένες διαδικασίες·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ σήμερα έχει περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας, και η ορθή εφαρμογή της ΤΤΙΡ θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη σύγκλιση και οικονομικά οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως, οι ΗΠΑ δεν έχουν κυρώσει σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για τις χημικές ουσίες (π.χ. τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και τη Σύμβαση του Ρότερνταμ για το εμπόριο ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων), πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες όσον αφορά τη διεθνή πολιτική για τα χημικά· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι οι ΗΠΑ αρνούνται να εφαρμόσουν το περιβαλλοντικό σκέλος του παγκοσμίως εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών, πράγμα που αποδεικνύει ότι, στον τομέα των χημικών, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαφωνούν στο πλέον στοιχειώδες επίπεδο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση των ΗΠΑ για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές του 2014, οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά τον REACH σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Τεχνικών Φραγμών στο Εμπόριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από το 2003, καθώς εκφράζουν την άποψη ότι «πτυχές του REACH εισάγουν διακρίσεις, δεν έχουν νόμιμη βάση και θέτουν περιττά εμπόδια στο εμπόριο», πράγμα που φανερώνει ότι οι ΗΠΑ είναι ριζικά αντίθετες με τον REACH·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεμελιωδώς διαφορετική φύση του νόμου περί ελέγχου των τοξικών ουσιών των ΗΠΑ (TSCA), ο οποίος εγκρίθηκε το 1976, συγκριτικά με τον REACH, ο οποίος εγκρίθηκε το 2006, είναι ευρέως αποδεκτή· ότι για τον λόγο αυτό, οι διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ δεν αποσκοπούν στην εναρμόνιση των δύο συστημάτων ότι, εντούτοις, οι διαπραγματεύσεις αφορούν μια μελλοντική συνεργασία σχετικά με την εφαρμογή του REACH· ότι, δεδομένου ότι οι απόψεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου των χημικών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και ότι οι ΗΠΑ αντίκεινται ριζικά και σταθερά στον REACH, η συνεργασία για την εφαρμογή των αποκλινόντων αυτών νόμων δεν ενέχει οφέλη, ιδίως αφού η εφαρμογή δεν είναι απλώς μια τεχνική ή μη αμφισβητούμενη δραστηριότητα·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα ρυθμιστικά συστήματα των ΗΠΑ και της ΕΕ όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

     - 82 ουσίες είναι απαγορευμένες στην ΕΕ αλλά επιτρέπονται στις ΗΠΑ·

     - η ΕΕ έχει θεσπίσει σκοπίμως κριτήρια απόρριψης βάσει επικινδυνότητας για να καταργήσει σταδιακά τη χρήση δραστικών ουσιών που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, ανθεκτικές, τοξικές και βιοσυσσωρευτικές ή ενδοκρινικοί διαταράκτες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· οι ΗΠΑ εμμένουν σε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία βασίζεται σε πολλές εικασίες και γενικεύσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται ανεκτή η χρήση τέτοιου είδους ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία·

     - υπάρχει μια γενική τάση όσον αφορά τις χαμηλότερες ποσότητες υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που επιτρέπονται στα τρόφιμα στην ΕΕ συγκριτικά με τις ΗΠΑ·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κειμένου των διαπραγματεύσεων της ΕΕ για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που κατατέθηκε στον γύρο διαπραγματεύσεων στις 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου συστήνει να υποχρεωθούν τα μέρη να εφαρμόσουν όρια ανοχής και μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων σύμφωνα με την Επιτροπή Codex Alimentarius εντός 12 μηνών μετά την έγκρισή τους, εκτός εάν το εισάγον μέρος έχει υποβάλει ενστάσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Codex Alimentarius· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια γενική τάση για χαμηλότερες ποσότητες υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που επιτρέπονται στα τρόφιμα στην ΕΕ συγκριτικά με την Επιτροπή Codex Alimentarius· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία τέσσερα έτη, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει υποβάλει ενστάσεις στο 31-57 % του συνόλου των υποθέσεων, πράγμα που αναδεικνύει τον μεγάλο βαθμό διαφωνίας μεταξύ της EFSA και των προτύπων του Codex· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η EFSA έχει την ελευθερία να εκφράζει τις ενστάσεις της, στα όρια του δυνατού· ότι, εντούτοις, όταν εγκριθεί η ΤΤΙΡ, είναι αμφίβολο κατά πόσον η EFSA θα μπορεί, από πολιτική άποψη, να συνεχίσει να το πράττει, δεδομένου ότι το σχέδιο κειμένου αποσκοπεί στο να δεσμεύσει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργάζονται στα διεθνή όργανα που καθορίζουν τα πρότυπα με στόχο την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών αποτελεσμάτων, πράγμα που θα μπορούσε να αποθαρρύνει την EFSA να υποβάλλει ενστάσεις στην Επιτροπή Codex Alimentarius στο μέλλον, με αποτέλεσμα τα πρότυπα στην ΕΕ να αποδυναμωθούν·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εμποδιστεί η εισαγωγή στην ΕΕ κρέατος πουλερικών που έχει υποστεί επεξεργασία με εμβάπτιση σε αντιμικροβιακά με δραστική ουσία το υποχλωριώδες νάτριο·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχεδόν εγκριθείσα συμφωνία CETA έχει ήδη αναδείξει τις εμπορικές ευκαιρίες σε ευάλωτους τομείς της γεωργία και κτηνοτροφίας, όπως το βόειο κρέας, παράλληλα με την αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων και μεθόδων για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο(15)·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των ΗΠΑ για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές του 2014 αναφέρεται στις ανησυχίες του χημικού κλαδου και του κλάδου προστασίας των καλλιεργειών των ΗΠΑ όσον αφορά την ανάπτυξη κριτηρίων απόρριψης βάσει επικινδυνότητας για ενδοκρινικούς διαταράκτες, και αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχίες για την πρόταση της ΓΔ Περιβάλλοντος, τόσο διμερώς όσο και κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τα καθεστώτα ενιαίων ενισχύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να εκπονήσει εκτίμηση αντικτύπου για την ανάπτυξη κριτηρίων για ενδοκρινικούς διαταράκτες τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο η Επιτροπή δεν κατάφερε να καθιερώσει κριτήρια έως τη λήξη της τετραετούς προθεσμίας τον Δεκέμβριο του 2013· ότι, παρόλο που οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την απόφαση της Επιτροπής, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να στηρίξουν τη Σουηδία στις δικαστικές διαδικασίες εις βάρος της παράλειψης της Επιτροπής, πράγμα που φανερώνει θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη φύση των ρυθμιστικών διατάξεων του ενωσιακού δικαίου·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθυγιεινά τρόφιμα συνδέονται με τις μη μεταδοτικές διατροφικές νόσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών (σχετικά με το δικαίωμα όλων στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα σωματικής και ψυχικής υγείας), το παγκόσμιο εμπόριο, οι αυξημένες άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα των τροφίμων και η διαδεδομένη διαφήμιση των ανθυγιεινών τροφίμων έχουν αυξήσει την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφίμων(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής περιέλαβε στην έκθεσή του σειρά συστάσεων, προς τα κράτη και τη βιομηχανία των τροφίμων, για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων και αύξηση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας υγιεινότερων εναλλακτικών τροφίμων·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών 2013-2020(17), οι σωρευτικές απώλειες λόγω των τεσσάρων σημαντικότερων μη μεταδοτικών ασθενειών και των ψυχικών ασθενειών εκτιμώνται στα 47 τρισεκατομμύρια δολάρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η απώλεια αυτή αντιστοιχεί στο 75 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ το 2010 (63 τρισεκατομμύρια δολάρια)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η συνέχιση των 'συνήθων πρακτικών' όσον αφορά τις μη μεταδοτικές ασθένειες θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια παραγωγικότητας και την κλιμάκωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες·

ΑΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 8η παγκόσμια διάσκεψη για την προαγωγή της υγείας, η γενική διευθύντρια του ΠΟΥ δήλωσε ότι «οι προσπάθειες για την πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών αντίκεινται στα επιχειρηματικά συμφέροντα των ισχυρών οικονομικών παραγόντων»(18)·

ΑΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ, όπως και η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού, θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να προστατεύουν τη διατροφική πολιτική από την επιρροή εδραιωμένων συμφερόντων, να μειώσει το εύρος των παρεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την ενεργό αποθάρρυνση της κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων (και την προώθηση των υγιεινών τροφίμων), μεταξύ άλλων μέσω πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, και να περιορίσει την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να εφαρμόζουν αυτές τις παρεμβάσεις(19)·

ΑΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ για την καλή μεταχείριση των ζώων υστερεί κατά πολύ των ρυθμίσεων της ΕΕ, καθώς, μεταξύ άλλων, δεν περιλαμβάνει νομοθεσία για πρότυπα καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων πριν τη σφαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, η καλή μεταχείριση των ζώων δεν αντιμετωπίζεται από την Επιτροπή ως πρόβλημα που αφορά το εμπόριο με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται η ασφάλεια των τροφίμων ή υγεία των ζώων για τις απαιτήσεις εισαγωγών·

ΑΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ ακολουθούν πολύ διαφορετική ρυθμιστική προσέγγιση, έχουν διαφορετικό μέσο σημείο εκκίνησης για τις εκπομπές και διαφορετικό βαθμό φιλοδοξίας όσον αφορά τη μείωση των μέσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα ελαφρά εμπορικά οχήματα· ως εκ τούτου, ο τομέας αυτός δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αμοιβαίας αναγνώρισης·

ΑΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθέτες και ρυθμιστές στην ΕΕ και τις ΗΠΑ ακολουθούν πολύ διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευθέτηση των σημαντικών απειλών που ενέχει η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση της ακεραιότητας των εγκεκριμένων κλιματικών πολιτικών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με την προαγωγή των συναλλαγών·

ΑΣΤ.  ως εκ τούτου, η ΤΤΙΡ θα πρέπει να ενσωματώσει το εξωτερικό κόστος όσον αφορά το κλίμα, την υγεία και το περιβάλλον στις αεροπορικές, θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν αναληφθεί αποτελεσματική διεθνής δράση για την ενσωμάτωση του κόστους αυτού, η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόσει περιφερειακά μέτρα χωρίς διακρίσεις για να διευθετήσει αυτά τα εξωτερικά ζητήματα·

ΑΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΤΤΙΡ θα πρέπει να είναι να εξασφαλίζουν ότι οι εμπορικές και περιβαλλοντικές πολιτικές παρέχουν αμοιβαία στήριξη, να προωθούν τη βέλτιστη χρήση των πόρων σύμφωνα με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και να ενισχύουν την περιβαλλοντική συνεργασία·

ΑΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς τομείς, όπως οι πολιτικές για το κλίμα και τον έλεγχο των εκπομπών, οι ΗΠΑ έχουν χαμηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα σε σχέση με την ΕΕ, πράγμα που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος παραγωγής και συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις στην ΕΕ συγκριτικά με τις ΗΠΑ, και, επομένως, ενέχει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και εκπομπών·

ΑΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των δασμών για τα ενεργειακά ευαίσθητα αγαθά, όπου το κόστος ρυθμιστικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής συμμόρφωσης στην ΕΕ είναι υψηλότερο από αυτό στις ΗΠΑ, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής της ΕΕ συγκριτικά με τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ που δεν θα επιβαρύνονται με αυτό το κόστος·

ΑΙ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παγκόσμια συστήματα υγείας περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και η ευθύνη για τη διαχείριση και την οργάνωση των συστημάτων υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εναπόκειται στα κράτη μέλη·

ΑΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο απαιτεί τη δημοσιοποίηση της σύνοψης των αποτελεσμάτων όλων των κλινικών δοκιμών σε βάση δεδομένων δημόσιας πρόσβασης ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, καθώς και τη δημοσιοποίηση πλήρους έκθεσης κλινικής μελέτης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, ή αφού ο αιτών την άδεια κυκλοφορίας έχει αποσύρει την αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν απαιτεί τον ίδιο βαθμό διαφάνειας·

ΑΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι οι φαρμακευτικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 1,5 % του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ, και, επομένως, τυχόν αύξηση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης·

ΑΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UNCTAD, οι υποθέσεις ΕΔΕΚ αφορούν συνήθως κυβερνητικά μέτρα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία·

ΑΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε στις 25 Νοεμβρίου 2014 να αυξήσει τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων ΤΤΙΡ(20)· ότι η απόφαση αυτή είναι ευπρόσδεκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Ιανουαρίου 2015, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια χαιρέτισε επίσης την πρόοδο που έχει σημειώσει η Επιτροπή όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, αλλά υπέβαλε επίσης ορισμένες συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση(21)· ότι η δυνατότητα πρόσβασης στις αμερικανικές γραπτές προτάσεις θα αύξανε επίσης τη διαφάνεια·

1.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις γενικές αρχές και τους στόχους των οδηγιών του Συμβουλίου για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ΤΤΙΡ·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές και οι αρχές της ΕΕ για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος τηρούνται σε όλη την πορεία των διαπραγματεύσεων, τόσο ντε γιούρε όσο και ντε φάκτο, και αντανακλώνται πλήρως στην τελική συμφωνία ΤΤΙΡ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι η TTIP θα λειτουργήσει χωρίς να προδικάζει το δικαίωμα, τις δυνατότητες και τις νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ και των κρατών μελών να εγκρίνουν και εφαρμόζουν και να επιβάλλουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τα υφιστάμενα και μελλοντικά αναγκαία μέτρα για την επιδίωξη νόμιμων στόχων της δημόσιας πολιτικής όπως η δημόσιας υγεία, η υγεία των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.

4.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία, είτε μέσω του οριζόντιου κεφαλαίου σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία είτε με οποιεσδήποτε κλαδικές διατάξεις, δεν θα οδηγεί σε υποβάθμιση των υφιστάμενων προτύπων στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, και να εξασφαλίσει παρομοίως ότι δεν θα επηρεάζει πρότυπα που δεν έχουν ακόμα χαραχτεί σε τομείς όπου η νομοθεσία ή τα πρότυπα διαφέρουν πολύ στις ΗΠΑ σε σύγκριση με την ΕΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας πλαισίου (π.χ. REACH), ή την έγκριση νέων νόμων (π.χ. κλωνοποίηση), ή μελλοντικούς ορισμούς σχετικά με το επίπεδο της προστασίας (π.χ. ενδοκρινικοί διαταράκτες)·

5.  καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τη ρυθμιστική συνεργασία σε σαφώς καθορισμένους τομείς όπου η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν παρόμοια επίπεδα προστασίας, ή όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να ελπίζουμε ότι, παρά τα αποκλίνοντα επίπεδα προστασίας, θα μπορούσε να επιτευχθεί εναρμόνιση προς τα πάνω ή τουλάχιστον θα άξιζε να επιχειρηθεί· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τυχόν διατάξεις για ρυθμιστική συνεργασία στην ΤΤΙΡ δεν θα εισάγουν διαδικαστική απαίτηση για την έγκριση των αντίστοιχων ενωσιακών πράξεων και δεν θα οδηγούν σε δεσμευτικά δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νομοθέτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη ρυθμιστική συνεργασία θα συμμετέχουν σε οποιοδήποτε όργανο δημιουργηθεί για τη διερεύνηση μελλοντικής ρυθμιστικής συνεργασίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει συμψηφισμός μεταξύ οικονομικών στόχων αφενός και δημόσιας υγείας, ασφάλειας των τροφίμων, καλής μεταχείρισης των ζώων και περιβάλλοντος αφετέρου(22)· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία στους τομείς όπου η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν πολύ διαφορετικούς κανόνες, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης, οι ΓΤΟ, η χρήση ορμονών στον τομέα των βοοειδών, το REACH και η εφαρμογή του και η κλωνοποίηση ζώων για κτηνοτροφικούς σκοπούς, και κατά συνέπεια να μη διαπραγματευτεί για τα ζητήματα αυτά·

8.  καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τα ακόλουθα ρυθμιστικά μέτρα ή πρότυπα ως θεμελιώδη ζητήματα που δεν επιδέχονται συμβιβασμό:

     - μη εγκρίσεις ενεργών ουσιών και μέγιστων ενωσιακών επιπέδων υπολειμμάτων για παρασιτοκτόνα·

     - ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

     - οργανωτική αυτονομία στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης·

      - τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, περιλαμβανομένων των διατάξεων περί καλής μεταχείρισης των ζώων·

      - εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τρόφιμα·

   - εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές στα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο, και συγκεκριμένα την απαίτηση για πλήρεις εκθέσεις κλινικής μελέτης όλων των κλινικών δοκιμών, οι οποίες πρέπει να δημοσιευθούν σε βάση δεδομένων προσπελάσιμη από το κοινό μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης·

     - την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε σχέση με την οργάνωση των συστημάτων υγείας, μεταξύ των οποίων και η διαμόρφωση των τιμών και η επιστροφή των εξόδων των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και η πρόσβαση στα φάρμακα·

     - τους περιορισμούς στα συστατικά των καλλυντικών προϊόντων και την απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα σε σχέση με συστατικά και τελικά προϊόντα καλλυντικών·

     - τις πολιτικές της ΕΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινη τεχνολογία, και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια·

     - τα μέτρα για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και τις ενωσιακές και/ή διεθνείς διαδικασίες που οδηγούν στην απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές στις μεταφορές·

     - τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες από όλες τις διατάξεις της συμφωνίας· επιμένει, επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρξουν αρνητικοί κατάλογοι ούτε υβριδικές προσεγγίσεις ή ρήτρες ratchet·

10. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στους ακόλουθους τομείς θα επιτευχθεί, κατά περίπτωση, μια κοινή προσέγγιση, ρυθμιστική συνεργασία ή αμοιβαία αναγνώριση, υπό τον όρο ότι δεν θα διακινδυνεύσει το επίπεδο των προτύπων της ΕΕ:

     - αναγνώριση και προστασία όλων των ευρωπαϊκών προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) από τις ΗΠΑ, και τερματισμός της παραπλανητικής χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων (GI) στις ΗΠΑ·

     - ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών προς αποφυγή των ζωικών και φυτικών παρασίτων·

     - μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα·

     - συστήματα αναγνώρισης ζώων και συμβατές διατάξεις ιχνηλασιμότητας για να εξασφαλιστεί ότι τα μεταποιημένα και μη μεταποιημένα τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης θα μπορούν να εντοπίζονται καθ' όλη την τροφική αλυσίδα·

     - εναλλακτικές μεθόδους σε σχέση με τις δοκιμές σε ζώα·

     - επιθεωρήσεις σχετικές με την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών βοηθημάτων·

     - μέτρα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, ιδίως στα παιδιά·

     - πράσινες δημόσιες συμβάσεις·

     - εναρμονισμένη εφαρμογή της συμφωνίας UNECE 1958 σχετικά με την έκδοση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και τη συμφωνία 1998 σχετικά με τους παγκόσμιους τεχνικούς κανονισμούς του ΟΗΕ·

     - ομοιόμορφη καθιέρωση ενός βελτιωμένου κύκλου δοκιμών τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ με βάση τις διεθνώς εναρμονισμένες διαδικασίες δοκιμών ελαφρών οχημάτων· εποπτεία της αγοράς, συμμόρφωση της πιστοποίησης της παραγωγής και χρήση δοκιμών συμμόρφωσης κατά τη χρήση, καθώς και διαφάνεια των αποτελεσμάτων·

     - καθιέρωση ενός γενικού συστήματος ταξινόμησης οχημάτων για επαγγελματικά οχήματα ελαφρού και βαρέος τύπου·

     - αντικατάσταση του κυανίου στην εξόρυξη·

11. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη διαδικτύωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στην ΕΕ και στις ΗΠΑ για τον τομέα των τροφίμων και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας προϊόντων στη διατλαντική αλυσίδα συναλλαγών, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας σε περίπτωση σκανδάλου σε αυτό τον τομέα·

12. ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει ώστε το Κεφάλαιο της TTIP με τα μέτρα για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο να μην περιορίσει τις δυνατότητες επιλογής της ΕΕ και των κρατών μελών της να λαμβάνουν μέτρα με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ορισμένων προϊόντων όπως ο καπνός, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη και της επιβλαβούς χρήσης οινοπνευματωδών·

13. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την αμερικανική πλευρά να άρει την απαγόρευση των εισαγωγών βοείου κρέατος από την ΕΕ·

14.  να ξεκινήσει επίσημο διάλογο για την καλή μεταχείριση των ζώων με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ· καλεί την Επιτροπή να υπερασπιστεί τις διατάξεις καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση στο ανώτατο επίπεδο, υποστηριζόμενη από τους απαραίτητους μηχανισμούς επιβολής·

15. καλεί, την Επιτροπή, στο πλαίσιο του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, να απαιτήσει από τις ΗΠΑ πλήρη συμμόρφωση με πολυμερείς συμφωνίες στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (Όζον), η Σύμβαση της Βασιλείας (διασυνοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων), η Συμφωνία της Στοκχόλμης (δυσαποδόμητες οργανικές βλαπτικές ουσίες), η Σύμβαση του Ρότερνταμ (επιβλαβείς χημικές ουσίες και παρασιτοκτόνα), η Σύμβαση για το Εμπόριο απειλούμενων ειδών ζώων και φυτών, η Συμφωνία για τη Βιολογική Ποικιλομορφία, και το Πρωτόκολλο του Κιότο, πριν συμφωνήσει στη ρυθμιστική συνεργασία στα θέματα αυτά·

16. ζητεί από την Επιτροπή να αποφύγει τις ασάφειες, ώστε να αποφευχθεί η διασταλτική ερμηνεία από διαιτητικά δικαστήρια φροντίζοντας για το σαφή ορισμό των ουσιαστικών όρων που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία·

17. καλεί την Επιτροπή να αντιταχθεί στην ενσωμάτωση ΕΔΕΚ στην TTIP καθώς, αφενός, ο μηχανισμός αυτός κινδυνεύει να υπονομεύσει ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΕΕ, των κρατών μελών της και των περιφερειακών και τοπικών αρχών που σχετίζονται με την έγκριση κανόνων για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, και, αφετέρου, πρέπει να εναπόκειται στα δικαστήρια της ΕΕ και/ή των κρατών μελών που παρέχουν πραγματική δικαστική προστασία βάσει δημοκρατικής νομιμότητας να αποφαίνονται για όλες τις αναμενόμενες ένδικες διαφορές με επαρκή, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο·

18. καλεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της TTIP, να τερματίσει τις φορολογικές απαλλαγές στα καύσιμα των εμπορικών πτήσεων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του G20 για σταδιακή εξάλειψη των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·

19. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πλήρως για τη διαπραγματευτική διαδικασία·

20. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αυξάνει τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στις 7 Ιανουαρίου 2015·

21. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΕΕ σχετικά με την αύξηση της διαφάνειας·

22. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμπορίου στην αειφορία σχετικά με την ΤΤΙΡ θα είναι εκτενής και θα επικαιροποιείται αμέσως μόλις ενοποιείται το κείμενο και πριν οριστικοποιηθεί, με σαφή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων και της κοινωνίας· θεωρεί ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία πρέπει επίσης να εξετάζει ενδελεχώς και να αξιολογεί οποιεσδήποτε προτεινόμενες διατάξεις ενόψει του δυνητικού αντίκτυπού της επί του κανονιστικού κεκτημένου και της ελευθερίας της ΕΕ να επιδιώκει θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής στο μέλλον, καθώς και κατά πόσον ο επιδιωκόμενος στόχος μπορεί να επιτευχθεί εξίσου καλά με άλλα μέσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Eleonora Forenza, Esther Herranz García, Peter Jahr, Joëlle Mélin, József Nagy, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Kay Swinburne, Tom Vandenkendelaere

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao

(1)

    http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm

(2)

     Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.

(3)

     http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf

(4)

     http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf

(5)

           http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf

(6)

           http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf

(7)

           http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf

(8)

           http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf

(9)

           http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf

(10)

           http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf

(11)

           http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm

(12)

           http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-council-president-van-rompuy-a

(13)

           Βλ. έκθεση του 2014 για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές που εκπονήθηκε από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ, σ. 45

(14)

           Για τις ΗΠΑ, βλ. τις εκθέσεις του 2013 και του 2014 για τα τεχνικά εμπόδια στις συναλλαγές που εκπονήθηκαν από τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ,

(15)

            http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU

(16)

           http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf

(17)

           http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1

(18)

           http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/

(19)

           http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract

(20)

            C(2014)9052 τελικό.

(21)

           http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark

(22)

           Βλ. ομιλία της αρμόδιας για το Εμπόριο Επιτρόπου Cecilia Malmström της 11ης Δεκεμβρίου 2014.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (25.3.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jerzy Buzek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας διατλαντικής αγοράς για τους πολίτες και τις βιομηχανίες της ΕΕ και των ΗΠΑ· τονίζει ότι το κύριο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πρέπει να οδηγήσει σε μια βαθιά, ολοκληρωμένη, φιλόδοξη, υψηλής ποιότητας συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και επενδύσεων, η οποία θα τηρεί και θα προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες, θα τονώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιστημονική συνεργασία, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και θα συμβάλλει στην ευημερία όλων των ευρωπαίων πολιτών, τοποθετώντας τα συμφέροντά τους στο επίκεντρο της εμπορικής συμφωνίας TTIP· επισημαίνει ότι στόχος της ΤΤΙΡ είναι η εξάλειψη δασμών, τελών και ποσοστώσεων, καθώς και η κανονιστική συνεργασία και ο ορισμός υψηλών κοινών προτύπων για την παγκόσμια αγορά· σημειώνει ότι οι προσπάθειες για κατάργηση των δασμών και εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων πρέπει να είναι ισορροπημένες· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαδικασία διαλόγου με τους πολίτες και με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο να συνυπολογίζεται η γνώμη τους όπου είναι δυνατόν, να διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με τον πλέον διαφανή τρόπο και να δημοσιεύονται όλα τα κείμενα και έγγραφα των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που σχετίζονται με τυχόν κεφάλαια σχετικά με την ενέργεια και τις ΜΜΕ, έτσι ώστε να παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει τον στόχο της θέσπισης ειδικού κεφαλαίου για την ενέργεια στην TTIP, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανικές πρώτες ύλες, με στόχο να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική, διαφανής και χωρίς διακρίσεις αγορά, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, να βελτιώσει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και να οδηγήσει σε μείωση των τιμών ενέργειας· επισημαίνει εν προκειμένω τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας· τονίζει ότι το εν λόγω ειδικό κεφάλαιο πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς διασφαλίσεις ώστε να μην υπονομεύονται τα ενωσιακά περιβαλλοντικά πρότυπα ούτε οι στόχοι της δράσης για το κλίμα, και προκειμένου να διατηρηθεί η ελευθερία της ΕΕ να ενεργεί ανεξάρτητα σε ό,τι αφορά τον καθορισμό μελλοντικών προτύπων και στόχων·

3.  υπενθυμίζει ότι για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία TTIP απαιτείται η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να καθιερώσει διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια πολιτική ελεύθερου εμπορίου και να προωθήσει τις επενδύσεις όσον αφορά τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και του αργού πετρελαίου, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα της ΕΕ να κατηγοριοποιεί τα καύσιμα ανάλογα με τον αντίκτυπο του CO2 κατά τον κύκλο ζωής τους και λαμβάνοντας υπόψη τους κλιματικούς στόχους της ίδιας της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει πέραν των εξαγωγικών περιορισμών και να συμβάλει κατά περίπτωση στη διατλαντική εναρμόνιση και σύγκλιση υψηλών κοινών προτύπων και κανονισμών που ορίζουν τις αρχές της δημόσιας στήριξης για διάφορες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον ορισμό της συμπαραγωγής ενέργειας με τη χρήση βιομάζας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την ενεργειακή έρευνα, την ανάπτυξη και τις καινοτομίες, καθώς και την προώθηση καθαρότερης τεχνολογίας·

6.  επισημαίνει τις τρέχουσες διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, αλλά και όσον αφορά τις κατά κεφαλήν εκπομπές CO2, που οδηγούν σε ανισότητες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια διμερή ρήτρα διασφάλισης για να προβλέψει για τους τομείς υψηλής έντασης ενέργειας της ΕΕ με διαρροή διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων της χημικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας των πρώτων υλών και της χαλυβουργίας, κατάλληλα μέτρα με τα οποία θα διατηρούνται οι υφιστάμενοι δασμολογικοί συντελεστές για κατάλληλη προκαθορισμένη μεταβατική περίοδο μετά την έναρξη ισχύος της TTIP με ρήτρα υποχρεωτικής επανεξέτασης· πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην προώθηση της μεταποιητικής βιομηχανίας ως κινητήριας δύναμης για την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης·

7.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις λεγόμενες «πράσινες υπηρεσίες», όπως η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επιδιόρθωση και η διαχείριση περιβαλλοντικών αγαθών, στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τους διατλαντικούς μας εταίρους· σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην εισαγωγή και εξαγωγή πράσινων αγαθών και υπηρεσιών, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί φραγμοί για τους ευρωπαϊκούς παρόχους πράσινων υπηρεσιών· σημειώνει ότι ο τομέας προσφέρει σημαντικές οικονομικές δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  επισημαίνει τις διαδικασίες και τα πρότυπα που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση και τον οικολογικό σχεδιασμό, τα οποία δεν πρέπει να υπονομευθούν·

9.  τονίζει τα σημαντικά δυνητικά οφέλη της TTIP για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες των ΜΜΕ λαμβάνονται πλήρως υπόψη στις διαπραγματεύσεις της TTIP, σύμφωνα με την αρχή «Think Small First» («Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»), π.χ. μέσω ολοκληρωμένων αξιολογήσεων αντικτύπου, στοχευμένων δημόσιων διαβουλεύσεων και μέσω της συμμετοχής των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· συνιστά στην Επιτροπή να ζητήσει τη δημιουργία μονοαπευθυντικής υπηρεσίας πληροφοριών για τις ΜΜΕ και να αφιερώσει ένα ειδικό κεφάλαιο στις ΜΜΕ, στο οποίο θα πρέπει να εξετάζεται η μείωση του διοικητικού φόρτου σύμφωνα με τα αντίστοιχα κανονιστικά πλαίσια· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την προστασία και την ενίσχυση των πολιτικών και των συστημάτων στήριξης των ΜΜΕ·

10. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει φιλικούς προς τον χρήστη κανόνες καταγωγής που να μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα από τους εξαγωγείς της ΕΕ και να ελαχιστοποιήσει τα περιττά εμπόδια στις συναλλαγές και τη γραφειοκρατία που δημιουργούνται από τους κανόνες καταγωγής, ιδίως για τις ΜΜΕ·

11. υπενθυμίζει ότι, σε σύγκριση με την αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, η αγορά των ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά κλειστή σε αλλοδαπές εταιρείες· ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την αμοιβαιότητα και την πιο ενεργή συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων των ΗΠΑ σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα και στην ανάδυση νέων, ταχέως αναπτυσσόμενων καινοτόμων εταιρειών και τομέων· τονίζει ότι η δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να υπονομεύσει την ικανότητα των κυβερνήσεων της ΕΕ να διατηρήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους·

12. σημειώνει ότι οι διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ είναι δαπανηρές για τις βιομηχανίες και των δύο πλευρών του Ατλαντικού· πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικά οφέλη αποδοτικότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω της ευθυγράμμισης των προσεγγίσεων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν και να επιτύχουν πρότυπα υψηλής ποιότητας, καθώς και ασφάλεια για τους πολίτες τους·

13. προσδοκά να αντιμετωπίσει η Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις το ζήτημα των νόμων «Buy American», «Jones» και «Domestic Content» που εμποδίζουν πρακτικά σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες της ΕΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, και δη στον τομέα της βυθοκόρησης και της μηχανικής·

14. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα σημερινά υψηλά επίπεδα ασφάλειας, προστασίας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και ο ανοικτός χαρακτήρας, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία του Διαδικτύου, ενώ εκφράζει την ικανοποίησή του για τα δυνητικά οφέλη της πρόσβασης στην αγορά, της κανονιστικής ευθυγράμμισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κοινών παγκόσμιων αρχών όσον αφορά τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ·

15. ζητεί το άνοιγμα του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η οποία είναι εκ φύσεως παγκόσμια αλλά έχει τις βάσεις της κυρίως στην ΕΕ και στις ΗΠΑ· τονίζει ότι η ψηφιακή οικονομία πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στη διατλαντική αγορά, με μόχλευση στην παγκόσμια οικονομία και στο περαιτέρω άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών·

16. υπενθυμίζει στην Επιτροπή, όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, ότι η TTIP πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών της ΕΕ ίσους όρους ανταγωνισμού και ισότιμη και διαφανή πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ βασισμένη στην αμοιβαιότητα, καθώς και να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών των ΗΠΑ να τηρούν και να συμμορφώνονται με όλα τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, με τα πρότυπα για την ασφάλεια των προϊόντων και με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την παροχή υπηρεσιών στην Ευρώπη ή σε ευρωπαίους πελάτες·

17. προκειμένου να αποφευχθεί αφενός η ανεξέλεγκτη μετεγκατάσταση των μεταποιητικών βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και αφετέρου η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη, ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συγκριτική ανάλυση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω βιομηχανιών σε σχέση με τις αντίστοιχες βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών·

18. ζητεί στο κεφάλαιο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας να προβλέπεται επίσης ενισχυμένη προστασία και αναγνώριση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων·

19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εγκυρότητα όλων των γεωγραφικών δεικτών στο πλαίσιο της συμφωνίας για την TTIP, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μη γεωργικά προϊόντα· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη ζωτική υψηλότερη αξία που επιφέρει από οικονομική άποψη το καθεστώς των γεωγραφικών δεικτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

14

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anne Sander, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Antanas Guoga


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (25.3.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Dita Charanzová

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

(α) σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες:

i.   να διασφαλίσει ότι τα κύρια αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων συνίστανται σε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη συμφωνία, που θα οδηγήσει σε σημαντικές νέες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ, και θα ωφελήσει τους πολίτες, τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσει το ευρωπαϊκό πρότυπο μιας έντονα ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

ii.   να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία όχι μόνο μειώνει τους φραγμούς αλλά στοχεύει επίσης να προωθήσει και να διαφυλάξει το ευρωπαϊκό υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση, και να μην λησμονεί ότι στους περισσότερους τομείς τα πρότυπα της ΕΕ και των ΗΠΑ και τα ρυθμιστικά περιβάλλοντα εξασφαλίζουν το υψηλό αυτό επίπεδο· να σημειώσει, ως εκ τούτου, ότι η προσέγγιση των κανονιστικών μας ρυθμίσεων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη θέσπιση υψηλής ποιότητας προτύπων και νόμων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν έναν νέο παγκόσμιο δείκτη αναφοράς και de facto διεθνή πρότυπα·

iii.  να διατηρήσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

(β) σχετικά με την πλήρη και διαφανή πρόσβαση για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ - κανένα εμπόδιο στην κινητικότητα των επαγγελματιών

i.   να επιμείνει, ενώ παράλληλα θα διαφυλάσσει την ελευθερία των κρατών μελών της ΕΕ να παρέχουν, να αναθέτουν και να χρηματοδοτούν δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις Συνθήκες, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στις απελευθερωμένες υπηρεσίες στις ΗΠΑ, υπό διαφανείς, αμοιβαίους και δίκαιους κανόνες, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε κατώτερο του ομοσπονδιακού επίπεδο, υπό τους ίδιους όρους με τους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών·

ii.   να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία δεν θέτει σε κίνδυνο την υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ και να χρησιμοποιήσει τα ίδια μέτρα διασφάλισης και τους ίδιους ορισμούς που περιλαμβάνονται σε άλλες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπως η CETA, και να προστατεύει τις υπηρεσίες αυτές, ιδίως στην περίπτωση χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικών υπηρεσιών, παραγωγής, διανομής και επεξεργασίας νερού, μέτρων τοπικών κυβερνήσεων και οπτικοακουστικών προγραμμάτων·

iii.  να διασφαλίσει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των Μερών, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου με τα ομόσπονδα κράτη πουν έχουν ρυθμιστικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, και να προωθήσει τη διατλαντική κινητικότητα μέσω της απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων για επαγγελματίες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε τομείς που καλύπτονται από τη Συμφωνία·

iv.  να προωθήσει, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, την έναρξη διαλόγου μεταξύ των Μερών που θα έχει ως στόχο μια πρόσθετη συμφωνία που θα άρει τις απαιτήσεις για άδεια εργασίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μέγιστη δυνατή κινητικότητα για εργαζομένους μεταξύ των Μερών·

(γ) σχετικά με δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων σε όλα τα επίπεδα

i.   να ακολουθήσει μια φιλόδοξη προσέγγιση στο κεφάλαιο περί δημοσίων συμβάσεων και να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην αγορά των ΗΠΑ χωρίς διακρίσεις σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης· να διασφαλίσει την αμοιβαία και διαφανή πρόσβαση προκειμένου να εξισορροπηθεί η υφιστάμενη ασύμμετρη κατάσταση και να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης εξαιρέσεων στις εταιρείες της ΕΕ από τις εθνικές και τοπικές ρήτρες περί αγορών της ομόσπονδης, και όπου είναι δυνατό, της κρατικής νομοθεσίας·

ii.   να διασφαλίσει ότι οι νέες οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων θα τηρούνται κατά τις διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων, τους αποκλεισμούς, την πρόσβαση των ΜΜΕ και την εφαρμογή των κριτηρίων MEAT·

iii.  να διευκρινίσει ότι δεν επηρεάζεται το δικαίωμα απόφασης όσον αφορά τη μορφή της παροχής υπηρεσιών και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί η «ρήτρα μη αναστρεψιμότητας» που διατυπώνεται στο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες, τις οποίες η αναθέτουσα αρχή αναθέτει μέσω δημοσίας σύμβασης σε έναν ιδιώτη τρίτο και, μετά τη λήξη της σύμβασης, τις παρέχει η ίδια ως ιδία πράξη ή πράξη εσωτερικής ανάθεσης·

iv.  να βασιστεί στο προϊόν της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) σε ό,τι αφορά την κάλυψη, τους κανόνες και τις ειδικότητες, και να απλοποιήσει και εξορθολογίσει τις διαδικασίες μεριμνώντας παράλληλα για αυξημένη διαφάνεια·

v.  λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ και των λοιπών εμπορικών εταίρων και είναι ως εκ τούτου μείζονος οικονομικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, να υπογραμμίσει ότι πρέπει να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε τελικής συνολικής συμφωνίας·

(δ) σχετικά με τα διατλαντικά πρότυπα ως παγκόσμια πρότυπα

i.   να υπογραμμίσει ότι, παράλληλα με την εγγύηση της προστασίας που επιτυγχάνεται από τα πρότυπα και τους τεχνικούς κανονισμούς της ΕΕ, η Συμφωνία θα πρέπει να προχωρεί πέρα από τα τεχνικά εμπόδια του ΠΟΕ όσον αφορά τις συμφωνίες εμπορίου, σε τομείς όπως αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τεχνικές απαιτήσεις και πρότυπα, καθώς και σε ό,τι αφορά την παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας κατά την προετοιμασία, έγκριση και εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών και προτύπων·

ii.   για το σκοπό αυτό, να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να ζητούν συμβουλές από ένα σημείο πληροφόρησης στις ΗΠΑ, στο οποίο θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα σε όλους τους τομείς· να προασπίσει σθεναρά το έργο της ΕΕ στον τομέα της τυποποίησης και να προωθήσει τις αρχές της, ήτοι τη συνοχή, τη διαφάνεια, τον ανοιχτό χαρακτήρα, τη συναίνεση, την προαιρετική εφαρμογή, την ανεξαρτησία από ειδικά συμφέροντα και την αποδοτικότητα·

iii.  να δημιουργήσει ένα φιλόδοξο, διαφανή και αποτελεσματικό μηχανισμό συνεργασίας και διαλόγου που θα αποσκοπεί στη δημιουργία κοινών προτύπων, όπου αυτό είναι δυνατόν, και να διασφαλίσει ότι δεν υφίστανται ανεπιθύμητες αποκλίσεις σε μελλοντικά πρότυπα σε βασικούς τομείς που καλύπτονται από τη Συμφωνία με την πεποίθηση ότι τα εν λόγω πρότυπα, ιδίως σε καινοτόμους τομείς, θα πρέπει να συμφωνηθούν και να προωθηθούν σε όλα τα διεθνή φόρα· να λάβει υπόψη τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την ευθυγράμμιση του διαφορετικά διαρθρωμένου και διαφορετικά αιτιολογούμενου συστήματος τυποποίησης των ΗΠΑ με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό·

iv.  να τονίσει ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα ISO και IEC, εφόσον υπάρχουν και σε επικαιροποιημένη μορφή, θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, παραδείγματος χάριν στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών·

(ε) σχετικά με την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στο διατλαντικό εμπόριο

i.   να θέσει ως στόχο τη διατήρηση της εγγύησης για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων εντός της Ένωσης, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις περιττές επικαλύψεις δοκιμών που προκαλούν σπατάλη πόρων, ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου· να διασφαλίσει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της υπεύθυνης δήλωσης συμμόρφωσης για προϊόντα, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της ΕΕ·

ii.   να υποστηρίξει, με πλήρη σεβασμό της ρυθμιστικής αυτονομίας, τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού δομημένου διαλόγου, στο πλαίσιο του οποίου θα ανταλλάσσονται βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές και θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στους τομείς που καλύπτει η Συμφωνία· να υπογραμμίσει ότι αυτό θα πρέπει να ενσωματώνει μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και ανταλλαγές κατά τη χρονική περίοδο της προετοιμασίας των κανονισμών· να ενθαρρύνει τη βελτίωση της κανονιστικής συνεργασίας σε άλλους τομείς και να προωθήσει το σύστημα επιτήρησης της αγοράς της ΕΕ με απώτερο στόχο να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών·

iii.  να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι η κανονιστική συνεργασία δεν αυξάνει το διοικητικό φόρτο ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη ότι οι ρυθμιστικές αποκλίσεις αποτελούν τους κεντρικούς μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) στο εμπόριο, ιδιαίτερα στον τομέα της μηχανικής, που περιλαμβάνει ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, συσκευές και τεχνικές διατάξεις, και ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν τρόπους για να προωθήσουν τη συμβατότητα και τη ρυθμιστική συμμετρία, όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η εναρμόνιση ή η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων·

iv.  να επιμείνει στο γεγονός ότι η Συμφωνία δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας της υγείας, του καταναλωτή, της εργασίας και του περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής πολυμορφίας που η κάθε πλευρά κρίνει ενδεδειγμένο· στο πλαίσιο αυτό, να επιμείνει στο ότι είναι σημαντική η αρχή της προφύλαξης όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ· να τονίσει ότι η κανονιστική συνεργασία πρέπει να είναι διαφανής και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλλει στο έργο των μελλοντικών θεσμικών οργάνων·

v.  να μην λησμονεί ότι η αναγνώριση της ισοδυναμίας του μέγιστου δυνατού αριθμού κανονισμών για την ασφάλεια των οχημάτων θα αποτελέσει μία από τις πλέον σημαντικές επιτεύξεις της Συμφωνίας και ότι αυτό θα απαιτήσει την επαλήθευση ότι οι κανονισμοί της ΕΕ και των ΗΠΑ προβλέπουν παρόμοιο επίπεδο προστασίας, χωρίς να υποβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας στην ΕΕ· να υπογραμμίσει ότι το γεγονός αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα βήμα προς την πλήρη ρυθμιστική σύγκλιση για τον εν λόγω τομέα· να επισημάνει ότι, παρόλα αυτά, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας των αυτοκινήτων, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των προϊόντων των ΗΠΑ και της ΕΕ, και να ζητήσει επιτακτικά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), ιδίως σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, καθώς και σε άλλα διεθνή φόρα θέσπισης προτύπων·

(στ) σχετικά με τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών διαδικασιών, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ

i.   δεδομένου ότι οι ΜΜΕ πλήττονται δυσανάλογα από τους μη δασμολογικούς φραγμούς, τους οποίους η Συμφωνία θα πρέπει να επιδιώξει να μειώσει ή να εξαλείψει πλήρως, να ζητήσει επίμονα να θεσπισθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο, που θα περιλαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ στη Συμφωνία και που θα επιτρέπει στις ΜΜΕ να εγείρουν θέματα που αφορούν μη δασμολογικούς φραγμούς στις αρμόδιες αρχές·

ii.   να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία θα καταστήσει ευκολότερο για τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στο διατλαντικό εμπόριο και να μειώσουν τις δαπάνες με τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση, την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, με την εξάλειψη των απαιτήσεων για διπλή πιστοποίηση καθώς και με την αύξηση του κατώτατου ορίου για τελωνειακούς δασμούς και μη τυχαιοποιημένους ελέγχους·

iii.  να υποστηρίξει ένθερμα την ιδέα της δημιουργίας, κατά τα πρότυπα της ΕΕ, ενός δωρεάν ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ στις ΗΠΑ, όπου οι μικρότερες εταιρείες θα μπορούν να βρίσκουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για εξαγωγές, εισαγωγές ή επενδύσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους δασμούς, τους φόρους, τους κανονισμούς, τις τελωνειακές διαδικασίες και τις ευκαιρίες της αγοράς·

iv.  να αντιμετωπίσει τελωνειακά ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κανόνων της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) του ΠΟΕ και να υπογραμμίσει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική εξάλειψη του διοικητικού φόρτου, υφίσταται ανάγκη επίτευξης ενός ελάχιστου βαθμού ρυθμιστικής ευθυγράμμισης των πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τα τελωνεία και τα σύνορα·

(ζ) σχετικά με τους σαφείς κανόνες καταγωγής

i.   να θεσπίσει κοινούς κανόνες για τον καθορισμό της καταγωγής των προϊόντων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σαφείς και εύκολα εφαρμόσιμοι από τις επιχειρήσεις, και να λάβει υπόψη τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στον τομέα της παραγωγής, καθώς και πιθανή μελλοντική σώρευση με χώρες με τις οποίες τα Μέρη έχουν συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

ii.   να διασφαλίσει ότι η Συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που απαγορεύουν την παράνομη χρήση των ονομασιών των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, χρήση η οποία θα παραπλανούσε τους καταναλωτές, και να προστατεύσει αυτά τα καθεστώτα, που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των καταναλωτών και στην παροχή σαφούς και συνοπτικής πληροφόρησης σχετικά με τη καταγωγή των προϊόντων· να θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις συνιστούν ευκαιρία σύγκλισης για την επίτευξη υψηλών κοινών προτύπων στον τομέα της υποχρεωτικής ένδειξης καταγωγής των προϊόντων, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως οι καταναλωτές και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων όσον αφορά την πρόσβαση στις δύο αγορές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

18

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Андрей Новаков


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (16.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτες γνωμοδότησης: Paolo De Castro, James Nicholson

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ, εκτός από εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων για την TTIP, συνιστά επίσης έναν τομέα στον οποίο η ΕΕ πρόκειται να επωφεληθεί από τις νέες ή αυξημένες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασικό εμπόδιο που δυσχεραίνει το εμπόριο γεωργικών ειδών διατροφής μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και ενίοτε καθιστά αδύνατο το εμπόριο ορισμένων ειδών, είναι η έλλειψη κοινών προτύπων στον τομέα αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες του ρωσικού αποκλεισμού κατέδειξαν με σαφήνεια τη διαρκή γεωπολιτική σημασία της γεωργίας, τη σημασία της πρόσβασης σε πλήθος διαφορετικών γεωργικών αγορών και την ανάγκη για ισχυρές και στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες με αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντική ευκαιρία για να βελτιωθεί η πρόσβαση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προϊόντων με υψηλές εξαγωγικές δυνατότητες στην αγορά των ΗΠΑ, όπως τα οπωροκηπευτικά, το κρασί και ορισμένες παραγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ είναι μια ευκαιρία να μειωθούν αμοιβαία οι ρυθμιστικές επιβαρύνσεις που παρεμποδίζουν άνευ λόγου το εμπόριο, παρέχοντας περισσότερη και διαφανή ενημέρωση, όπως τα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες, να διευκρινιστούν οι διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες, καθώς και να ευθυγραμμιστούν και να απλουστευτούν τα ρυθμιστικά καθεστώτα, όπου αυτό είναι εφικτό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ευρωπαϊκή γεωργία είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια αμοιβαίως επωφελής εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως βασικού παράγοντα στην παγκόσμια αγορά, χωρίς να διακυβεύονται τα τρέχοντα πρότυπα ποιότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων ούτε η μελλοντική βελτίωση των προτύπων αυτών, και παράλληλα να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο και να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητά του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΤΙΡ είναι μια ευκαιρία να τεθούν υψηλά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο και να εισαχθούν συμπληρωματικά πρότυπα και από τα δύο μέρη, ιδίως σε εποχές όπου κερδίζουν έδαφος νέοι οικονομικοί φορείς, που δεν συμμερίζονται την δέσμευση της ΕΕ ή των ΗΠΑ να διεξάγουν εμπόριο βασιζόμενο σε κανόνες, σε υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, σε περιβαλλοντικά πρότυπα και στην καλή διαβίωση των ζώων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι η τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, η προστασία των ζώων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών θα αποτελέσει θεμελιώδη και απαραβίαστη αρχή των διαπραγματεύσεων για την ευρωπαϊκή γεωργία και θα επιβεβαιώσει και θα ενισχύσει τα πρότυπα της ΕΕ στο πλαίσιο ενός ανοικτού, δίκαιου, σύγχρονου και διεθνούς συστήματος εμπορικής πολιτικής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυριότερα εμπόδια για το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων διατροφής μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ εντοπίζονται πίσω από τα σύνορα, και συγκεκριμένα στις εθνικές νομοθεσίες και στους μη δασμολογικούς φραγμούς·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις για την TTIP θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα συμφέροντα των καταναλωτών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση των κανόνων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών ή να αποδυναμώσει τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα των ΗΠΑ τα οποία πωλούνται στην Ευρώπη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν αυτόνομα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι είδος σήμανσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στην πρόοδο της έρευνας, μπορεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της εκ των προτέρων αξιολόγησης των κινδύνων για τη βλαβερότητα των τροφίμων τόσο με τη βοήθεια προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, όσο και με τη στήριξη υπολογιστικών δομών υψηλής απόδοσης οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης·

1.  καλεί την Επιτροπή:

α.   να προβεί, εφόσον επιτευχθεί τελική συμφωνία, στη σύναψη πλήρους και ισορροπημένης συμφωνίας που θα καλύπτει όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται στην ΤΤΙΡ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί, προκειμένου να επιτραπεί σε άλλους κλάδους η πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ και ότι η γεωργία αποτελεί ένα πολιτικό τομέα μεγάλης στρατηγικής σημασίας, από τον οποίο εξαρτάται η εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και του τρόπου διαβίωσης όλων των ευρωπαίων πολιτών·

β.   να δώσει προτεραιότητα σε μια φιλόδοξη και ισορροπημένη έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία, έναν τομέα του οποίου τα βασικά στοιχεία (πρόσβαση στην αγορά, γεωγραφικές ενδείξεις και υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα) θα πρέπει να εξετάζονται εγκαίρως, μέσω λεπτομερούς χαρτογράφησης όλων των σχετικών αμερικάνικων φραγμών, και παράλληλα στο πλαίσιο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, διατηρώντας τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας των καταναλωτών, έτσι ώστε να δοθεί στο Κοινοβούλιο επαρκής χρόνος και ορατότητα για να συζητήσει και να αξιολογήσει το εν λόγω κεφάλαιο με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους Ευρωπαίους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στους αγρότες και στις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις·

γ.    να θεσπίσει ένα σύγχρονο και βελτιωμένο μηχανισμό επίλυσης των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ, ο οποίος δεν υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΕΕ, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών οργανισμών, αλλά προσφέρει στους αλλοδαπούς επενδυτές μια δίκαιη δυνατότητα να αποκαταστήσουν τα πράγματα όταν ανακύπτουν προβλήματα·

δ.   να δεσμευτεί πλήρως ότι θα τηρήσει τα ισχύοντα και τα μελλοντικά πρότυπα στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της ανθρώπινης υγείας, του φυτοϋγειονομικού τομέα και της φυτοπροστασίας, καθώς και στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και των ζώων, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ· να μεριμνήσει ώστε η περαιτέρω εξέλιξη των προτύπων αυτών στο μέλλον να μη διαταραχθεί με κανένα τρόπο, να μην υπονομευθούν οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, όπως η αρχή της πρόληψης και η βιώσιμη γεωργία, και οι πολίτες της ΕΕ να συνεχίσουν να μπορούν να εμπιστεύονται την ιχνιλασιμότητα και τη σήμανση των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ· να σκιαγραφήσει δε συγκεκριμένα μέτρα για την τήρηση της αρχής της πρόληψης κατά τις διαπραγματεύσεις·

ε.    να διασφαλίσει, συνεπώς, ότι οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ θα συμμετέχουν στον έλεγχο και την εξέταση των εγκαταστάσεων, των χώρων και των προϊόντων, τα οποία είναι κατάλληλα προς εξαγωγή στην ΕΕ σύμφωνα με τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν στις ΗΠΑ, και εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά το κείμενο που πρότεινε στη συνάρτηση αυτή η Επιτροπή στις ΗΠΑ, λαμβανομένου υπόψη ότι η ΕΕ είχε, στο πλαίσιο παλαιότερων εμπορικών συμφωνιών, το δικαίωμα να εξετάζει τα προγράμματα ελέγχου των άλλων συμβαλλομένων μερών και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την προσέγγιση αυτή·

στ.  να επιδιώξει οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνον τότε, όταν τηρούνται για αυτές τις εισαγωγές τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων, του περιβάλλοντος, παράλληλα με τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

ζ.    να λάβει υπόψη της ότι οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας ΤΤΙΡ δεν μπορούν να τροποποιήσουν την εφαρμογή ή την πρόταση νομοθεσίας σε οποιονδήποτε τομέα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων, των προτύπων ΥΦΠ και των περιβαλλοντικών μέτρων της ΕΕ·

η.   να εξασφαλίσει ένα θετικό και φιλόδοξο τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία που να αντικατοπτρίζει τόσο τα επιθετικά όσο και τα αμυντικά συμφέροντα του γεωργικού τομέα της ΕΕ σε ό,τι αφορά την κατάργηση ή τη μείωση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών, και ιδίως όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τις διαδικασίες, να διασφαλίσει μια ισχυρή θέση για τα υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά προϊόντα, έτσι ώστε οι παραγωγοί της ΕΕ να αποκομίσουν πραγματικό κέρδος όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ και να λάβει υπόψη ότι τα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και της υγείας τους ή για τη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη δασμολογικοί φραγμοί·

θ.   να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια·

ι.    να διαπραγματευτεί ένα ευέλικτο σύστημα φυτοπροστατευτικού ελέγχου όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, το οποίο θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας χωρίς να υπονομεύει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις αγορές των ΗΠΑ και θα συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ·

ια.  να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας δίκαιες φορολογικές ρυθμίσεις και εμπορικές πρακτικές για τα τρόφιμα και προβλέποντας ειδική μεταχείριση ορισμένων προϊόντων ή τομέων ως ευαίσθητων σε περιπτώσεις όπου ο άμεσος και έμμεσος ανταγωνισμός θα εξέθετε τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών, είτε σε ολόκληρη την ΕΕ είτε σε μεμονωμένες περιοχές, σε υπερβολική πίεση ή αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως σε περιπτώσεις που οι κανονιστικοί όροι και το σχετικό κόστος παραγωγής στην ΕΕ διαφέρουν από εκείνα των ΗΠΑ, και να εξετάσει όλες τις πιθανές επιλογές μεταχείρισης όλων των ευαίσθητων προϊόντων, περιλαμβανομένης της μείωσης των δασμών και των περιορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων·

ιβ.  να καταβάλει κάθε προσπάθεια, όπως προβλέπεται σαφώς στη διαπραγματευτική εντολή, για την καθιέρωση μιας προστατευτικής ρήτρας στη συμφωνία, η οποία θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αύξηση των εισαγωγών ενός συγκεκριμένου προϊόντος απειλεί να προκαλέσει ουσιαστική ζημία στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων·

ιγ.   να υποβάλει, όπως ήδη έχει ζητηθεί από αρκετά κράτη μέλη, ένα κατάλογο των προβλεπόμενων παραχωρήσεων στις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί και σε αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να υπάρχει γενική εικόνα όλων αυτών των παραχωρήσεων ανά προϊόν, χωρίς τις οποίες καθίσταται αδύνατη η διαπραγμάτευση των ευαίσθητων προϊόντων·

ιδ.  να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το κοινό το συντομότερο δυνατό σχετικά με τον πιθανό κατάλογο ευαίσθητων προϊόντων, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να έχουν επαρκή χρόνο για να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις εγκαίρως και πριν από τη λήξη των διαπραγματεύσεων·

ιε.   να εξασφαλίσει την κατάλληλη νομική προστασία στην αγορά των ΗΠΑ για τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, μέτρα για την αντιμετώπιση της αθέμιτης χρήσης, των παραπλανητικών πληροφοριών και πρακτικών, καθώς και να διασφαλίσει την προστασία όσον αφορά την επισήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την πραγματική καταγωγή των γεωργικών προϊόντων, δεδομένου ότι τούτα συνιστούν βασικά στοιχεία μιας ισορροπημένης συμφωνίας·

ιστ. να συμπεριλάβει στην ΤΤΙΡ την συμφωνία για τα βιολογικά προϊόντα, διευρύνοντάς την και για άλλα προϊόντα που δεν καλύπτονται ακόμα (οίνος)·

ιζ.   να ενσωματώσει τη συμφωνία που συνήφθη το 2006 μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον οίνο στο πλαίσιο της ΤΤΙΡ με την κατάργηση των 17 ημι-γενικών ονομασιών αυτής της τομεακής συμφωνίας·

ιη.  να λάβει υπόψη ότι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των ΗΠΑ σε καιρούς παγκόσμιας αστάθειας των τιμών θα μπορούσε να θέσει τους γεωργούς της ΕΕ σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση και ότι τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς·

ιθ.  να συστήσει διμερή κοινή επιτροπή εργασίας για συνεχείς διαβουλεύσεις σχετικά με το εμπόριο και τη γεωργία με στόχο την πρόβλεψη και την εξάλειψη εμπορικών διαφωνιών μέσω ενός συστήματος «έγκαιρης προειδοποίησης» σε περίπτωση κανονιστικών εξελίξεων, και την προώθηση της κανονιστικής σύγκλισης·

κ.   να εξασφαλίσει με απολύτως διαφανή, έγκαιρο και ολοκληρωμένο τρόπο τη συμμετοχή της από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλα τα εθνικά κοινοβούλια και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της γεωργίας σε όλες τις πτυχές των διαπραγματεύσεων, και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθεσίες που αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού γεωργικού και κοινωνικού μοντέλου·

κα. να εξασφαλίσει την άρση της αμερικανικής απαγόρευσης εισαγωγών βοείου κρέατος από την ΕΕ·

κβ. να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού θεσπίζοντας την απαίτηση επισήμανσης για τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται με μεθόδους που δεν είναι συμβατές με τα πρότυπα της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ανθρώπων και των ζώων·

κγ.  να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μια σαφή και αντικειμενική έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της TTIP σε κάθε τομέα της ευρωπαϊκής γεωργίας ξεχωριστά, και ιδίως όσον αφορά τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, καθώς και να συνεργαστεί εγκαίρως και με διαφάνεια με όλα τα ερευνητικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε όλες τις πτυχές των διαπραγματεύσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

18

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Belder, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Estefanía Torres Martínez


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (17.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ για τη διαπραγμάτευση της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2013 και οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου 2014,

Α. επιβεβαιώνοντας τη νομική δέσμευση της ΕΕ υπέρ της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης του 2005·

Β.  υπενθυμίζοντας ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 ΣΛΕΕ «η Ένωση όταν αναλαμβάνει δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές», για να σέβεται και να προωθεί την πολυμορφία των πολιτισμών της· υπενθυμίζοντας ότι σε αυτές τις άλλες διατάξεις περιλαμβάνεται η κοινή εμπορική πολιτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 207 ΣΛΕΕ·

Γ.   επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις και πολιτικές για την υποστήριξη του πολιτισμικού κλάδου, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο, ευρίσκονται εκτός του πεδίου των διαπραγματεύσεων TTIP·

Δ.  αναγνωρίζοντας τον ειδικό ρόλο των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος – και δη της εκπαίδευσης – όπως ορίζονται στο άρθρο 14 ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ·

Ε.  αναγνωρίζοντας ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΕΕ λόγω της ιστορίας της ΕΕ, του ευρέος φάσματος παραδόσεων και των ισχυρών κλάδων στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης που διαθέτει και ότι η προαγωγή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας θα παραμείνει κατευθυντήρια αρχή, όπως ακριβώς ήταν σε άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

ΣΤ.  υπενθυμίζοντας ότι ο κλάδος του πολιτισμού και ο κλάδος της δημιουργίας παρέχουν περίπου το 2,6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και παρουσιάζουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη οικονομία· υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί πάγια πρακτική το να εξαιρούνται οι επιδοτήσεις, και δη στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα, από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

1.  απευθύνει στην Επιτροπή τις εξής συστάσεις:

     α)  να εξασφαλίσει, μέσω νομικά δεσμευτικής γενικής ρήτρας εφαρμοστέας στο σύνολο της συμφωνίας, σε πλήρη συμμόρφωση προς την GATS (Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών) και τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και με πλήρη σεβασμό των πρακτικών των κρατών μελών, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να εγκρίνουν ή να διατηρήσουν οποιοδήποτε μέτρο (ιδιαιτέρως δε ρυθμιστικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα) άπτεται της προστασίας ή της προαγωγής της πολιτιστικής και της γλωσσικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και επιφυλάσσονται του δικαιώματος να διατηρήσουν ή να διαμορφώσουν, σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ένα σύνολο κανόνων για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και εκτός διαδικτύου οι οποίοι να συνάδουν με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις·

     β)  να εξασφαλίσει ότι η εξαίρεση για τις υπηρεσίες στον οπτικοακουστικό τομέα, περιλαμβανομένων των μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών, είναι εγγυημένη για το μέλλον και ότι δεν θα τεθεί εν αμφιβόλω από οιεσδήποτε διατάξεις της μελλοντικής συμφωνίας, όπως είναι οι διατάξεις περί επενδύσεων, ούτε θα υπονομευθεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις , επί παραδείγματι τη σύγκλιση των υπηρεσιών του οπτικοακουστικού τομέα, των τηλεπικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)·

     γ)  να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει επί του παρόντος για μεγαλύτερη διαφάνεια, για προαγωγή μιας ακόμη στενότερης συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πλήρους συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, δεδομένου του δυνητικού αντικτύπου που θα έχει η TTIP στις ζωές των ευρωπαίων πολιτών·

     δ)  να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες με έντονη πολιτιστική διάσταση, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία ή τα μουσεία, δεν θα τεθούν ενώπιον προκλήσεων από την συμφωνία TTIP που να υπερβαίνουν τις βάσει υφιστάμενων συμφωνιών δεσμεύσεις της ΕΕ·

     ε)  να επιβεβαιώσει ότι τα συστήματα σταθερής τιμής βιβλίου, καθώς και ο καθορισμός της τιμής εφημερίδων και περιοδικών δεν θα απειληθούν από τις υποχρεώσεις που θα ανακύψουν βάσει της συμφωνίας TTIP·

    στ)    να εξασφαλίσει μέσω γενικής ρήτρας το δικαίωμα των κρατών μελών της ΕΕ να εγκρίνουν ή να διατηρούν οιοδήποτε μέτρο όσον αφορά την παροχή όλων των υπηρεσιών στα πεδία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού που λειτουργούν επί μη κερδοσκοπικής βάσης και/ή που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση οιουδήποτε βαθμού ή κρατική επιχορήγηση ανεξαρτήτως μορφής και να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτούμενοι από ιδιωτικά κεφάλαια ξένοι πάροχοι συμμορφώνονται προς τις ίδιες υποχρεώσεις ποιότητας και πιστοποίησης με εκείνες που ισχύουν για τους εγχώριους παρόχους·

     ζ)  να διευκρινίσει ότι τίποτε στη συμφωνία δεν επηρεάζει την δυνατότητα της ΕΕ ή των κρατών μελών της ΕΕ να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοοικονομική στήριξη σε βιομηχανίες πολιτιστικών αγαθών και σε υπηρεσίες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και οπτικοακουστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες τύπου·

     η)  να εξασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες πλαστικών τεχνών της ΕΕ εισπράττουν ποσοστό της τιμής πώλησης των έργων τους όταν αυτά μεταπωλούνται από επαγγελματία της αγοράς έργων τέχνης, ενθαρρύνοντάς τους κατά τον τρόπο αυτό να θέτουν τα έργα τους στην αγορά των ΗΠΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, Mary Honeyball, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Michel Reimon, Hermann Winkler, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (4.5.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dietmar Köster

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον τα δικαστικά συστήματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργούν αποτελεσματικά, δεν υπάρχει ανάγκη για μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτικών επενδυτών και κράτους (ISDS) σε αυτή τη συμφωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ έχουν επαρκή εθνικά νομικά πλαίσια και διέπονται από τους κανόνες δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπόκεινται στα δικαιώματα που εγγυάται η ΕΕ, καθώς και στις αρχές που διέπουν την προστασία αυτών των δικαιωμάτων στην ΕΕ, όπως είναι η αρχή της προφύλαξης που ισχύει για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και των καταναλωτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες για την προστασία των επενδύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες εκχωρούν στις εταιρείες των ΗΠΑ το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά αυτών των κρατών μελών, και ότι μεγάλος αριθμός διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ περιλαμβάνουν ρήτρες ISDS, αλλά στον κανονισμό αριθ. 912/2014 αναφέρεται ότι οι ισχύουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες στις οποίες τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη πρόκειται να αντικατασταθούν από την ενσωμάτωση ενός κεφαλαίου περί επενδύσεων στην TTIP, ακόμη και χωρίς ISDS·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματεύσεις έχουν στόχο μια φιλόδοξη συμφωνία που θα προστατεύει το ευρωπαϊκό πρότυπο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η οποία θα συνοδεύεται από μια σημαντική βελτίωση για το κοινό, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και από ένα άνοιγμα της αγοράς για επιχειρήσεις με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες διέπονται από ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα και ότι σε πολλές γνωστές περιπτώσεις η ΕΕ και άλλα κράτη προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά των ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, καθώς υπήρχαν ισχυρισμοί ότι οι ΗΠΑ δεν εκπλήρωναν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι: «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες.» λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι: «Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.» λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» των διαπραγματεύσεων και κατά τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών· και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απόφασή της για την περάτωση της έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας αριθ. OI/10/2014/RA, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια είχε τονίσει την ανάγκη για διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ και πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΤΤΙΡ·

1.  απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις:

     α.  παρατηρεί ότι οι ανησυχίες της κοινής γνώμης πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στις επενδυτικές συμφωνίες·

     β.  επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ίση μεταχείριση τοπικών και ξένων επενδυτών στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών·

     γ.  παρατηρεί ότι η διασφάλιση ότι οι αλλοδαποί επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες να επιδιώξουν και να επιτύχουν την διεκπεραίωση των προσφυγών τους μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ένταξη προτύπων προστασίας των επενδύσεων και μηχανισμού ISDS στην ΤΤΙΡ· πιστεύει ακράδαντα ότι μια πιθανή συμφωνία ΤΤΙΡ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει πρότυπα προστασίας των επενδύσεων και μηχανισμό ISDS, διότι το δεδομένο επίπεδο προστασίας των επενδύσεων στην ΕΕ και στις ΗΠΑ είναι πλήρως επαρκές για τη διασφάλιση βεβαιότητας δικαίου·

     δ.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμες στο κοινό τις ενοποιημένες εκδόσεις του εγγράφου που συνδυάζουν τις θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ επί των σχεδίων κεφαλαίων και κατ’ αυτόν τον τρόπο, να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων·

     ε.  επισημαίνει ότι οι ήδη υφιστάμενοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες τόσο σε σχέση με τη διαδικασία όσο και σε σχέση με την ουσία·

     στ. καλεί την Επιτροπή να ταχθεί κατά της ενσωμάτωσης μηχανισμού ISDS στην ΤΤΙΡ, δεδομένου ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν ανεπτυγμένα νομικά συστήματα και ότι ένα σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών καθώς και η χρήση των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση διαφορών σχετικά με επενδύσεις·

     ζ.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απαντήσεις στις δημόσιες διαβουλεύσεις που διεξάγει και ιδιαίτερα το 97% των απαντήσεων που αντιτίθενται στην επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους·

     η.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αλλοδαποί επενδυτές απολαμβάνουν μεταχείριση χωρίς διακρίσεις και έχουν ίσες ευκαιρίες να επιδιώξουν και να επιτύχουν την διεκπεραίωση των προσφυγών τους, χωρίς να απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα από τους εγχώριους επενδυτές· την καλεί, επίσης, να αντιταχθεί της ISDS στην TTIΡ, καθώς υπάρχουν άλλες επιλογές για την προστασία των επενδυτών, όπως τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο·

     θ.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, εάν καθιερωθεί μηχανισμός επίλυσης διαφορών, οι αποφάσεις του για μεμονωμένες περιπτώσεις δεν θα αντικαθιστούν και δεν θα αναιρούν το ισχύον εθνικό δίκαιο των συμβαλλόμενων μερών και ότι οι τροποποιήσεις μέσω της μελλοντικής νομοθεσίας - εφόσον δεν έχουν αναδρομικό χαρακτήρα - δεν θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτού του μηχανισμού επίλυσης διαφορών·

     ι.   καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα εδραιωμένα ρυθμιστικά συστήματα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και οι εξουσίες που διαθέτει για τον έλεγχο των ρυθμιστικών διαδικασιών της ΕΕ θα τηρούνται πλήρως και απολύτως κατά τη δημιουργία του πλαισίου για μελλοντική συνεργασία·

     ια. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει στο έτερο διαπραγματευόμενο μέρος ότι η αρχή της προφύλαξης συνιστά μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και των καταναλωτών, η οποία αποτελεί τη βάση μιας έγκαιρης και προορατικής προσέγγισης, για την αποφυγή κινδύνων κατά της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και την αποφυγή αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, και να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η αρχή της προφύλαξης που ισχύει στην ΕΕ, ειδικότερα στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, των τροφίμων και των καταναλωτών·

     ιβ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εσωτερική νομοθεσία συνεχίζει να θεσπίζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της ΕΕ και ότι προάγονται τα ύψιστα πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων, τις δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών να εξαιρούν τις δημόσιες και συλλογικές υπηρεσίες, όπως η ύδρευση, η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση, ο πολιτισμός, τα μέσα ενημέρωσης, η ποιότητα των προϊόντων και το δικαίωμα αυτοδιοίκησης των δημοτικών και τοπικών αρχών από το πεδίο εφαρμογής των διαπραγματεύσεων της ΤΤΙΡ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε διαδικασίες στο πλαίσιο της κανονιστικής συνεργασίας σέβονται πλήρως τις νομοθετικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τηρούν αυστηρά τις Συνθήκες της ΕΕ και δεν καθυστερούν, άμεσα ή έμμεσα, την ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία·

     ιγ. τονίζει ότι, παρόλο που ούτε τα κράτη μέλη της ΕΕ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λάβει απόφαση σχετικά με τη συνολική εναρμόνιση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, των καταχωρισμένων σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαπραγματευτεί σχετικά με τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της CETA ή της TTIP·

     ιδ. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακολουθήσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ να δεσμεύονται και να συμμετέχουν σε παγκόσμιες πολυμερείς συζητήσεις για εναρμόνιση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω υφιστάμενων διεθνών φορέων και εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά την απόπειρα ενσωμάτωσης διατάξεων σχετικά με το ουσιαστικό δίκαιο ευρεσιτεχνίας στην ΤΤΙΡ, ιδίως όσον αφορά ζητήματα δυνατότητας κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και περιόδων χάριτος·

     ιε. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ούτως ώστε στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ να ληφθεί επίσης υπόψη η ανάγκη ενισχυμένης αναγνώρισης και διατήρησης της προστασίας ορισμένων προϊόντων, η προέλευση των οποίων έχει μεγάλη σημασία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται επαρκώς η χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες για την πολιτιστική εξαίρεση εξακολουθούν να μην αποτελούν αντικείμενο της διαπραγματευτικής εντολής·

     ιστ.           ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, να διασφαλίσει επαρκείς διατάξεις προκειμένου να εξαιρεθούν οι υπηρεσίες ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συμπεριλαμβανομένων της ύδρευσης, της υγείας, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της εκπαίδευσης), που θα παρέχει στις εθνικές και τις τοπικές αρχές αρκετό περιθώριο ελιγμών ώστε να μπορούν να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος· παρατηρεί ότι, για τις υπηρεσίες αυτές, πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία μια ρητή εξαίρεση, δυνάμει του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το Πρωτόκολλο αριθ. 26, ανεξαρτήτως του φορέα, της μορφής και του τρόπου χρηματοδότησής τους· επισημαίνει ότι, εν προκειμένω, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη μια κοινή δήλωση που θα αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των διαπραγματευτών να αποκλείσουν τους τομείς αυτούς από τις διαπραγματεύσεις·

     ιζ. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει συγκεκριμένα ώστε όλα τα ζητήματα που ωφελούν τους ευρωπαίους καλλιτέχνες και παραγωγούς συμπεριλαμβάνονται στους κανόνες για την πολιτιστική εξαίρεση·

     ιη. καλεί την Επιτροπή να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με την ένταξη του τομέα των εκδόσεων στην πολιτιστική εξαίρεση·

     ιθ. παρατηρεί ότι, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια συμβάσεων και η ενδεχόμενη επέκτασή τους δεν πρέπει να αμφισβητούνται·

     κ.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν, συγκεκριμένα, να τηρούν και να εφαρμόζουν βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· θεωρεί ότι η συμμόρφωση με εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα πρέπει να διασφαλίζεται αποτελεσματικά σε περίπτωση σύγκρουσης·

     κα. τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνεύονται ως «μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο» το δικαίωμα συμμετοχής, η εσωτερική οργάνωση μιας επιχείρησης και η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση ή άλλα δικαιώματα προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών·

     κβ. παρατηρεί, επίσης, ότι πρέπει να απορριφθούν ασαφείς ορισμοί νομικών όρων στην CETA και στην TTIP, όπως η «δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση» ή η «έμμεση απαλλοτρίωση».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

11

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inês Cristina Zuber


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (7.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP).

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Philipp Albrecht

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη τις οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για μια συμφωνία στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων(1), και ιδίως την παράγραφο 13,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(2),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), συγκεκριμένα δε από το άρθρο 8 αυτού που αφορά το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και από το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) το οποίο αναφέρεται στο αυτό θεμελιώδες δικαίωμα, ως στυλοβάτη του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ το οποίο πρέπει να καθίσταται πλήρως σεβαστό σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), μεταξύ άλλων, να σέβεται τις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται από τα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη να σέβεται τις αρχές της ισότητας έναντι του νόμου και την απαγόρευση των διακρίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζουν ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και ο ανοικτός διάλογος μεταξύ των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, έχουν εξαιρετική σημασία τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συνυπογράφει την έκκληση του Διαμεσολαβητή για μια διαφανή προσέγγιση,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) συμπεριλαμβανομένης, καθώς και της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), άπτονται ζητημάτων όπως οι ροές διεθνών δεδομένων, ενώ δεν καλύπτουν πλήρως την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν σε παράλληλη τροχιά στο πλαίσιο του «ασφαλούς λιμένα» και της σφαιρικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία δεδομένων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ πρότεινε κατά τον έβδομο γύρο των διαπραγματεύσεων ένα προσχέδιο κεφαλαίου της ΤΤΙΡ σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσχέδιο αυτό δεν έχει τεθεί υπόψιν των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσχέδιο κειμένου των ΗΠΑ για την TiSA θα υπονόμευε τους κανόνες της ΕΕ και τις εγγυήσεις όσον αφορά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκφράσει την άποψή του αφού εξετάσει όλες τις μελλοντικές προτάσεις και σχέδια κειμένων για τη συμφωνία TTIP·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντός μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, οι πολίτες ενός κράτους πρέπει να απολαύουν ευχερούς πρόσβασης σε ολόκληρη τη ζώνη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι μέλη της Ειδικής Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος·

1.  απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις:

     (α) να διασφαλίσει ότι η συμφωνία εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της συμπερίληψης μιας νομικώς δεσμευτικής και ανασταλτικής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πάγιου στοιχείου των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες·

     (β) να έχει κατά νου ότι η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελική συμφωνία ΤΤΙΡ μπορεί να διακυβευθεί εν όσω δεν θα έχουν εντελώς εγκαταλειφθεί οι δραστηριότητες μαζικής παρακολούθησης και δεν έχει εξευρεθεί η κατάλληλη λύση για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, περιλαμβανομένης της δυνατότητας διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, όπως ορίζει η παράγραφος 74 του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014·

     (γ)  να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει την εφαρμογή ιδίως των συστάσεων που διατυπώνονται στο προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 και αφορούν την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανεξαρτησία των πληροφοριακών συστημάτων και μιας στρατηγικής της ΕΕ για τον κυβερνοχώρο·

     (δ) να ενσωματώσει, ως βασική προτεραιότητα, μια ολοκληρωμένη και σαφή οριζόντια αυτοδύναμη διάταξη, βασιζόμενη στο άρθρο XIV της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), η οποία να εξαιρεί πλήρως από τη συμφωνία το υφιστάμενο και μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς της υποχρέωση να είναι αυτή σε συνάφεια με άλλα στοιχεία της TTIP, και να διασφαλίσει ότι η συμφωνία δεν αποκλείει την εφαρμογή εξαιρέσεων για την παροχή υπηρεσιών που δικαιολογούνται στο πλαίσιο των σχετικών κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (άρθρα XIV και XIVα της GATS)·

     (ε) να διασφαλίσει ότι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ένωσης υπόκειται στην τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο των μεταφορών σε τρίτες χώρες· να διαπραγματευθεί διατάξεις οι οποίες άπτονται του ζητήματος των ροών προσωπικών δεδομένων μόνον υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται και γίνεται σεβαστή η πλήρης εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

 (στ)   να διασφαλίσει ότι το προσχέδιο κεφαλαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο που πρότεινε η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ κατά τον έβδομο γύρο διαπραγματεύσεων της ΤΤΙΡ δεν θα γίνει δεκτό ως διαπραγματευτική βάση, εάν περιλαμβάνει παρόμοιους όρους με το προσχέδιο κεφαλαίου των ΗΠΑ σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στις διαπραγματεύσεις της TiSA· να αντιταχθεί στο προσχέδιο κεφαλαίου των ΗΠΑ για την TiSA σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα· να διασφαλίσει την ικανοποιητική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί του «ασφαλούς λιμένα» και της σφαιρικής συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων·

     (ζ) να έχει κατά νου ότι οι κανόνες της ΕΕ για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων μπορούν να απαγορεύουν την επεξεργασία των δεδομένων αυτών σε τρίτες χώρες, εάν δεν ανταποκρίνονται στο πρότυπο καταλληλότητας της ΕΕ· να τονίσει ότι όλες οι απαιτήσεις που αφορούν τον εντοπισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τις μεταφορές δεδομένων· να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες στα κατάλληλα φόρα, με στόχο την υιοθέτηση κατάλληλων υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων ανά τον κόσμο, ιδίως δε στο πλαίσιο του Ασφαλούς Λιμένα και της Σφαιρικής Συμφωνίας Προστασίας των Δεδομένων·

     (η) να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις νομικές διαφορές σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν να λαμβάνονται μόνον από τα αρμόδια τακτικά δικαστήρια· να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ) δεν εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δεν υπονομεύουν τη δημοκρατία·

     (θ)  να επιδείξει πλήρη μέριμνα όσον αφορά την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στις διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διαδικασία, και να τηρήσει την υποχρέωση που έχει δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, του οποίου ο δεσμευτικός χαρακτήρας έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου(3), και να τηρεί πλήρως και άμεσα ενήμερο το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων· να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις έγγραφα από όλες της πλευρές, με εξαίρεση τα έγγραφα τα οποία πρέπει να χαρακτηρισθούν απόρρητα σε μια κατά περίπτωση βάση, με δημόσια αιτιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα μη κοινοποιηθέντα μέρη των εν λόγω εγγράφων ενδέχεται να υπονομεύσουν συγκεκριμένα και ουσιαστικά τα συμφέροντα που προστατεύουν οι εξαιρέσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(4)· να διασφαλίσει ότι η συμφωνία δεν αποδυναμώνει σε καμία περίπτωση τη νομοθεσία της ΕΕ ή των κρατών μελών της σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα·

     (ι)  να αυξήσει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, την πολιτική πίεση προς τις ΗΠΑ, για να διασφαλισθούν πλήρης αμοιβαιότητα και ισότιμη μεταχείριση στον τομέα των θεωρήσεων για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς διακρίσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στις ΗΠΑ·

     (ια) να συμπεριλάβει στη συμφωνία μια ρήτρα για τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας μηχανισμούς για αποτελεσματικότερη διεθνή συνεργασία, αμοιβαία νομική συνδρομή, ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, τεχνική συνδρομή, ανταλλαγή πληροφοριών και εφαρμογή διεθνών συστάσεων και προτύπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

10

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Edouard Ferrand, Marek Jurek, Jean Lambert, Luigi Morgano, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.

(3)

C-658/11 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, απόφαση της 24ης Ιουνίου 2014.

(4)

ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (16.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Esteban González Pons

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–       έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), και ειδικότερα την υπόθεση C-350/12(1) και τις γνωμοδοτήσεις 2/13(2) και 1/09(3),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής ώστε να συμπεριλάβει τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και ότι ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου στον τομέα των διεθνών εμπορικών συμφωνιών ενισχύοντας το δικαίωμά του να ενημερώνεται τακτικά και επεκτείνοντας την αρμοδιότητά του για τη λήψη αποφάσεων, εφόσον η έγκρισή του είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την άμεση εκπροσώπηση των πολιτών στην έγκριση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ αποφάνθηκε στη γνωμοδότησή του 2/13 ότι η αρμοδιότητα που έχει η Ένωση στον τομέα των διεθνών σχέσεων, και η ικανότητά της να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, συνεπάγονται κατά λογική αναγκαιότητα τη δυνατότητά της να δεσμεύεται από αποφάσεις δικαιοδοτικού οργάνου που έχει συσταθεί ή ορισθεί δυνάμει τέτοιων συμφωνιών, όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεών τους · λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει επίσης διευκρινίσει ότι μια διεθνής συμφωνία μπορεί να έχει συνέπειες επί των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτό μόνον εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη της ουσίας των εν λόγω αρμοδιοτήτων και εφόσον, κατά συνέπεια, δεν θίγεται η αυτονομία της έννομης τάξεως της Ένωσης:

1.      απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

δ)     σχετικά με τους κανόνες:

(i)     να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ΤΤΙΡ ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και μεταξύ αυτών και των άλλων πολιτικών της ·

(ii)     να διευκρινίσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Συμβουλίου Συνεργασίας καθώς και τη νομική ποιότητα των πορισμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονιστική συνεργασία θα πρέπει να σέβεται το ισχύον συνταγματικό και θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών να νομοθετούν τις δικές τους πολιτικές, ιδιαίτερα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, και ότι τυχόν άμεση εφαρμογή των συστάσεών του για τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, θα συνεπάγετο παραβίαση των διαδικασιών για τη θέσπιση νομοθεσίας που ορίζονται από τις Συνθήκες, και επομένως θα υπονόμευε τη δημοκρατική διαδικασία καθώς και το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον·

(iii)     να εξασφαλίσει ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα πρότυπα που αφορούν το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο·

(iv)    δεδομένου ότι η ΤΤΙΡ αναμένεται να είναι μια «ζωντανή» συμφωνία, στην οποία μπορεί να προστεθούν στο μέλλον συμπληρωματικά τομεακά προσαρτήματα, να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω μηχανισμός προβλέπει τη δυνατότητα κοινοβουλευτικής εποπτείας ούτως ώστε το Κοινοβούλιο και το Κογκρέσο των ΗΠΑ να τηρούνται ενήμερα και να μπορούν να ξεκινούν, να διαμορφώνουν και να ελέγχουν τον κανονιστικό διάλογο που προβλέπεται στην ΤΤΙΡ, με σεβασμό προς τα νομοθετικά κοινοβουλευτικά δικαιώματα ·

(v)    θεωρεί ότι το πολύ υψηλό επίπεδο των υφιστάμενων στην ΕΕ και συμφωνημένων με δημοκρατικές διαδικασίες προτύπων και μέτρων προστασίας, αποτελεί επίτευγμα που αξίζει να προστατευθεί στον μέγιστο βαθμό και ζητεί να μην υποβαθμιστούν σε καμία περίπτωση τα νομικώς κατοχυρωμένα πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, όπως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, την προστασία της υγείας, τον κοινωνικό τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος, των τροφίμων και των ζώων, καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ·

(vi)    να ταχθεί κατά της ενσωμάτωσης μηχανισμού ISDS στην ΤΤΙΡ, δεδομένου ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν ανεπτυγμένα νομικά συστήματα και δεδομένου ότι ένα σύστημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών καθώς και η χρήση των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση διαφορών σχετικά με επενδύσεις ·

(vii)   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δικαιοδοσίες των ΗΠΑ και της ΕΕ δεν διατρέχουν κίνδυνο πολιτικών παρεμβάσεων στη δικαστική εξουσία ή άρνησης απονομής δικαιοσύνης σε ξένους επενδυτές, ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους, που θα βασίζεται στην ιδιωτική διαιτησία, ενδέχεται να υποσκάψει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών μελών να προβαίνουν σε ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον, ιδίως όσον αφορά τη κοινωνική και τη περιβαλλοντική πολιτική, και συνεπώς δεν θα σεβόταν το συνταγματικό πλαίσιο της ΕΕ· να προτείνει μια μόνιμη λύση για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, στο πλαίσιο της οποίας οι πιθανές υποθέσεις θα αντιμετωπίζονται με διαφάνεια από επαγγελματίες δικαστές σε δημόσιες δίκες σε συνέχεια των οποίων θα μπορεί να ασκηθεί τουλάχιστον μία έφεση·

ε)      σχετικά με την διαφάνεια, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη δημόσια πρόσβαση:

(iii)    ενώ είναι αποδεκτός και κατανοητός ένας βαθμός εμπιστευτικότητας κατά τις διαπραγματεύσεις επί εμπορικής συμφωνίας τέτοιας οικονομικής και πολιτικής σημασίας, να συνεχίσει και ενισχύσει τις προσπάθειές της να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις TTIP πιο διαφανείς και προσπελάσιμες από το κοινό, μεταξύ άλλων δημοσιοποιώντας όλα τα κείμενα διαπραγματεύσεων της ΕΕ τα οποία η Επιτροπή μοιράζεται ήδη με τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να είναι πρωτοπόροι όσον αφορά την προαγωγή της διαφάνειας·

(iv)    να ενημερώνει το Κοινοβούλιο αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-358/11 · να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των βουλευτών του ΕΚ σε όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα και να συμπεριλάβει τα ενοποιημένα κείμενα στον κατάλογο των εγγράφων που μπορούν να εξετάζονται από τους βουλευτές του ΕΚ ·

(v)    να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή της 6ης Ιανουαρίου 2015 για να ενισχύσει περαιτέρω την νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας εφαρμόζοντας πλήρως, προορατικά και διεξοδικά, τους κανόνες για δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό της, και εξασφαλίζοντας ισορροπημένη και διαφανή δημόσια συμμετοχή των κοινοβουλίων των κρατών μελών·

(vi)    καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να στηρίξει και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα ·

(vii)   να ελέγξει τις νομικές επιπτώσεις μιας συμφωνίας μικτού τύπου· να συμπεριλάβει στη συζήτηση τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της TTIP και να τα ενημερώνει τακτικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους, ειδικά εφόσον η παρούσα συμφωνία θα καταλήξει κατά πάσα πιθανότητα σε «μικτού τύπου» συμφωνία, η οποία θα απαιτεί επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια·

(viii)  να δημιουργήσει χωρίς καθυστέρηση υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας που θα χρησιμοποιείται από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης επισκόπηση των δραστηριοτήτων ομάδων συμφερόντων που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις TTIP.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Gerolf Annemans, Marcus Pretzell, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut, José Inácio Faria, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso

(1)

Υπόθεση C-350/12, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Sophie in 't Veld.

(2)

Γνωμοδότηση 2/13, Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών - Συμβατότητα του σχεδίου συμφωνίας με τις Συνθήκες ΕΕ και ΛΕΕ.

(3)

Γνωμοδότηση 1/09, Σχέδιο συμφωνίας - Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος επίλυσης των διαφορών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας - Δικαστήριο Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Συμβατότητα του σχεδίου συμφωνίας με τις Συνθήκες.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (30.4.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)

(2014/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jarosław Wałęsa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής της 14ης Ιουνίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ(1), της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής(2) και της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και στη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013,

–   έχοντας υπόψη τις αναφορές 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 και 0033-15,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού στις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (OI/10/2014/RA),

–   λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και τον διακρατικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών (ISDS) στο πλαίσιο της TTIP,

–   λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή της 5ης Ιουνίου 2014 του βασικού διαπραγματευτή της ΕΕ, Ignacio García-Bercero, προς τον αμερικανό ομόλογό του, Daniel Mullany, στην οποία ανέφερε ότι «όλα τα έγγραφα που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις θα παραμείνουν μη προσβάσιμα για το κοινό για διάστημα έως 30 ετών»,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύεται την περίοδο αυτή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια βαθιά, ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου συμφωνία εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες (τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ή TTIP) η οποία στοχεύει στην προώθηση και τη διευκόλυνση της εμπορικής ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και στην ενίσχυση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων μέσω της άρσης των φραγμών στο εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός ευρωπαίων πολιτών έχει εκφράσει εύλογες ανησυχίες ότι η εν λόγω συμφωνία θα απειλήσει θεμελιώδεις κανονισμούς της ΕΕ, ιδίως στα πεδία των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των προτύπων τροφίμων και ασφάλειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker προσκάλεσε κάθε μέλος της νέας Επιτροπής να «δημοσιοποιεί όλες τις επαφές και τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα συνδέεται με τη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ» αναφορικά με την ευρέος φάσματος συμφωνία εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ, την οποία διαπραγματεύεται την περίοδο αυτή η Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος να αποφευχθεί η σύγχυση του κοινού και οι παρανοήσεις είναι να υπάρξουν μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερες προσπάθειες προορατικής ενημέρωσής του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της ΤΤΙΡ είναι να αυξηθούν οι εμπορικές συναλλαγές και οι επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές που έχουν θεσπιστεί στο κοινοτικό κεκτημένο και χωρίς να παρεμποδίζεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας ή η προώθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν κεντρίσει σε πρωτοφανή βαθμό το ενδιαφέρον του κοινού, λόγω των πιθανών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της ΤΤΙΡ και του μυστικοπαθούς τρόπου με τον οποίο διενεργήθηκαν οι διαπραγματεύσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τέως Πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso κάλεσε την κοινωνία των πολιτών να διαδραματίσει εποικοδομητικό και ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την TTIP·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη TTIP·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αρνήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 να καταχωρίσει την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «STOP TTIP», πιστεύοντας ότι η εν λόγω καταχώριση δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής για την κατάθεση πρότασης νομικής πράξης της ΕΕ που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου η πρωτοβουλία «STOP TTIP» δρομολογήθηκε εκτός του πλαισίου της διαδικασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό αριθ. 211/2011 και έχει ήδη συλλέξει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι Επιτροπή Αναφορών έχει παραλάβει σειρά αναφορών στις οποίες εκφράζονται ανησυχίες για τη TTIP· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές ανησυχίες των αναφερόντων έχουν σχέση με κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα των εισαγωγών τροφίμων, τη διαβίβαση δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, ιδίως στοιχείων που συλλέγονται από τις ΗΠΑ σχετικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα (το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ για «ψηφιακή αυτοδιάθεση»), την έλλειψη διαφάνειας των διαπραγματεύσεων, τον δυνητικά αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο της TTIP, ιδίως από την άποψη της απασχόλησης και των μισθών, και τη μεταφορά προς τις εταιρείες του δικαιώματος ρύθμισης των δημόσιων αρχών μέσω του μηχανισμού ISDS·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ σε δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα που τηρούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα που στόχο έχει να διασφαλίζει ότι μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων της ΕΕ και να υποχρεώνουν την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα να λογοδοτούν, ενισχύοντας ως εκ τούτου τη δημοκρατική φύση της Ένωσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι αναφορές που ελήφθησαν από πολίτες της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσώπευαν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές, τηρούν σαφώς επικριτική στάση έναντι των διαπραγματεύσεων για την TTIP και προειδοποιούν έναντι της απειλής που μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια συμφωνία για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ιδίως στο κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και δημοκρατικό πεδίο·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, τον Ιούλιο του 2014, σχετικά με τη διαφάνεια της TTIP εξέτασε την παρακράτηση βασικών εγγράφων και την εικαζόμενη παραχώρηση προνομιακής πρόσβασης σε ορισμένους ενδιαφερόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει λάβει περισσότερα από 6 000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ανταπόκριση στις δημόσιες διαβουλεύσεις του σχετικά με τη TTIP·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο κοινωνικό πεδίο, οι διάφορες αναφορές εκφράζουν βαθιά ανησυχία σχετικά με τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο της συμφωνίας στη δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας στην ΕΕ και τις δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, καθώς και στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλούνται φόβοι σχετικά με την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, δεδομένης της έλλειψης ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της απουσίας μιας νοοτροπίας συλλογικών συμβάσεων στις ΗΠΑ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν έρευνας, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εξέφρασε τους προβληματισμούς του για την έλλειψη διαφάνειας και δημόσιας συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις για την TTIP·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναφορών που ελήφθησαν ζητούν ρητά είτε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων από την Επιτροπή είτε την τελική απόρριψη της συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1.  τονίζει πως είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ισορροπημένες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που θα περιέχουν επαρκείς διασφαλίσεις παροχής των υψηλότερων εργασιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ενισχυθεί, και με σκοπό να προωθηθεί, η ανάπτυξη και η απασχόληση καθώς και να δημιουργηθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες και να ρυθμιστεί η παγκοσμιοποίηση, ούτως ώστε να αποκλεισθούν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

2.  επιδοκιμάζει τον στόχο άρσης των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο και μείωσης των περιττών ρυθμιστικών ασυμβατοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ που δεν δικαιολογούνται από τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην προστασία και τη διαχείριση κινδύνου, όπως είναι η περιττή επανάληψη των διαδικασιών, οι ασυνεπείς απαιτήσεις προϊόντος και οι διπλές δοκιμές·

3.  καλεί την Επιτροπή να αντιταχθεί στην ένταξη της ISDS στην TTIP σε περίπτωση που συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές όσον αφορά την επιβολή της προστασίας των επενδύσεων, όπως εγχώρια ένδικα μέσα·

4.  σημειώνει πως η ρυθμιστική συμβατότητα δεν πρέπει να θίγει τις δημόσιες υπηρεσίες ή το υπέρτατο κυριαρχικό δικαίωμα ρύθμισης σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης στους τομείς της υγείας, της πρόσβασης σε φάρμακα, της ασφάλειας της προστασίας των δεδομένων, των δικαιωμάτων των καταναλωτών, των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της προληπτικής προστασίας των καταναλωτών καθώς και της πολιτιστικής πολυμορφίας, όπως κρίνουν ενδεδειγμένο οι δημόσιες αρχές της κάθε πλευράς·

5.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ παραμένουν στα ισχύοντα επίπεδα·

6.  επισημαίνει ότι τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να θεωρούνται, και άρα να αντιμετωπίζονται, διαφορετικά από άλλα εμπορικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως ακριβώς προβλέπει η λεγόμενη πολιτιστική εξαίρεση·

7.  υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα και της διασφάλισης αμοιβαιότητας των θεωρήσεων για τους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι η διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σε ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών και αγαθών είναι ένα από τα κύρια στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση της συμφωνίας ΤΤΙΡ·

8.  επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επικυρώσει τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που αφορούν βασικά εργασιακά πρότυπα τα οποία καλύπτουν δικαιώματα όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος·

9.  τονίζει ότι η δημοκρατική λήψη των αποφάσεων στον χώρο εργασίας ενδέχεται να υπονομευθεί σε περίπτωση που η προστασία των εργαζομένων θεωρηθεί φραγμός στο εμπόριο·

10. επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να καταστήσει διαφανέστερη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΤΤΙΡ, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη TTIP (1103/13 CL 1)· σημειώνει ότι το εν λόγω ουσιώδους σημασίας έγγραφο δημοσιοποιήθηκε μόλις στις 9 Οκτωβρίου 2014, ενώ οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2013· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση υποχρεούται νομικά να συμμορφώνεται με τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό 1049/2001· εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόσβαση στα κείμενα των διαπραγματεύσεων για την TTIP που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προς το παρόν εξαιρετικά περιορισμένη· επισημαίνει ότι τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο περιορισμένης πρόσβασης αναγνωστήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιέχουν ενοποιημένο υλικό ή τυχόν κείμενα υποβληθέντα από τις ΗΠΑ· επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας μέσω άμεσου και ανοιχτού διαλόγου υπό μορφή δημόσιων διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

11. χαιρετίζει το αποτέλεσμα της έρευνας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την ανάγκη μιας πιο προορατικής δημοσιοποίησης των εγγράφων· προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει σύντομα τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που συνδέονται με την πρόσβαση του κοινού σε ενοποιημένα κείμενα διαπραγματεύσεων, την πιο προορατική δημοσιοποίηση εγγράφων της TTIP και την αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν οι αξιωματούχοι της Επιτροπής σχετικά με την TTIP με επιχειρηματικές οργανώσεις, ομάδες άσκησης πίεσης ή ΜΚΟ· θεωρεί πως μια πιο προορατική προσέγγιση ως προς τη διαφάνεια εκ μέρους της Επιτροπής θα μπορούσε να καταστήσει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων πιο δημοκρατική και νόμιμη στα μάτια των πολιτών, και επομένως παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιοποιεί όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών των ΗΠΑ προς την ΕΕ, σύμφωνα με την πρακτική που ισχύει για όλες τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και να προωθήσει μια περισσότερο ολοκληρωμένη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών στη διαπραγματευτική διαδικασία, και ιδίως οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων των καταναλωτών·

12. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο κατάλογος με τα έγγραφα της TTIP που διατίθεται στον αφιερωμένο στην εμπορική πολιτική ιστότοπό της είναι προσβάσιμος, ολοκληρωμένος, διεξοδικός και πλήρης, και να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές διεξάγοντας τακτικές συνεδριάσεις με ενώσεις, ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει ότι τα σημαντικότερα έγγραφα, ιδίως αυτά που αφορούν τις διαπραγματευτικές θέσεις της ΕΕ, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν ουσιαστική πρόσβαση στα έγγραφα και θα τα κατανοούν πλήρως·

13. καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο αμέσως και πλήρως για όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-358/11· επιπλέον, την καλεί να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των βουλευτών του ΕΚ σε όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα και να συμπεριλάβει τα ενοποιημένα κείμενα στον κατάλογο των εγγράφων που μπορούν να εξετάσουν οι βουλευτές του ΕΚ·

14. εκφράζει τη λύπη του διότι η αναφορά που υποβλήθηκε από περισσότερους από ενάμισι εκατομμύριο Ευρωπαίους δεν καταχωρίστηκε από την Επιτροπή ως «πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών», εξαιτίας των περιορισμών του νομοθετικού πλαισίου για τις ΠΕΠ· εκφράζει τη λύπη του διότι, ουσιαστικά, οι εν λόγω περιορισμοί συνεπάγονται ότι κάθε ΠΕΠ που αφορά εμπορικού χαρακτήρα ζητήματα μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή μόνο μετά την έναρξη ισχύος μιας εμπορικής συμφωνίας, και ότι οι ΠΕΠ που στοχεύουν να επηρεάσουν εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν επιτρέπονται στο ισχύον πλαίσιο·

15. φρονεί πως, για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η προστασία των δεδομένων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αυτόματο εμπόδιο στον δημόσιο έλεγχο των δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης στο πλαίσιο της TTIP και ότι οι προβληματισμοί σχετικά με την προστασία των δεδομένων μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ενημέρωση των συμμετεχόντων κατά την πρόσκλησή τους σε συνεδριάσεις για την πρόθεση δημοσιοποίησης του ονόματός τους και με τη διευκρίνιση ότι η ΤΤΙΡ δεν πρέπει να υπονομεύει ούτε το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στη ψηφιακή αυτοδιάθεση ούτε τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη προστασία των δεδομένων και, ειδικότερα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-132/12) σχετικά με το «δικαίωμα στη λήθη» και ο προτεινόμενος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η προστασία των δεδομένων δεν περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16. τονίζει πως ορισμένοι τομείς των διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι και δεν είναι δυνατό να υπάρξουν συμβιβασμοί σε αυτούς, όπως ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ), οι απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες των επισημάνσεων, η κλωνοποίηση, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και κάθε άλλο πρότυπο σχετικά με την υγεία καταναλωτών και ζώων αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την ΕΕ και τις ΗΠΑ· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια «προσέγγιση θετικού καταλόγου», που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνωσιμότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς· ως εκ τούτου, ζητεί να μην υπαχθούν αυτοί οι τομείς σε ρυθμιστική συνεργασία ή σε τυχόν πρόσθετους κανόνες σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τα τεχνικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές· ζητεί, σε τομείς, όπου πραγματοποιούνται ήδη εμπορικές συναλλαγές ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως οι ΓΤΟ, τη θέσπιση σαφών κανόνων επισήμανσης που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών·

17. επισημαίνει τα υψηλά επίπεδα δημοσίου ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκε η συμφωνία μέσω των αναφορών, που έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και τις δυσμενείς επιπτώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων και σε δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της ύδρευσης και της αποχέτευσης·

18. καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί ρητώς να διατηρήσει επακριβώς τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία ανθρώπων και ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, και να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύονται και θα τηρούνται θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ όπως η αρχή της προφύλαξης, η αναγνώριση των ζώων ως ευαίσθητων όντων, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 της ΣΛΕΕ, καθώς και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19. καλεί την Επιτροπή να μην επιτρέψει την εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ προϊόντων η παραγωγή των οποίων δεν είναι σύμφωνη με τα ενωσιακά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, υγείας των ανθρώπων και των ζώων και καλής μεταχείρισης των ζώων·

20. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν θα επιτραπεί η εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ ή στην τροφική αλυσίδα της ΕΕ προϊόντων όπως ΓΤΟ ή προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους αυτών και προϊόντων με ουσίες που έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ·

21. υπογραμμίζει ότι η προστασία των καταναλωτών και η συμμόρφωση προς τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τα τρόφιμα και τα προϊόντα, τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας και τους πλέον αυστηρούς ελέγχους των βιομηχανικών εκπομπών στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, καθώς και τις δέουσες διασφαλίσεις προστασίας των δεδομένων των πολιτών, πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την ΤΤΙΡ, και να καταλήξουν κυρίως σε:

     – πλήρη διαφάνεια και δημόσια προσπελασιμότητα κλινικών δεδομένων από κλινικές δοκιμές φαρμάκων·

     – πλήρη διαφάνεια και δημόσια προσπελασιμότητα κλινικών δεδομένων από κλινικές έρευνες για ιατροτεχνολογικά προϊόντα·

     – προστασία της ζωής ή της υγείας ανθρώπων, ζώων ή φυτών μέσω του σεβασμού και της προαγωγής των ευαισθησιών και των θεμελιωδών αξιών της κάθε πλευράς, όπως είναι η ενωσιακή αρχή της προφύλαξης,

     και τονίζει ότι οι διαπραγματευτές δεν θα πρέπει να λάβουν υπόψη τυχόν δεσμεύσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της TTIP έως ότου ολοκληρωθεί το εν εξελίξει νομοθετικό έργο στο συγκεκριμένο πεδίο στην ΕΕ και τις ΗΠΑ·

22. επισημαίνει ότι ο σεβασμός της κυριαρχίας του κάθε κράτους και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας και τη ρύθμιση της οικονομίας πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την TTIP·

23. καλεί την Επιτροπή να αναφέρει τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής κάθε μέτρου που έχει προταθεί και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί συνέχεια στις προαναφερόμενες αναφορές· θεωρεί ότι εφόσον οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ήταν χρήσιμο εάν η Επιτροπή έδινε συνέχεια εντός διαστήματος δύο μηνών, δηλαδή έως τις 31 Μαΐου 2015·

24. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έλαβε συνολικά σχεδόν 150 000 απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευσή της σχετικά με την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, το 97% από τις οποίες απέρριπταν την ένταξη της ISDS στην TTIP· υπογραμμίζει ότι οι απαντήσαντες συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό ανησυχίες σχετικά με τη συμβατότητα οπουδήποτε ISDS με το δικαστικό σύστημα της ΕΕ, και ειδικότερα σχετικά με το ζήτημα του σεβασμού της δικαιοδοσίας του ΔΕΕ και του ρυθμιστικού δικαιώματος των κυβερνήσεων· επισημαίνει ότι, παραδόξως, πολλές απαντήσεις προήλθαν από ιδιώτες, γεγονός που αποδεικνύει την κλίμακα της κινητοποίησης του κοινού σχετικά με την TTIP και ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, όπως συνδικαλιστικές ενώσεις ή μεγάλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσωπούν μεγάλο αριθμό ιδιωτών, που είναι κατά πολύ υψηλότερος από τον συνολικό αριθμό των απαντήσεων που έλαβε η Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων θα πρέπει να διασφαλίζουν την ρυθμιστική αρμοδιότητα των κρατών, και φρονεί ότι στο πλαίσιο αυτό το ΔΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει αποκλειστική δικαιοδοσία σχετικά με την οριστική ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebega, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Νότης Μαριάς, Σοφία Σακοράφα, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, José Blanco López, Paul Brannen

(1)

ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 53.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0227.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

13

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Seán Kelly, Sander Loones, Gabriel Mato, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa, Γεώργιος Επιτήδειος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Cecilia Wikström

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου